Ajalooline traditsioon: Viru-Jaagupi.

Praegu Küti vallas asuvad koolid


1907. aastal asutatud Noorsookasvatusselts (Haridusselts) uue kooli asutamise mõttega. Asutajad olnud praegune õpetaja ja ühtlasi Viru praost Hoffmann, köster Müllerbeck, Tõnis Siil - veskinik ja Põlula mölder Eisenberg, kelle punased oma valitsuse ajal Rakveres tapnud. Siis taluperemehed Jakob ja Toomas Villo. Koolimaja ehitamist aitanud rahvas materjali toomisega ja tööga. Koolis tahetud ka eesti keelt õpetada, milleks inspektor kuidagi luba pole tahtnud anda.
Eesti keelt õpetatud koolis 3-4 tundi nädalas. Usuõpetus olnud eesti keeles. Esimeses klassis olnud matemaatika eesti keeles ja loodusteadus. Teises klassis õpetatud 3-4 tundi nädalas saksa keelt. Vene keel olnud iga päev ja teised õppeasutused olnud kõik vene keeles. Omavaheline ja ametlik keel olnud aga eesti keel.
Kool on alanud oma tegevust enne koolimaja valmis olekut kõrtsis, mis asub Rakvere-Venevere tee ääres, Rehala külla pööraval teelahkmel. Peale aastast kõrtsis töötamist on kool oma majja kolinud, mis asub Jaagupi kirikust otse lõuna sihis umbes 100 meetri kaugusel. Koolimaja on võrdlemisi suur kahekordne kiviehitis ja soodustab lahedat töötamist kolme klassikomplektiga. Varem on kool täitnud kihelkonnakooli osa, nüüd töötab 6-klassilise algkoolina. Üldiselt tuntakse teda Jaagupi kooli nime all, ehkki ta ametlik nimetus on "Viru-Jaagupi Noorsookasvatusseltsi kool”.
Jaagupi kooli on koondatud Voorekannastiku, Kehala, Kehala Väljaotsa, Saueaugu, Sooaluse, Kirikuvalla ja Kirikuküla kooliringkonnad. (Tõnis Siil)
Kulina kool on asustatud alles kuus aastat tagasi mõisa härrastemajja, mis [on]kahekordne, ruumikas puuehitis, asub Rakvere-Venevere tee äärest umbes 30 meetri kaugusel lääne pool teed. Praegu on Kulina 6-klassilisse kooli, mis töötab kolme klassikomplektiga, koondatud Voore Suurküla kooliringkond, millel varem juba 70 aastat tagasi olnud oma kooli ja kaks aastat tagasi ühendatud Kulina kooliga. Edasi on Kulina kooli ühendatud Kiili mõisa 1919. aastal asutatud kool, siis 1885. a asutatud Näsu kool. (Tõnu Täärfeldt)
Aruküla kooli võiks üheks vanemaks kooliks pidada Viru-Jaagupis. Ta on asutatud 1859. a, mil õpetajaks oli Juhan Holm ja kool töötas arvatavasti talus, sest koolimaja on ehitatud 1864. aastal. Juhan Holmile järgneb Peter Ramm 1861- 1878. a. Nende mõlemi õpetaja kohta puuduvad hariduslikud andmed. Kuni 1897. a töötavad koolis õpetajad kihelkonnakooli haridusega. Siis tuleb Rudolf Karl Luha, kellel ministeeriumikooli pedagoogikaklassi kursus lõpetatud. 1915. a on juba Tartu gümnaasiumi lõpetanud koolmeister. Kool on neljaklassiline, töötab ühe õpetaja ja ühe klassikompleksiga. Maja on ühekordne puuehitis. (Mart Kornit)
Koeravere kool on asutatud 1864. a Sepa talu krundile maantee äärde kõrtsi. Esimene koolmeister olnud Adam Tuuver, siis Kruus. Mõlemi hariduse kohta puuduvad teated. Järgnevad koolmeistrid on juba kihelkonnakooli haridusega.
1873. a viiakse kool kõrtsist kooli jaoks ehitatud majja, mis asub praegugi Tartu- Narva maandtee ääres Narva poolt tulles paremat kätt. Koeravere kooli on koondatud Inju küla, Inju Meriküla kooliringkonnad. (Voldemar Õunapuu)
Pajusti kool asub Pajusti suurkülas ja tema [alla] on koondatud Pajusti ja Vinni kooli ringkond. On 6-klassiline ja töötab kolme õpetajaga kolme klassikomplektiga. Kahekordne puuehitis. (Ida Vakker)
EKLA, f 199, m 59, 213/6 < Viru- Jaagupi khk. - Stefanida Kalmet (1932)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!