Ajalooline traditsioon: Vaivara.

Suuline traditsioon - Jutustajate nimestik


1. Amptmann, Miina, 75 a. v., Narvas.
2. Asmel, Anna, 62 a. v., Auvere.
3. Asmel, Joosep, 63 a. v., Auvere.
4. Feldbach, Fried., 69 a. v., Samokrassi, end. õpetaja.
5. Johanson, naine, 87 a. v., Siivertsil.
6.Jääger, Joosep, 70 a. v., Auvere.
7. Jääger, Madis, sünd. 1849. a., Auvere.
8. Jõgi, Eeva, Udria vaestemajas, 74 a. vana.
9. Kampus, M., mees, 47 a. v., Soldina.
10. Kasikov, Taavet, 75 a. v., Sundja k., end. kooliõpetaja.
11. Kask, Anton, 83 a. v., Vana-Sõtke.
12. Kask, Leena, 81 a. v., Vana-Sõtke.
13. Keskküla, Juhan, 72 a. v., Peetri vallamaja läh.
14. Kibin, mees, 72 a. v., Udria.
15. Kraavik, Joh., 46 a. v., Vaivara algk. juhataja.
16. Laane, Juhan, 82 a. v., Peetri v.
17. Levonka, Martti, 84 a. v., Udria.
18. Malm, Joh., 65 a. v., Auvere, end. õpetaja.
19. Männik, Ado, Kannuka.
20. Muthmann, J., Vaivara köster.
21. Parra, J., 70 a. v., Müdiküla.
22. Proment, Maarja, 80 a. v., Perjatsi.
23. Proment, Martin, 55 a. v., “
24. Rutoff, Kristjan, 51 a. v., U.-Sõtke, kirjanik ja põllumees.
25. Roots, Siim, 70 a. v., Soldina jaama juures.
26. Rätsepp, Mart, Auvere.
27. Talu, Jüri, 78 a. v., Auvere.
28. Tambi, Jaan, 85 a. v., Perjatsi.
29. Talu, Leena, 78 a. v., Mustjõe.
30. Uustalu, Miina, 65 a. v., Auvere.
31. Uustalu, Jaan, 72 a. v., Reidepõllu.
32. Vilk, J., mees.
33. Veski, Leeno, 81 a. v., Udria.
34. Õlekõrs, Madis, 78 a. v., Türsamäe.
35. Tundmatu, kes ei avaldand oma nime.
EKLA, f 200, m 18, 222/3 < Vaivara khk. - Rudolf Põldmäe (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!