Ajalooline traditsioon: Viru-Jaagupi.

Ärkamisaeg


Ärkamisaeg on Jakobi kihelkonnas Küti vallas aeg, millest paljut midagi ei teata. Vaatamata mu paljudele katsetele meenutada jutustajatele midagi sellest, sealkandis nii tumedast ajast, ei läinud see mul korda. Ikka ja jälle pidin sulgema ärkamisaja osakonna, kuna ei lausutud sellele küsimusele sõnagi. Imestusega pidin enesele selgeks tegema, et mu traditsioonikorjamise alal ei teadnud vast üle kahe inimese, paljude hulgast, keda küsitlesin, ärkamisaegsete tegelaste, nagu Hurda ja Jakobsoni, nimegi. Kreutzwaldi tunti, aga küll vähe kirjanikuna ja Kalevipoja koostajana, ärkamisaja tegelasena ei sugugi. (Stefanida Kalmet)
Mitte ei tea muid lehti siin loetavat kui "Ristirahva Pühapäevalehte". "Ei rahakorjamisest Aleksandri koolile pole midagi kuulnud. Oh, kes siit sel esimesel laulupeol käis." (Toomas Villo)
Jutustaja mäletab, et Näsu külas lugenud omal ajal "Pärnu Postimeest" ainukese mehena Hindrik Lepp, ametilt sepp. Jutustajal enesel on käinud "Sakala", juba ta isa ajast mäletab vanima lehena "Sakalat". Vaimulik selts pole sugugi "Pärnu Postimeest" ega "Sakalat" sallinud, teinud propagandat "Ristirahva Pühapäevalehele". Hiljem on jutustaja tellinud "Olevikku", siis "Virulast" ja "Sädemeid". Viimast lehte loetud kaunis laialdaselt. Tartu laulupeosse oli suhtutud soojusega. Raha korjamist Aleksandri kooli heaks ei tea olnud olevat ja nii palju kui jutustaja mäletab, pole koolisse ka kuigi hästi suhtutud. Suurem poolehoid olnud küll Jakobsoni Vändra koolile. Mõisnikud olnud iga algatusele kole vihased. (Jaagup Kask)
Jutustaja on lugenud "Sakalat" ja "Valgust". Postimeest lugenud üks kakskümmend aastat, Tõnissoni väljaannet. (Tõnis Siil)
Ainult jutustaja pere on lugenud siinkandis Janseni "Postimeest" ja pärast "Valgust" (Jakob Piiralt).
Ajalehti loetud Näsus peale 1905. a. Sepad lugenud "Postimeest" ja andnud teistele ka. (Juhan Soone)
Voore viinameister Hans Jürgenson lugenud "Postimeest", Jaan Tõnissoni aegset. Janseni ja Jakobsoni aegseid lehti küll Voorel pole olnud. (Hans Klammer)
Leokülas jutustaja on lugenud "Valgust" ja kaks teist peret, Ristu talus Velt ja Aabrami talus teine Velt, lugenud "Pühapäevalehte". Teised keegi siin külas lehte pole lugenud. (Mihkel Saade)
1905. a sündmuste õhutaja Tamme isal käinud "Postimees" üks 40-50 aastat tagasi ja "Valgus" ka (Aleksander Tipner).
Inju külas on loetud ikka „Virulasi“ ja muid lehti ei teagi loetavat (Jakob Teimann).
Jutustaja isa on lugenud 1893. a peale „Postimeest“ ja „Sakalat“ ka. Kaua aega loetud ka „Valgust“. (Ida Vakker)
EKLA, f 199, m 59, 184/8 < Viru-Jaagupi khk. - Stefanida Kalmet (1932)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!