Ajalooline traditsioon: Vaivara.

Suuline traditsioon - Venestusaeg


Koolide inspektor Luig norib kõigiti tüli Vaivara kihelkonnakooli juhataja Masinguga ja parun Korffiga, kelle mõjutusel koolis valitses liigselt saksameelne vaim. Luig püüab otsekohe lahti saada Masingust, veeretades talle kõiksuguseid raskusi ette. Suuremaid sekeldusi tekitab juhtum, milles keegi õpilane saab raskema kehalise vigastuse ümberlangend kiigeposti juures. Süüd püütakse ajada võimalikult Masingule. Kuid Korffi mõjukas eestkostmine päästab Masing sel korral ja hiljemgi.
1894 a. nõutakse koolilt teateid selle kohta, kelle loal ta on avatud (vt. kooli ajalugu). (J. Kraavik)
Vene keele oskamatuse pärast kuuldavasti Vaivarast ametnikke ei ole vallandatud, sest Venemaa läheduse ja venelastega läbikäimise tõttu mõistnud iga õpetaja ja vallakirjutaja tarvilisel määral vene keelt. (F. Feldbach)
Koolide inspektor Luik olnud Tartust köstri poeg. Venelaste hulgas ta olnud “veel venelasem kui venelane”, kuid tagaselja pilgand aina nende lollust. Revideerimisel ta olnud väga nõudlik, kisendand aina kõva häälega õpetajaile. Kui ta kord juba käind, siis edaspidiseks teatud ette valmistuda, nii et ta rahule jäänd. Laste vastu ta olnud üsna lahke, teind mõnikord neile linnuhääli. Keegi õpetaja andnud talle meeleheaks 10 rubla, kuid ta andud selle mehele tagasi ja rääkind pärast lugu aina teistele hoiatuseks. Mõnikord õpetajad teind ennast ka haigeks, kui Luik revideerima tulnud. (F. Feldbach) Inspektor Bylov olnud väga toores ja kuri mees. (F. Feldbach)
Jutustaja saand venestusajal koguni korraliku töö eest Mustjõe koolis 85 rubla autasu. (F. Feldbach)
(Venestusest vt. koolide ajalugudest.)
EKLA f 200, m 18:1, 165/6 (18) < Vaivara khk. - Rudolf Põldmäe (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!