Ajalooline traditsioon: Viru-Nigula.

Jutustajate nimestik


Aadamas, Hans, 73 a. vana. Elab Rihula asunduses - asunduskoha peremehena. Kogu eluaja elanud Rihulas (see oli varem karjamõis) Mälu on hää.
Aal, Gustav, 51 a. vana. Elab Urtja külas, kellegi kohal, kuhu tulnud koduväiks. Jutustaja on palju lugenud ja see kõik on mälestuses kuidagi segi paisatud, nii et ta teated pakuvad eriseisukohalt vaid huvi, kuidas üht või teist rahvas aru saadakse j.m.
Abroi, Aleksander, 51 a. vana. Kõrma küla Tõnu talu peremees. Jutustaja ise on samas kohas sündinud, kuid ta isa on üle 50. a. tagasi Riiamaalt (Torma kihelkonnast) Viru-Nigulasse sisse rännanud. Mälu on korras.
Abroi, Anna, 47 a. vana. Eelmise abikaas. Elab samas kus eelmine, samas ka sündinud. (Kõrma külas) Mälu on usutav.
Andest, Mai, 83 a. vana. Koila küla, Kutsari talu, endine perenaine. Kerlus sündinud. Mälu on selle vanuse kohta päris korras. Tunduvad enam-vähem korralikult meeles olevat need teated mis ülesmärgitud.
Annus, Juhan. Iila küla, Veski talu endine peremees. Elab ka praegu samas kohas, samast pärit. 81 a. vana. Mälu on korras.
Astok, Jüri. 72 a. vana.Võikla küla Lepikpõllu talu vana peremees. Elab samas talus. Samas sündinudki. Mälu on korras.
Bastig, Kaarel. 63 a. vana. Kõrma küla Uuetalu peremees. Sellel kohal 24 aastat. Samas kihelkonnas Müta külas sündinud. Mälu on korras.
Bastig, Liisa. 54 a. vana. Müta küla Rajandiku talu perenaine. Samal kohal on 25 aastat. Enne elas Kõrma külas, kus sündis. Varem teeninud mõisas. Mälu on korras.
Blumer, Amalie, 60 aastat. Praegu elab Pada vabatkülas (Toomiku küla). Ta on ka samast Pada juurest pärit, kuid vahepääl elanud 25 a. Venemaal. Praegu elab väikemaal. Mälu on hää.
Bluum, Marie, 67 a. vana. Elanud samas kihelkonnas, Letipä külas, väikekohapidaja naisena. Nüüd on mõne aasta Malla vanadekodus.
Braun, Leena. 68 a. vana. Urtja külas perenaine. Ta on tulnud Viru-Nigulasse 43. aasta eest, abielludes. Mees ka sissetulnud, Lääne-Nigulast, siis kui oli kuueaastane. Samma mõisa moonamees oli, siis omati talu. Varemalt oli vanemate juures, kes samuti tulid Samma moonakateks. Jutustaja ise on lühemat aega mõisas teeninud. Mälu on korras.
Brinkmann, Eva. 70 ümber; elab praegu Voorse külas, kus ta poeg metsavaht. Siia tulnud 13 aastat tagasi. Varem elas Põlula mõisas, treiali naisena.
Eerik, Miina. 65 a. vana. Elab praegu Müta külas, väikekohal, laste juures, kuhu tulnud kuue aasta eest Põlulast. Põlulas oli ta mees mõisatööline. Teab võrdlemisi vähe, haiglane.
Eik, Eduard. 40 aastat vana. Rannu algkooli juhataja.
Grau, Mai. 55 a. vana. Jutustaja on 12. aasta eest Viru-Nigulasse tulnud Haljalast. Ta mees on (praegu surnud) pärit Rakvere kihelkonnast. Oli Nigulas ja mujal puutööline ja sepp. Praegu elab Kabala asunduses (lesk) väikemail.
Greenberg, Johannes. 57 a. vana. Vasta algkoolis õpetaja. Juhataja. Siia tulnud 36. aasta eest.
Hager, Ann. 73 a. vana. Paasküla Aru talu perenaine. Tulnud Letipä külast (Viru-Nigula kih.) umbes 60 aastat tagasi Ojakülla. Ojakülast umbes 40 aastat tagasi praegusele kohale. Mälu on vastavate teadete püsides usutav.
Hager, Juhan. 69 a. vana. Eelmise abikaasa. Elukäik on eelmisega ühesugune. Jutustaja oli alul samuti Letipäl, säält vahetas elukohti nagu abikaasa.
Hager, Liisa. 69 a. vana. Ojaküla Pühalepiku talu perenaine. Samas sündinud. Jutustaja mees oli palvemaja (vennastekog.) lugeja. Mälu on korras.
Hager, Robert. 29 a. vana. Paasküla Arutalu perepoeg. Samas sündinud. Arenenud noormees. Mälu hää.
Heinmann, Otto. 66 a. vana. Kutsala vabatkülas riigirentnik. Sündinud Kuuras, külas mis praeguse elukoha ligidal. Mälu on korras.
Heino, Joosep. 64 a. vana. Kutsala küla Karjamaa talu peremees, samas sündinud. Mälu on korras.
Heino, Tõnis. 62 a. vana. Kutsala vabatkülas riigirentnik. Siia tulnud juba lapsena, Kutsala talu-külast. Mälu on korras.
Jalastu, Kaarel. 73 a. vana. Aansalu küla Saaretalu peremees. Tulnud väimehena siia, Lüganuse kihelkonnast. Mälu on korras.
Jalastu, Liisa. 67 a. vana. Eelmise abikaas. Samal kohal kus eelmine. Samas sündinud. Mälu on väliselt korras.
Jurjev, Karl. 25 a. vana. Nõmmise küla, Kuusiku talu perepoeg. Kohalik elanik. Võtab osa seltsielust jms. Praegu on Nõmmise tuletõrje seltsi esimees.
Jurjev, Mari. 62 a. vana. Eelmise ema. Elab sama koha perenaisena. Ta tulnud siia umbes 40 aasta eest Uhtnast, siis kui abiellus. Mälu on korras.
Kaav, Johannes. 45 a. vana. Pada valla sekretär, Kabalas. 17 aastat selles ümbruses, varem oli politsei, 1919. aastast sai sekretäriks. Mälu on hää.
Kallip, Jüri. 78 a. vana. Korkküla Mustlau talu endine peremees, elab samas. Sündinud on samas naabruses, Rannu ülas. Mälu päris korras.
Kandelik, Jüri. Umbes 60-aastane. Elab Voorse külas talupidajana, enne oli kooliõpetaja. V.-Nigula kihelkonda ta tulnud 30 aastat tagasi, Härjapääle kooliõpetajaks. 20 aastat on praegusel kohal. Pärit on ta Türi kihelkonnst. Mälu väliselt korras.
Karun, Johan. 64 a. vana. Koilast (küla) pärit. Praegu on Kalvi asunduses, asunikuna. Mälu enam-vähem korras.
Kasemets, August. 43 a. vana. Endine ohvitser. Praegu Kunda-Malla 6 kl. algkooli juhataja. Kunstnik Anton Kasemetsa vend.
Kasesalk, Johannes. 36 a. vana. Aarla küla, Kasesalgu talu peremees. Samas kohas sündinud ja kasvanud. Vahepääl on lühemaid aegu ära olnud. Mälu on korras.
Katko, Anna. 55 a. vana. Kunda külas vabrikutöölise naine. Pärit rahvere kihelkonnast. Praegusel kohal 26 aastat. Paistab päris arusaaja ja tähelepanelik. Mälu on korras.
Kedder, Willem. 81 a. vana. Aarla küla Piiri kohal, mille on väikemaad. Jutustaja on siin 27 aastat. Sündinud on ta Viru-Jaagupi kihelkonnas, Põlula mõisa jaos (mõis on just Nigula piiri ääres - osa sellle maidki kuulub Nigula kihelkonda). Jutustaja tuletab raskesti meele, kuid mida ütleb, arvab oma arvates kindla olevat.
Kergejalg, Hendrik. 65 a. vana. Nõmmise vabatküla Lutsu väikemaade peremees. Sündinud on jutustaja Nõmmise talu külas, kuid siin juba üle 60 aasta elanud. Mälu paistab päris hää.
Kiili, Anna. 54 a. vana. Ulvi asunduskohal. Varem oli moonamehe tütar. Hiljem mõisa kutsari naine. Mälu tundub hää.
Kiil, Marie. 40 a. vana. Nõmmise vabatkülas väikekohapidaja, samas sündinud. Mälu on korras.
Kippar, Felicia. Noor proua 20 ja 30 aasta vahel.
Kippar, Gustav. 40 a. vana. Pikaristi algkooli juhataja. Eelmise mees.
Kiissa, August. 40 a. vana. Iila külas sündinud. Praegu elab Kunda alevis, kus tal maja. Ta on Kunda-Malla vallavanem.
Klaoks, Willem. 68 a. vana. Kuura külas väikemaapidaja. Samas Nigula kihelkonnas kogu aja elanud. Mälu päris korras.
Koppel, Jaan. 60 a. ümber. Põtsi küla Vahi-Mihkli talu peremees. Pärit samast kihelkonnast, sama mõisa jaost. Vahepääl on elanud mitmel pool. Praegusel kohal on 15 aastat. Mälu korras.
Kreen, Toomas. 63 a. vana. Nugeri küla Haagerstaali talu peremees. Vastast siia tulnud 52 a. eest. Mälu on korras.
Krimm, Jakob. 65 a. vana. Uljastest pärit. Praegu Ulvi asunik. Viimase koha sai 1921, kui mõis jagati. Vahepääl on ta teeninud raudteel. Jutustaja ei tea küll kõike, kuid enam-vähem mis teab, võib arvata usutavaks.
Kriks, Anton. 60 a. vana. Pada külas peremees. Samas sündinud ja kasvanud. Mälu on päris korras.
Krupp, Juuli. 72 a. vana. Kutsala külas sündinud; praegu on Nõmmise vabatkülas Vahi-Jaani kohal. 4-aastaselt võetud Malla mõisa, kus elas kuni täiskasvamiseni. Ta ei ole vast halva mäluga, kuid ta räägib liigselt palju. Kõigist asjust arusaamine on puudulik ja ta ise tublisti ebausklik. Märgitud teated neis piires võiksid siiski õiged olla, sest umbes samalaadilisi on ka teistelt jutustajatelt.
Krupp, Liisa. 60 a. Elab Kabala asunduses väikemaal. Kogu eluaja on samas Nigula kihelkonnas elanud. Mälu on usutav.
Krusbart, Jüri. 66 a. vana. Pada ümbrusest pärit. Lapsest saati on läinud Metsavälja külasse, siin on tal talu. Vahepääl on mujal olnud. Mälu on korras.
Kruus, Mihkel. 83 a. vana. Rannu-Tammeküla Magasi talu peremees. Siia tulnud Kõrkküla külast (samas naabruses), siis kui ta oli umbes 30-aastane. Mälu on selge.
Kullasepp, August. 57 a. vana. Praegu Metsavälja külas. Ta on invaliid. Teeb käsitööd, käib päeviti tööl jm. Osa võtnud sõdadest. Pärit on ta Pada ümbrusest. Räägib asjalikult ja mälu paistab korras olevat.
Kupp, Juhan. 76 a. vana. Kõrma küla Iivaski talu peremees. Pärit on jutustaja Uhtjast. Praegusele kohale tulnud 33 aasta eest. Mälu on korras.
Kupp, Madis. 59 a. vana. Sämi vabatkülas sepp. Eluaja on siin olnud. Mälu on usutav.
Kupp, Mai. 67 a. vana. Pada küla Kupu talu perenaine. Ta on pärit Mallast, praegusel kohal on 19 aastat. Mälu pole halb ega hää. Enam-vähem mäletab.
Kupp, Mart. 77 a. vana. Sämi küla Liivamäe talu peremees. Siin sündinud. Mälu on päris korras.
Kõrvik, Toomas. 56 a. vana. Aseri mõisa asunduses. Varem oli siinsamas 23 aastat moonamees. Lüganuselt pärit. Mälu on korras.
Külmalik, Leena. 69 a. vana. Kõrma vabatkülas väikekoha perenaine. Ta on kohal üle 40 aasta. Varem oli Riiamaal. Siis kui ta 7-aastaseks sai, tuli isaga Nigula naabermõisa Põlulasse. Säält sai praegusele kohale mehele.
Küngas, August. 41 a. Kohalik elanik. Järgneva poeg.
Küngas, Jüri. Eelmise isa. Elab Ulvi asunduses poja juures. Pojal on siin asundustalu. Jutustaja on 65 a. vana. Sündinud on ta samas läheduses Kõrma külas, väikekoha pidaja pojana. Mälu on korras.
Lassik, Andres. 75 a. vana. Olnud Kalvi mõisa moonamees. Praegu poja juures (vaadata järgmine). Mälu on varasemate sündmuste suhtes kindel, kuid hilisemaid ei pea hästi meeles. Teated on saadud jutustaja poja kaasabil, kes varem oli ühes isaga Kalvis.
Lassik, Jaan. 40 ja 50 vahel, Kunda-Kurekülas peremees. Mälu on hää. Praegusele kohale tulnud Kalvist.
Laks, Liisa. 53 a. vana. Põtri küla Sillaotsa talu perenaine. Samas külas sündinud. Mälu on päris korras, kuid tundub, et jutustaja tähelepanekud on vähe pealiskaudsed.
Laks, Jüri. 63 a. vana. Põtri küla Surusaare talu peremees. Praegusel kohal on 41 aastat. Muidu on samast kihelkonnast. Mälu on korras.
Laks, ... (eesnimi märkimata - toim.). 66 a. vana. Eelmise vend. Elab samas kus eelmine. Mälu on korras.
Leetsmann, Elisabet. 55 a. vana. Ta on endise kooliõpetaja naine. Mees on praegu pensionil - elab Kabala asunduses, endises karjamõisa valitsejamajas. Mees on 13 a vanem kui jutustaja. Jutustaja on siia kihelkonda tulnud abielludes, Rakvere kihelkonnast, kus ta isa oli Arkna külas kooliõpetaja. Siin kihelkonnas on jutustaja üle 30 aasta. Mälu on nähtavasti hää.
Lenk, Mari. 74 a. vana. Toomiku (Pada vabatküla) külas väikemaade vana perenaine. Praegusel kohal on ta 44 aastat. Varem elas läheduses - Uljastis. Mälu on enam vähem korras. Osalt aitas teadete saamise juures ta tütar, kes ka sel ajal juba tööst jm. elust tegelikult osa võttis.
Liima, Joosep. 70 a. vana. Kabala küla Oru talu endine peremees. Samas sündinud. Mälu on päris korras.
Lillepea, Amalie. 56 a. Elab Ulvi asunduses - üksikult, ühes asuniku perekonnas. Siia on ta tulnud Venemaalt, Simbirsi kubermangust, Silenie külast - 1921. aastal. Sündinud on ta Venemaal.
Lillepea, August. 44 a. vana. Rihula karjamõisas asunik. Samast pärit. Mälu on korras.
Lillepea, Maarja. 73 a. vana. Eelmise ema. Elavad ühes. (Ema on sündinud Kõrma külas). Lapsepõlve ja noorea sündmusi ikka mäletab.
Lukken, Elisabet. 63 a. vana. Härjapää külas, Härjapää talus perenaine. Siia on tulnud ta Merikülast. Isa on viimases rendikoha pidaja. Mälu vastavate teadete piires usutav.
Lukk, Haus. 66 a. vana. Samma moonamehe poeg. Elab Urtja külas suitsusaunas. Käib niisama päeviti ja kuidas saab ümbruskonnas tööl.
Malva, Hendrik. 70 a. vana. Pada küla, Reinu talu peremees. Siia tulnud paarikümne aasta eest Uljastist, samast Nigula kihelkonnast.
Malva, Jüri. 32 a. vana. Eelmise poeg. Elab samas kus eelmine. Peremehe kandidaat.
Meier, Jüri. 66 a. vana. Nõmmise vabatkülas väikemaa pidaja ja loomade ülesostja. Ulvist pärit. Vahepääl elanud Venemaal (1916- 21). Mälu on korras.
Metsis, Anton. 50 a. vana. Kanguristi külas väikemaa pidaja - riigirentnik. Mälu on korras.
Mikker, Karl. 45 a. vana. Praegusel kohal on 22 aastat. Neemeküla, Mahu talu peremees. Nigula kihelkonnast pärit.
Mikker, Leena. 74 a. vana. Kunda-Malla vanadekodus, Kutsala külas. Jutustaja on Kundas sündinud - olnud perenaine, saunik. Mälu paistab korras.
Muttik, Liisa. 74 a. vana. Oja külas, endine taluperenaine. Praegu elab samas, poja juures. 25-aastaselt tulnud Nigulasse, Rakverest. Mälu on võrdlemise nõrk. Noorea sündmuseid võib vast uskuda.
Mägi, Mart. 65 a. vana. Sämiküla Kruusimäe talu peremees. Samast pärit. Mälu on korras.
Mäer, Jaan. Koila küla Mäe talu peremees. Ta esivanemad on mitu põlve samal kohal elanud. Jutustaja on 59 a. vana. Mälu paistab korras olevat.
Männik, Aleksander. 35 a. vana. Varudi asunduses asunik. Varem oli samas mõisatööline.
Naaskel, Eduard. 49 a. vana. Iila külas, Kuura talus - üks pärija. Talu kuulub pärijaile. Jutustaja elanud vahepääl Venes.
Neuholtz, Miina. 75 a. vana. Pärna küla, Möldri talu perenaine. Esivanemad on samal kohal elanud mitu põlve.
Neuholz, ... (eesnimi märkimata - toim.). umbes 40-aastane. Eelmise tütar. Elab samas.
Nortmann, Gustav. 49 a. vana. Järgneva poeg, elab selle kohal.
Nortmann, Nigulas. Lahe küla, Ojanigula talu peremees. 86 a. vana. Samas sündinud. Ei mäleta enam palju.
Nõvakas, Anton. 61 a. vana. Samma asunduses asunik. Pärit Müla külast. Mälu on korras.
Nõvakas, Elfride. 20 aastat. Elab samas kus eelmine. On ta pojanaine Miila külast.
Nürik, Gustav. 64 a. vana. Metsavälja küla, Kuusevälja talu peremees (koht ei ole ostetud). Praegusel kohal on umbes 40 aastat. Teab kaunis vähe. Mälu on korras, kuid nähtavasti ei ole küllalt tähelepanelik. Enne elanud Koogu mõisajaos.
Ohmann, Anton. 47 a. vana. Korkkülas, Mustlau talus, peremehe abi. Mälu on korras.
Ohmann, Gustav. 82 a. vana. Võrkla külas, ühes väikeses majas. Varem elas Viru-Nigula kiriku ligidal, kus neil (isal) oli renditalu, mõisa kuuendiku maal. Vahepääl elanud mujal. Mälu paistab hää ja üldse vana ise kaunis arenenud.
Ohmann, Joosep. 78 a. vana. Eelmise vend. Elab praegu Miila külas Kõrtsi talus. Endine kooliõpetaja. Korras mäluga.
Olem, Maarja. Umbes 83 a. vana. Pada-aru külas väikekohapidaja ema. Samas sündinud. Vahepääl on teeninud mitmel pool. Mälu päris korras.
Oll, Rudolf. 49 a. vana. Urtja külas riigirentnik. Samas sündinud.
Ombler, Kaarel. 77 a. vana. Aseri vabatkülas riigirentnik.
Org, Kadri. Umbes 70 a. vana. Nõmmise vabatküla, Raja talu perenaine. Kõrma külast pärit. Mehele saanud Nõmmise talu külla, teotalule. See ostetud teiste poolt ära, siis, olnud jutustaja mees moonameheks, siis mõnel muul kohal, üle 42 aasta elavad praegusel kohal. Mälu keskmine.
Pakker, Juhan. 70 a. vana. Unukse küla, Kopli talu peremees. 3 põlve ta esivanemad samal kohal. Mälu on korras.
Parinbahk, Mari. 72 a. vana. Siberi-Liiva külas, väikemail perenaine. Ümbrusest pärit. Siin 46 aastat. Küla asutamisest saati.
Pentus, Jakob. 45 a. vana. Kabala külas väikemaade peremees. Samast pärit. Mälu on korras.
Ponn, Marie. 55 a. vana. Adriko vabatmail. Endine perenaine. Samas ümbruses elanud kogu aja. Mälu keskmine.
Pung, Hendrik. 84 a. vana. Pada külas. Siia tulnud mõnekümne aasta eest Võrkla külast. Mälu on korras.
Pärn, Juhan. 67 a. vana. Orgu küla Pärnamäe talu peremees. Siin kohalik elanik.
Pärn, Jüri. 76 a. vana. Pärna küla, Pärna talu peremees. Siin kohalik elanik.
Raudmann, Kaarel. 53 a. vana. Metsavälja külas väikemaapidaja. Sakust pärit.
Reebert, Jaan. 70 a. vana. Härjapä küla, Oru talu peremees. Samast ümbrusest pärit. Korras mäluga.
Reinmann, August. 48 a. vana. Nõmmise küla Raudtee talu peremees. Ümbruses elanud kogu eluaja. Sündinud Ulvi mõisa moonamehena.
Reinmann, Joosep. 46 a. vana. Aasla karjamõisas asunik.
Richter, Juhanes. 40 a. vana. Kabala asunduses väikemail. Kadrinast pärit. Elanud mitmel pool, ka Venemaal. Käsitööline.
Rootsilt, Helene. 30 aastat. Järgneva tütar. Elab samas.
Rootsilt, Kai. 70 a. vana. Urtja külas väikekoha perenaine. Pärit Aaslast. 35-a. umbes praegusse kohta. Päris korras mälu.
Rotemann, Karl. 91 a. vana. Müla küla, Turu talus, vana peremees. Pärit Kinda mõisast. Praegusel kohal üle 40 aasta. Ei mäleta enam kõike - kuid mis püsinud, seda teab enam vähem.
Rottmann, Juhan. 65 a. vana. Peab Kunda alevis Karni. Elab samas, Alevi alal - Mageranna külas. Ta esiisad on viiendast põlvest Magerannas. Mälu on kaunis hää.
Ruberg, Jaan. 78 a. vana. Kunda küla Sepa talu peremees. Mäletab keskmiselt.
Rõigas, Anton. 44 a. vana. Sarapiku algkooli õpeteja.
Rätsep, Anu. Üle 60 aasta. Aseri vabatkülas väikemail, perenaine. Siia tuli 52 a. eest. Mälestused pealiskaudsed.
Rätsep, Jaan. 77 aastat vana. Unukse küla Metstiigi talu endine peremees. Elab samas talus. Samast pärit. Mälu kaunis hää.
Rätsep, Otto. 81 aastat vana. Unukse vabatkülas vabadik. Samast pärit. Mälu kaunis korras.
Sall, Juuli. 79 aastat vana. Jutustaja on Kunda külas, varem oli ta vabatkohal, siis teenis, hiljem samas sepa naine. Praegu elab ka Kunda külas. Kontrollitavail andmeil on tal täpne mälu. Palju ei tea ta lihtsalt seetõttu, et ta pole vastavaid olusid üldse mitte tähele pannud.
Salu, Juhan. 80 aastat vana. Elanud Sämi külas saunikuna ja kohapidajana. Praegu samas külas kellelgi majahoidjaks. Mälu on korras.
Salu, Juhan. Varudi altkülas, endine peremees, 74 aastat vana. Kogu aja Varudis.
Samma, Jaan. 59 aastat vana. Põhiküla, Samma talu peremees - riigirentnik. Samas sündinud. Mälu päris korras.
Sammut, Liisa. 52 aastat vana. Sämi vabatkülas, nn Kurismikul perenaine. Samas sündinud. Mälu paistab hää olevat.
Sarapik, Mai. 61 aastat vana. Simunamäe külas moonamehe naine. (Hiljem said väikemaad) Vasta mõisa jaos sündinud.
Sarapuu, Juhan. 72 aastat vana. Kõrma külas, Mardi-Jüri talu peremees. Tulnud Tormast. Praegusel kohal 55 aastat. Mälu on korras.
Schulger, Kaarel. 71 aastat vana. Männikküla väikemail. Kalur ühtlasi. Männikkülla tulnud 35 aastat tagasi Lahekülast.
Schulger, Maarja. 70 aastat vana. Letipäl sündinud. Praegu samas eelmisega. On ta abikaas. Mõlemad mäletavad keskmiselt.
Sepik, Samel. 62 aastat vana. Härjapä küla, Sepa-Uuetoa talu peremees. Mälu on korras.
Sepper, Toomas. 89 aastat vana. Aarla küla Kasesalgu talu saunas. Pärit on ta Varudi vallast, praegusel kohal umbes 30 aastat. Vahepääl elanud Kabala mõisas jm.
Sepp, Jaagup. 74 aastat vana. Nõmmise küla, Sepa talu peremees. Tulnud siia umbes 50 aastat tagasi Haljalast. Emal isa poolt esivanem olla 5 põlve tagasi rootslane olnud. Mälu on korras.
Siimann, Jaan. 79 aastat vana. Elab Kuusa külas poja juures, kes siin põllupidaja. Jutustaja on samas läheduses sündinud. Vahepääl elanud mitmel pool. Mälu on korras.
Siru, Mari. 71 aastat vana. Nõmmise küla, Kuusiku talu vana perenaine. Sämi külast pärit. Praegusel kohal 40 aastat. Jutustaja mees olnud noorena Nõmmise vabatkülas, kus ta isal väikemaad olid.
Strund, Karl. 63 aastat vana. Elab Samma asunduses, mõnikord, siin on ta poeg. Päris oma koduks on Vasta asundus. Nigulasse ta tulnud keskeasena Koerust. Teeninud mitmes mõisas, kärneri ja metsavahina. Mälu on korras.
Taal, Leena. 85 aastat vana. Kirik külas, Koka peres. Elab ühes väikeses majas, nimetatud talu maal. Tulnud Jaagupist, siin 35 aastat.
Taater, Aali. 42 aastat vana. Aansalu külas, Kastevälja talus riigirentnik. Praegusel kohal on 18 aastat, tulnud Aarlast (lähedane karjamõis).
Takjas, Mihkel. 70 aastat vana. Koogu asunduses asunik. Tulnud Aseri talu külast. Mälu on korras.
Talu, Jaagup. 81 aastat vana. Iila küla, Tammikmäe talu endine peremees. Samast pärit. Mälu on korras.
Talu, Mari. Umbes 50 aastat. Eelmise tütar. Elab samas kus eelmine.
Talu, Mai. 67 aastat vana. Kuusa külas, 34 aastat praegsel kohal. Västas sündinud. Hiljem abiellus Malla mõisa karjusega. Mälu paistab korras olevat.
Talu, Simu. 75 aastat vana. Iila küla Pikapõllu talu endine peremees. Elab samas. Kogu eluea olnud Iilas. Paistab päris arenenud vana. Lugenud enam kui harilikult selles vanaduses maainimesed. Ühtlasi oli ta vennastekoguduses ettelugeja.
Tammik, Sofie. 61 aastat vana. Sämi külast pärit, elab samas väikekohal. Mäletab vähe, pole tähele pannud.
Tank, Nicolas. 63 aastat vana. Aansalu karjamõisa asunik, varem oli samas rentnik. Kogu aja siin elanud. Mälu on korras.
Teibak, Eeva. 71 aastat vana. Elab Sämi külas, ühe väikekohapidaja juures. Varem olnud mõisa kokk. Rakvere kihelkonnast on pärit, Nigulas üle 50 aasta. Mäletab vähe - muidu on mälu korras.
Tenneberg, Ann. Umbes 70 aastat vana. Elab Nõmmise külas, Künka talus. Siia tulnud ta 4-aastase lapsena, vanematega, kes sama talu rentisid. Hijem osteti talu. Sündinud on jutustaja Uhtnas. Mälu on korras.
Tiilen, Jakob. 68 aastat vana. Koogust pärit. Praegu elab Iilas. Vahepääl olnud Venemaal jm. Mälu on korras.
Tiimus, Anni. 60 aastat vana. Pada külas, Maisemaa talu perenaine. Samast pärit. Tähelepanekuid on kaunis vähe.
Tiimus, Mihkel. 57 aastat vana. Võikla külas, Sooserva koha peremees. Samas sündinud. Mälu on korras.
Tiitso, Jakob. 78 aastat vana. Nugeri küla Kitse talu peremees. Ta tulnud Rakverest üle 60 aasta tagasi. Mäletab keskmiselt.
Tompson, Eduard. 34 aastat vana. Sämi vabatkülas väikemaa pidaja. Samast pärit.
Tompson, Jaan. 77 aastat vana. Männik küla metsavahi kohal - enne oli samas metsavaht, praegu on poeg. Samal kohal on ta 30 aastat. Varem oli Iilas. Pärit on Lahekülast. Mälu on korras.
Tomps, Hans. 79 aastat vana. Miila külas väikekoha pidaja - siin sündinud. Vanemaid sündmuseid mäletab - hilisemate jaoks on mälu liigselt nõrk, samuti ei kuule ta neid lihtsalt, sest ta lamab voodis.
Toomik, Eti. 36 aastat vana, Aansalu küla Aru talu perenaine.
Toomik, Jaan. 89 aastat vana, Aansalu küla Aru talu endine peremees. Elab samas poja juures. Ta on Kabalas sündinud. Mälu on vanaduse tõttu halvenenud. Mõnda siiski mäletab.
Toomik, Mihkel. 52 aastat vana. Eelmise poeg. Elab samal kohal peremehena. Samas sündinud. Mälu on korras.
Tõlbi, Hindrik. 88 aastat vana. Miila külas vabatkohal, elab väimehe juures. Samas kohas sündinud. Teeninud teolisena jne. Mälu on selle vanaduse kohta päris korras.
Tõnisson, Anton. 85 aastat vana. Jõhvist pärit. Praegu 56. aastat Padas väikekohaperemees. Mälu on korras.
Tõnisson, Marie. 74 aastat vana. Eelmise naine. Padas sündinud. Praegu samas, mehe juures.
Tõnisson, Mihkel. 67 aastat vana; Samma mõisas asunik. Varem oli samas kandimees. Tulnud siia Kalvi mõisa jaost 28 aastat tagasi.
Uhlmann, Joonas. 56 aastat vana. Letipäl, Nigula talu omanik. Ta vanemad on samas kohas üle 100 aasta elanud. Jutustajal on suurem purjekas, millega ta tavaliselt merel sõidab. Taani väinadeni on luba. Vahetevahel juhatab kodus oma majapidamist. Hää mälu. Üldse väga arenenud.
Ulm, Jaan. 64 aastat vana. Voorse küla, Ulmi talu peremees. Pärit Uljastist, praegusel kohal 25 aastat. Mälu on korras.
Uudam, Mai. 66 aastat vana. Kabala asunduses ühel väikekohal. Kasvanud isa tädi kasvandikuna, sest ta oli vaenelaps, Pada-Aru külas (Pada vabatküla) Mälu paistab hää.
Vahter, Evald. 31 aastat vana. Orgu külast pärit. Praegu Adriko vabatkülas, väimees. Siin 2 aastat.
Valdek, Jaagup. 80 aastat vana. Kabala külas ühes suitsusaunas. Mälu on kaunis nõrk.
Valdek, Leena. 64 aastat vana. Eelmise naine. Elab samas. Mälu on parem kui mehel.
Veiss, Konstantin (Kondrad). 54 aastat vana. Varudi mõisa endine omanik. Praegu samas asunikuna. Ta saanud samast mõisast 48 tiinu maad, ja mõisa hooned - E. vab. sõjast osavõtu tõttu. Mälu päris korras, kuid sakslasena vähe tähele pannud, mis siin kasutatav.
Veski, Aliide. 43 aastat vana. Prööningu talus (enne oli see mõis) perenaine. Arenenud naine.
Veski, Johannes. 61 aastat vana. Eelmise abikaas. Prööningu omanik. Samas sündinud. Mälu on korras.
Veskus, Anton. 70 aasta ümber vana. Miila küla Küta talu peremees. Padast pärit. Siia tulnud koha ostu ajal - umbes 50 aastat tagasi. Mälu on korras.
Veskus, Magdaleena. 57 aastat vana. Lüganusest pärit. Praegusel kohal umbes 37 aastat. Järgmise abikaas - elab samas.
Veskus, Mihkel, 61 aastat vana. Pada-Aru (vabatküla) külas kohapidaja, riigi rentnik. Samast pärit. Mälu on korras.
Vettik, Mart. 84 aastat vana. Ta on pärit Kurtna külast, Simuna kihelkonnast. Ta isal olnud sääl kellegi sugulase maal väike maja, ilma maata. Ainult teerada viinud läbi peremehe maa sauna juure. Isa teinud ehitustööd, kus sai. Praegu on jutustaja Kõrma külas, vabatsaunas. Siia tulnud ta umbes 60 aastat tagasi. Mälu on päris korras.
Villo, Johannes. 49 aastat vana. Kabala asunduses, Kalmu talu peremees. Pärit on ta Viru-Jaagupist. Siia tulnud 1917 a. Alul olid käsitöölised. Mõisu jagades said maad.
Villo, Luisa. 40 aastat vana. Tormast pärit. Eelmise abikaas. Siin kus mees, tulnud ühel ajal. Mõlemail on korras mälu.
v. Winkler, Alexander. 55 aastat vana. Ulvi mõisa endine omanik. Praegu elab samas asunikuna. Elanud mitmel pool, Tallinnas, Venemaal jm. Teated paistavad kontrollitavate andmete järele õiged. Jutustajal ei paista üldse kalduvust midagi liialdada ega maha teha. Oma ümbruskond suhtub tasse hästi. Maa ja Ulvi härrastemaja mitmete muude hoonetega saanud ta vallavolikogu soovil, ilma eriliste teeneteta.
v. Winkler, Reinhold. 57 aastat vana. Vasta mõisa endine omanik, praegu samas asunik. Saanud 27 tiinu maad ühes mõisahoonetega. Mälu on korras. Eriti saksasõbralik - muidu päris õiglane, teadete jm suhtes. Eelmise vanem vend.
Voiberg, Alide. Nõmmise küla, Sepa talu perenaine. Rakverest pärit. Hiljuti siia. Keskeane.
Volde, Mari. 70 aasta ümber vana. Uhtna mõisa jaost pärit. Teeninud mitmel pool. Praegu elab Nõmmise vabatkülas. Ta paistab päris hää mäluga, kuid keeldus kategooriliselt rääkimast.
Voosel, Jaan. 94 aastat vana. Rannu, Tammekülas, endine peremees. Raudnast pärit. Samas Rannu ümbruses elanud kogu aja. Mälu on selle vanaduse kohta päris korras, kuid tal on rääkimine eriti raske. Paljust mis räägib, ei saa üldse aru - häälikud tulevad niivõrt segased.
Õunas, Gustav. 58 aastat vana. Nõmmise vabatkülas, Raja kohal. Sündinud on ta Rannu külas. Praegusel kohal, vabatmaal, on ta 31. aastat. Mälu on korras. Vahepääl käis soldatis.

EKLA, f 199, m 49, 30/56 < Viru-Nigula khk. - H. Kõrge (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!