Ajalooline traditsioon: Viru-Jaagupi.

Arhiivid - Küti valla arhiiv


Küti valla arhiiv asub vallamajas kantselei kõrval asuvas toas, puukapis, korralikult riidastatult. Arhiivinimestik on koostatud 1925. a alates. (Arthur Hoffmann)

Küti vallavalitsuse arhiivi nimekiri
1894 Vinni valla magasiraamat 1886-94
1897 Ingre kogukonna magasini konto raamat 1875-96
1896 Kulina valla magasini raamat 1882-95
1897 Voore valla magasini raamat 1884-96
1894 Magasini aidaraamat Merikülas 1884-93
1896 Võhu magasini raamat 1885-95
1897 Jaagupi valla magasiraamat 1867-96
1897 Küti (Kupna) magasini raamat 1889-96
1889 Meriküla magasiaida raamat 1876-88
1885 Voore valla magasini vilja suuruse arv, mis laenatud ja tagasi makstud 1884
1912 Kupna-Küti üldine magasiraamat (venekeelne) 1897-1911
1906 Võhu-Küti üldine magasiraamat (venekeelne) 1897-1907
1913 Vinni üldine magasiraamat (venekeelne) 1897-1912
1913 Kulina üldmagasiniraamat (venekeelne) 1897-12
1907 Voore üldmagasiniraamat (venekeelne) 1897-1906
1900 Jakobi 1897-1899
1900 Meriküla 1897-1899
1911 Kupna-Küti magasi arveraamat 1897-1910
1907 Võhu-Küti magasi arveraamat 1897-1906
1912 Vinni [magasi arveraamat] 1897-1911
1900 Jakobi [magasi arveraamat] 1897-1895
1902 Lupu [magasi arveraamat] 1897-1901
1909 Kulina [magasi arveraamat] 1897-1908
1912 Meriküla [magasi arveraamat] 1897-1911
1906 Voore [magasi arveraamat] 1897-1905
1887 Küti vallast ajutiselt väljaspool elavate tagavaraväelaste nimekiri 1886
1887 Meriküla vallast ajutiselt väljaspool elavate tagavaraväelaste nimekiri 1886
1887 Küti vallast ajutiselt väljaspool elavate tagavaraväelaste nimekiri 1904
1903 Küti vallast ajutiselt väljaspool elavate tagavaraväelaste nimekiri 1902
1904 Küti vallast ajutiselt äraelavate tagavaraväelaste nimestik 1907
1902 Küti valla tagavaraväelaste nimestik, kes ajutiselt vallas elanud 1893-1901
1902 Küti valla tagavaraväelaste nimestik, kes vallast ajuti väljas 1892-1897
1887 Küti valla tagavaraväelaste nimestik, kes vallast ajuti väljas 1901-1886
Tagavaraväeliste tähestik 1886-1907
1905 Jakobi vallas elavate võõraste elanikkude tähestik 1886-1904
1887 Inju vallas elavate võõraste elanikkude tähestik 1886
1887 Voore vallas elavate võõraste elanikkude tähestik 1886
1887 Meriküla vallas elavate võõraste elanikkude tähestik 1886
1887 Kulina valla tagavaraväelaste nimestik 1886
1903 Küti valla tagavaraväelaste nimestik 1902
1895 Küti valla rõugeraamat 1873-1894
1892 Voore valla rõugepanemise nöörraamat 1875-1891
1895 Inju valla rõugepanemise nöörraamat 1868-1894
1894 Kiriku valla rõugepanemise nöörraamat 1872-1893
1894 Meriküla valla rõugepanemise raamat 1885-1893
1894 Kulina valla rõugepanemise raamat 1868-1893
1886 Küti koguduse perekonnakiri 1885
1892 Rõugepanemise raamat Vinni vallas 1853-1891
1886 Vinni koguduse perekonnakiri 1885
1886 Kulina valla perekonnakirjade raamat 1885
1886 Inju koguduse perekonnakiri 1885
1859 Inju kogukonna nimejuhataja 1858
1875 Inju kogukonna perekonna kiri 1874
1875 Voore kogukonna perekonnakiri 1874
1886 Voore kogukonna perekonnakiri 1885
1875 Meriküla perekonnakiri 1874
? Jaagupi valla perekonnaraamat ?
1895 Küti valla laekaraamat 1867-1894
1897 Küti valla kassaraamat 1896-1896
1907 Sissetulekute ja väljaminekute raamat 1897-1906
1895 Inju valla raha laekaraamat 1874-1894
1895 Voore valla kogukonna kassa nöörraamat 1894
1895 Kulina valla laekaraamat 1888-1894
1895 Koeravere raha laekaraamat 1880-1894
1895 Jaagupi valla kassaraamat 1880-1894
1895 Vinni valla rahalaeka raamat 1868-1899
1897 Küti valla magasini kassaraamat 1894-1896
1893 Inju kogukonna magasini kontoraamat 1875-1892
1905 Küti valla sissetulekute ja väljaminekute raamat 1897-1904
1905 Küti valla magasiaida raamat 1897-1904
1900 Vinni valla magasiaida raamat 1897-1899
1900 Inju valla magasiaida raamat 1897-1899
1900 Voore valla magasiaida raamat 1897-1899
1900 Meriküla valla magasiaida raamat 1897-1899
1900 Kulina valla sissetulekute ja väljaminekute raamat magasikapitali üle 1897- 1899
1900 Jakobi kogukonna sissetulekute ja väljaminekute raamat magasikapitali üle 1897-1899
1900 Küti valla läbikäidavate summade raamat 1897-1899
1900 Küti valla koolitrahvide raamat 1897-1899
1904 Küti valla vaestele abiandmise raamat 1897-1906
1911 Küti valla vaestele abiandmise raamat 1906-1910
1905 Sõjaväelaste perekondadele abiandmise raamat 1904
1903 Kohtu trahvide raamat 1892-1902
1897 Kooli varanduste raamat 1896
1900 Raha raamat 1892-1899
1905 Raha raamat 1904
1904 Kirjakande raamat 1895-1903
1906 Kirjakande raamat 1903-1905
Sõdurite päevaraha sissetulekute ja väljaminekute raamat 1915
1911 Küti valla kirjakandmise raamat 1908-1910
1892 Passiraamat Vinni vallas 1891
1893 Passiraamat Merikülas 1884-1892
1895 Küti valla passiblankettide raamat 1889-1894
1891 Küti valla passiraamat 1869-1890
1895 Passide väljaandmise raamat 1891-1894
1893 Inju kogukonna passide väljaandmise raamat 1891-1892
1893 Passi blankettide raamat 1891-1892
1893 Kulina valla passi blankettide raamat 1891-1892
1893 Meriküla valla passi blankettide raamat 1891-1892
1890 Vinni kogukonna nõuraamat sissetulnud passide maksude üle 1872-1889
1890 Voore valla kogukonna kohtupasside nöörraamat 1875-1889
1898 Küti valla passide lauajuhend 1895-1897
1902 Küti valla passide lauajuhend 1898-1901
1906 Küti valla passide lauajuhend 1901-1905
1911 Küti valla passide lauajuhend 1905-1910
1911 Passi tähestik 1909-1910
1914 Passide lauajuhend 1911-1913
1898 Tähestik passilaua juhendi juurde 1911-1913
1907 Tähestik passilaua juhendi juurde 1898-1906
1900 Kviitungite kontsud 1898-1899
1904 [Kviitungite kontsud] 1900-1903
1907 [Kviitungite kontsud] 1903-1906
1910 [Kviitungite kontsud] 1906-1909
1911 Kviitungite kontsud 1907-1910
1914 Kviitungite kontsud 1910-1913
1915 Kviitungite kontsud 1913-1914
1909 Läbikäivate summade kviitungid 1905-1908
1894 Vallamaksude aruanne Merikülas 1883-1893
1894 Inju valla maksude aruanne 1880-1893
1894 Kulina valla pearaha raamat 1873-1893
1891 Vinni kogukonna maksuraamat 1886-1890
1887 Küti valla maksujaotuse arvamus 1887-1883
1893 Jaagupi valla maksuraamat 1889-1892
1892 Küti valla maksuraamat 1889-1891
1891 Voore valla maksuraamat 1890
1897 Küti valla maksuraamat 1892-1896
1903 Küti valla maksuraamat 1898-1902
1902 Küti valla maksuraamat 1897-1901
1908 Küti valla maksuraamat 1902-1907
1913 Küti valla maksuraamat 1910-1912
1914 [Küti valla maksuraamat] 1913
1915 [Küti valla maksuraamat] 1914
1884 Küti valla volimeeste nõupidamise nöörraamat 1867-1883
1893 Vinni valla volimeeste nõupidamise nöörraamat 1876-1892
1893 Vinni kogukonna Tallitaja ja volimeeste nõupidamise protokoll 1873-1892
1890 Kulina volimeeste protokolli raamat 2 1868-1889
1893 Kulina valla nõukogu protokolli nöörraamat 1878-1892
1892 Kulina valla nõukogu protokolli nöörraamat 1891
1893 Inju valla volimeeste raamat 1874-1892
1893 Voore valla kogukonna täiskogu ja volikogu nõuheitmise ja protokolli raamat 1875-1892
1895 Küti valla protokolliraamat 1892-1894
1896 Küti valla protokolliraamat 1894-1895
1900 [Küti valla protokolliraamat] 1895-1899
1905 [Küti valla protokolliraamat] 1899-1904
1907 Küti valla täiskogu ja volikogu protokolliraamat 1904-1906
1910 Küti valla täiskogu ja volikogu protokolliraamat 1906-1909
1913 Küti valla täiskogu ja volikogu protokolliraamat 1909-1912
1915 Küti valla täiskogu ja volikogu protokolliraamat 1912-1914
1890 Sissetulnud kirjade raamat 1889
1892 Inju kogukonna sissetulnud kirjad 1880-1891
1893 Sissetulnud kirjad Merikülas 1884-1892
1893 Sissetulnud kirjade raamat 1891-1892
1893 Sissetulnud kirjade raamat 1892
1893 Sissetulnud kirjade raamat 1892
1898 Sissetulnud kirjade raamat 1895-1897
1900 Sissetulnud kirjade raamat 1897-1899
1902 [Sissetulnud kirjade raamat] 1899-1901
1903 [Sissetulnud kirjade raamat] 1901-1902
1907 [Sissetulnud kirjade raamat] 1903-1906
1886 Väljaläinud kirjade raamat 1879-1885
1889 Inju kogukonna väljaläinud kirjade raamat 1880-1888
1893 Inju kogukonna väljaläinud kirjade raamat 1883-1892
1889 Kulina valla väljaläinud kirjade raamat 1878-1888
1893 Inju väljaläinud kirjade raamat 1888-1892
1893 Väljaläinud kirjad Merikülas 1894-1892
1892 Küti valla väljaläinud kirjad 1889-1892
1893 Vinni kogukonna väljaläinud kirjad 1890-1892
1893 Kulina valla väljaläinud kirjade raamat 1883-1892
1895 Küti valla väljaläinud kirjade raamat 1893-1894
1897 Küti valla väljaläinud kirjade raamat 1895-1896
1900 [Küti valla väljaläinud kirjade raamat] 1896-1899
1902 [Küti valla väljaläinud kirjade raamat] 1899-1901
1904 [Küti valla väljaläinud kirjade raamat] 1901-1903
1907 [Küti valla väljaläinud kirjade raamat] 1903-1906
1909 Küti valla laua juhend 1907-1908
1910 Küti valla laua juhend 1909
1910 [Küti valla laua juhend] 1909
1911 [Küti valla laua juhend] 1910
1912 [Küti valla laua juhend] 1911
1913 [Küti valla laua juhend] 1912
1914 [Küti valla laua juhend] 1913
1915 [Küti valla laua juhend] 1914
1909 Küti valla perekonna raamat 1896-1908
1911 Kviitungi raamat 1908-1910
1917 Kviitungi raamat 1916
1916 Kviitungi raamat 1913-1915
? Valla maksude kviitungiraamat 1914-1917
1918 Kviitungi raamat 1917
1915 Raha raamat 1896-1914
1918 Sissetulekute ja väljaminekute raamat sõdurite perekondade toetusraha saamise üle1914-1917
1908 Eelarveliste väljaminekute raamat 1906-1907
1917 Kassa raamat 1907-1916
1917 Läbikäidavate summade raamat 1913-1916
1913 Protsentpaberite nimekiri 1912
1917 Passide laua juhend 1914-1916
1916 Vallamaksu maksjate nimestik 1915
1917 Vallamaksu maksjate nimestik 1916-1917
1913 Vallavanema käskude raamat 1897-1912
1916 Vallavolikogu ja täiskogu protokolli raamat 1914-1915
1917 Salakirjade laua juhend 1914-1916
1916 Valla maksude nõudmise laua juhend 1914, 15 ,16 ,17
1917 Laua juhend 1916
1918 Üldlaua juhend 1917-1918
1914 Revideerimise otsuste raamat 1913
1918 Rõugepanemise raamat 1907-1917
1913 Valla väljaminekute jaotusarve raamat 1911-1912
1915 Valla eelarveliste summade väljamaksmise raamat 1913, 14 ,15 ,16
1918 Väeteenistusse kutsutavate nimekirjad 1891-1917
1890 Revisjoni kirjad 1859-1889
1890 Ümberkirjutamise lehed Meriküla vallas 1883-1889
1891 Meriküla valla aruande lehed magasi järeljäänud väljalaenatud protsent vilja üle, kroonu ja jaama maksude aruanne, abinõude nimestik tulekahju kordadel
1895 Kirjade proovid 1892-1894
? Inju valla tagavaraväelaste nimekiri 1884
? Sissetulnud ja väljaläinud elanikkude nimekiri ?
1892 Meriküla valla tagavaraväelaste nimekiri 1889-1891
1894 1893. a sisse tulnud ja kausta õmmeldud kirjad 1893
1895 1894. a kirjad - 1894, 95, 96, 97, 98, 99
1894 Kaelakohtulikult karistatud isikutesse puutuvad kirjad 1890-1893
1903 Ümberkirjutusse puutuvad kirjad 1895-1902
1903 Mitmesugused kirjad 1899-1902
1914 Rõugepanemise aruanded 1895-1913
1915 Ümberkirjutamise kirjad 1892-1914
1901 1900. a sissetulnud kirjad 1892-1914
? kirjad 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 a.
? Mitmesugused aruanded 1893-1911
? Sõjaväe hobuste nimekiri 1902-1905
Riigikogu valimiste kirjad 1907-1910
Kirjad valla kapitali ja varanduse tarvitamise üle 1907-1913
Läbikäidavad summad 1907-1910
Valla ja taluhoonete kinnitamise kirjad 1907-1913
Valla ametnikkude kohta käivad kirjad 1907-1913
Ring- ja eeskirjad 1908-1910
Rõugepanemisse ja tervisehoidu puutuvad kirjad 1908-1910
Valla täiskogu hääleõiguslikkude kodanikkude nimekiri 1912-1913
Statistilised aruanded 1907-1915
Äride revideerimise aktid 1899-1914
Sõdurite perekondade abiraha väljaandmise aruanded 1914-1917
1915 Sissetulnud ja vihikusse õmmeldud kirjad 1915, 16, 17
Inju üldmagasi raamat 1897-1917
1920 Magasi kapitali arveraamat 1905-1919
1920 Küti valla toitlusosakonna kassaraamat 1919
1920 Sissetuleku maksu kassaraamat 1919
1921 Toitlusosakonda vastuvõetava kraami raamat 1919-1920
1921 Toitlusosakonna kaubaraamat 1919-1920
1920 Vallavalitsuse kassaraamat 1, 6, 1920 ja 7-12 1920
1921 Vallavanema kassaraamat 1921 1-7 ja 1921 7-12 ja 1922 a.
1921 Isikumaksu maksjate nimestik 1920, 21, 22 a.
1922 Valla liikumata varanduste maksude raamat 1920 - 1921 ja 1922 a.
1922 Vallavanema ja vallavalitsuse protokollid 1912-21 a.
1921 Vallavolikogu ja nõukogu protokolli raamat 1917 - 1920 ja 1920 - 21 a.
1923 Vallavalitsuse protokollid 1921 - 1922
1920 Vallavalitsuse laua register 1919 - 1920
1922 Võõraste registriraamat 1915-1921
1925 1925 a. kassaraamat ja 1926 a.
1924 ja 1925 a. vallanõukogu protokolli raamat
Vallavalitsuste koosolekute protokolli raamat 1923. - 27. a
EKLA, f 199, m 59, 37/48 < Viru-Jaagupi khk. - Stefanida Kalmet (1932)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!