Ajalooline traditsioon: Viru-Jaagupi.

Päevik


25. juunil kell 9.35 sõitsin Tallinnast välja. Rakverre jõudsin vähe enne 12, kus viibisin kuni kella neljani, mil võimaldus [oli võimalik] Veneverre sõitva autobussiga minna Jaagupisse.

25. juunil, laupäeval kell 18
Läksin Jaagupi pastoraati, kus kohtusin õpetaja proua Hoffmanniga. Kuna õpetajat kodus polnud, siirdusin vallamajja, sõidetud teed umbes 1,5 km tagasi. Vallamajas sain kõnelda sekretäri abi pr Palliga, kuna sekretär oli puhkusel. Küsisin külade nimestikku, et kergem oleks oma tööalas orienteeruda. Siis palusin teateid arhiivist ja mulle usaldati vallaarhiivi nimestik kasutada väljaspool kantseleid. Pr Pallilt sain loa ööbida ta korteris, mis asus vallamaja teisel korral, kuna pr Pall ise ööbis vanemate pool Jaagupi kiriku juures. Õhtul enne magama minemist algasin mahakirjutamist arhiivi nimestikust.

26. [juunil], pühapäeval, kell 9.
Algan vallamaja külje all asuva Kehala külaga. Esimesse Kehala külla tallu astun sisse, kus kõnetan Anna Priskali, sealt edasi suundun Toomas Villo juurde, kus vestlemisega aeg jõuab kella kolmeni. Villo juures lõunatan ja suundun Gustav Vilu juurde, sealt edasi Anna ja Eduard Mäe juurde, siis Johannes Veike poole. Et juba õhtu liiga ligidale jõudnud, ma ei söanda minna 6 km kaugusel asuva Kirbu kõrtsi juurde, kuhu mind juhatatakse, vaid pööran vallamajja tagasi, kus õhtusöögi asemel joon korralikult mitu klaasi vett ja hakkan arhiivi nimestiku kirjutama. Kell 12 heidan puhkama.

27. [juunil], esmaspäeval kell 7
Siirdun läbi kastese metsa Sooaluse külla. Astun sisse esimesse tallu, kust mind juhatatakse Ann ja Andres Nogude poole, seal Juhan [tekstis ka Johannes - toim.] Värkraua poole. Kell 12 algan Kirbu kõrtsi juurde teed. Sinna jõudes pole mulle juhatatud Mari Vetkat kodus ja teine vanainimene ei kõnele nähtavasti suure umbusalduse pärast midagi. Peaaegu närveldades keeran Saueaugu küla poole tagasi. Seal lähen veel Kalade poole, kus ka söön esimest korda kella kahe paiku peale lõunat. Siis lähen Jaagup Kase juurde. Kell 9 lähen tagasi vallamajja, kus jätkan arhiivi nimestiku kirjutamist kella 11-ni õhtul.

28. [juunil], teisipäeval kell 7
Teen ühe käigu kodu-uurimise ülesandel Kehala külla ja siirdun siis läbi Jaagupi aleviku Voore küla suunas. Kõige enne lähen Nielmannide juurde, siis Kellode poole, siis Voore vaestemajja Kelu ja Steinbergi juurde, siis Kobinate juurde, kus söön taas esimest korda päevas. Siis Koplikkude juurde, siis Krismanni poole, kus küsin öömaja ja seda saamata ei söanda seda ligemalt küsida, vaid siirdun vallamajja. Väsinuna heidan magama kell üksteist, tegemata järjekordselt arhiivi tööd.

29. [juunil], kolmapäeval kell 7
Lähen tagasi Voorekülla Aleksander Tallika juurde, siis Kulina mõisa, esmalt koolimajja, siis Tõnu Täärfeldi juurde, siis Kulina Pukale Tõnis Siili juurde, siis Frederikkude poole, siis Põdra poole, siis Jakob Piisaldi juurde ja õhtul kell kümme pöördun tagasi Kulina Pukale Siili juurde ööbima.

30. [juunil], neljapäev kell 6
Lähen Mauruste juurde, sealt Preemide poole, siis Tidvi poole, kus söön ja Nurkade poole edasi lähen. Sealt siirdun Klammerite poole. Kell 7 õhtul jõuan Jaagupi kiriku juurde ja lähen õpetaja Hoffmanni juurde, kus vestlen [sic!] kella 9-ni ja einestan. Kell 10 jõuan vallamajja, kus kirjutan arhiivi nimestikku ja heidan magama kell 11.

1. juulil, reedel kell 7
Sõidan üle põldude Kehala Väljaotsa külla, kus kõnetan Rudolf Meierit, siis Mihkel Koppelt, siis Luise Jannut, siis Leena Purikat, siis Lillepuud, siis Mart Männikut, siis Jüri Oravat ja Leena Oravat, siis Leena Purikat. Purika juures einestan ja siirdun Näsu külla. Lähen Kai Kala juurde, siis Liisa Kampmanni juurde, siis Hendrik Kase juurde, kus söön õhtust ja ööbin.

2. [juulil], laupäeval kell 6
Astun veel mitmesse Näsu küla tallu. Inimesed on siin äärmiselt umbusklikud ja nähtavasti tuimadki. Lausuvad vaid mõne sõna, jaatavad mu neid virgutava jutu peale. Pean midagi olulist saavutamata siirduma Arukülla. Aruküla esimeste talude juures on ikka veel mingi tusk ja peaaegu hirmgi kohata inimesi, veel vähem neilt mingit jutustamist paluda. Esimeses talus, mida külastan, peetakse mind piiblimüüjaks ega lastagi selgeks teha, mida ma õieti soovisin. Alles siis, kui ütlesin, et ma neile midagi ei anna ega ära võta, lasti mind tuppa, muidugi sõnadega, mis pea igas talus olid alatised: "Ei meie oska midagi jutustada." Esimene Aruküla inimene, kellega ma kõnelesin, oli Treimann, siis Anna ja Jaan Kuused, siis Grüünid, siis Triip, siis Mart Kornit. Kell 7 lõpetasin jutustajate kuulamise ja vaatasin kooli raamatukogu. Ööbisin Korniti juures ja hommikul suundusin läbi metsa Leokülla.

3. [juulil], pühapäeval kell 8
Leokülas kõnetan Anna Steinhausi ja Jakob Veierit, siis Anu Teimanni, Mihkel Saadet ja Leeno Vienbergi. Leokülast suundun Merikülla, kus pole ühtki vanemat, põlisemat elanikku. Kõnetan seal Liisa Kraavi ja siirdun Inju Arusele, kus lähen Leena Opu juurde, siis Maria Soone juurde. Sealt lähen Koeravere külla, kus kõnetan Kaarel Brausi ja enne õhtut siirdun koolimajja, kus kuulan Õunapuud, söön õhtust ning heidan magama.

4. [juulil], esmaspäeval kell 8
Siirdun hommikust söömata Koeravere külla tagasi, kus kõnelen Anette ja Liine Männikuga, Jaan Kreegiga ja Mai Kaevumäega. Sealt lähen Inju mõisa ja siirdun kohe Inju külla, kus kõnelen Mai ja Aleksander Tipneriga, siis Leena Opuga ja Krõõt Tidviga, siis Anna ja Jakob Teimaniga. Siis Mari Opuga, siis Pihlakatega. Kell 10 lõpetan töö ja lähen vallamajja, kus ööbin.

5. [juuli], teisipäev kell 7
Siirdun Pajusti külla, kus kõnelen Ann ja Marie Nõoga ja lähen Vinni külla, kus kõnelen Eva Mäega ja Johannes Mäega. Sealt lähen Hornide poole ja siis Vinni mõisa. Vinni mõisast siirdun taas vallamajja, kus ööbin ja lõpetan töö arhiiviga.

6. [juulil], kolmapäeval kell 6
Võtan vallamajast kaasa oma väheldase reisipauna ja siirdun Pajusti külla. Seal kõnelen Ida Vakkeriga ja Gustav Vakkeriga, siis Anna Pastiga. Karkuse külla minnes kohtan Mari Vetkaga teel, kuna teda kord juba kiriku köstri juures asjatult otsimas käisin. Karkuse külas kõnelen Juhan Soonega ja astun veel mõnda tallu, kust ei saa mingisuguseid täiendavaid andmeid. Kell 5 lõpetan suulise traditsiooni korjamise ja lähen jala Rakverre, kust Tallinna sõidan kell 1.55 öösel.
Rakveres 5. VII 1932
EKLA, f 199, m 59, 5/12 (II) < Viru-Jaagupi khk. - Stefanida Kalmet (1932)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!