Ajalooline traditsioon: Viru-Nigula.

Arhiivid - Viru-Nigula kirikuarhiiv


Kiriku arhiivist on vähe säilinud. 1866. aastast on kiriku kroonikas märge, et varemad kui 1501. aasta dokumendid on mainitud aastal Plettenbergi poolt Mitausse viidud ja säält vist edasi Marienburisse ja lõpuks Margentheimi. Kroonika teatel on vastav teade saadud ühelt viskelt kiriku arhiivist.
Teistkordselt on vanem arhiiv 1910. aastal deponeeritud E. Rüütelkonna arhiivi. Arvestades, et 17. saj. vene sissetungil kirik ja kirikumõis hävitati, kadus muidugi ka arhiiv neis segaduses. Säilinud riismed on praeguses kirikumõisas, ühes pimedas toakeses söögitoa kõrval. Erilise korrata - tolmunud. Niiske vist ruum ei ole, sest see on täiesti eluruumide vahel ja kirikumõis on niikuinii puust. Arhiivil on oma kindel nimestik ja selle järele olevat kontrollitud, et kõik sel kujul olemas on. Nimestiku kirjutas mulle vastaval kujul praegune pastor Alver. Isiklikult ma vaatasin selle järele arhiivi üldist seisukorda ja osalt kontrollisin, viimast pidas pastor ülearuseks, sest arhiivi paigutus on teatud määral segi, kuna olevad raamatud ja dokumendid on mitme isiku juuresolekul (nende hulgas ka piisk. Kukk) sinna paigutatud vastavate tõendavate allkirjadega. Arhiivi mahutust on päris võimata mainida, sest see asub lahtistel riiulitel, mis suurelt osalt kõik päris tühjad. Igatahes on see väike. Vast pool tavalist ühe poolega kapi mahutust.

Arhiiv sisaldab:
IV B.8. Kirchenbuch:
a) Verzeichniss der Crosismanden vom Jahre 1834-43
b) Verzeichniss der Communicanten vom Jahre 1838-58
c) Verzeichniss der Verlobten vom Jahre 1834-43
d) Verzeichniss der Getranten vom Jahre 1834-53
e) Verzeichniss der Verstorbenen vom Jahre 1834-35
IV B.10. Verzeichniss der Getauften vom Jahre 1797-1834
IV B.11. Verzeichniss der Getauften vom Jahre 1844-1856
IV B.12. Verzeichniss der Getauften vom Jahre 1857-1867
IV B.14. Verzeichniss der confirmieten estnischen Kinder v. Jahre 1844-1860
IV B.15. Verzeichniss der confirmieten estnischen Kinder v. Jahre 1861-1888
IV B.16. Verzeichniss der Communicanten v. Jahre 1829-1836
IV B.17. Verzeichniss der Communicanten v. Jahre 1842-1856
IV B.18. Verzeichniss der deutschen und kranken Communicanten v. J. 1859-86
IV B.19. Verzeichniss der estnischen Communicanten v. J. 1864-83
IV B.20. Verzeichniss der Verlobten, Aufgebotenen u. Getauften v. J. 1843-60
IV B.21. Verzeichniss der Verlobten, Aufgebotenen u. Getauften v. J. 1861-89
IV B.22. Verzeichniss der Getrauten v. J. 1854-85
IV B.23. Verzeichniss der Verstorbenen v. J. 1836-53
IV B.24. Verzeichniss der Verstorbenen v. J. 1854-69
IV B.25. Vollstäudiges Personalbuch.
a) vom Jahre 1782-1795
b) vom Jahre 1796-1810
c) vom Jahre 1811-1834
d) d1, d2, (Band I, II, III) vom Jahre 1835-1855
e) vom Jahre1856-1870
f) vom Jahre 1871-1882
g) vom Jahre 1883-1897
h) vom Jahre 1898-1908
i) dazu Register der Eingewanderten 1847-1854
IV B. 26. Conceptbuch vom 25ten August 1860
IV B.27. Missivbuch vom Jahre 1... 1807-1830-...
2. 1830-1861
3. 1867-1883
4. 1884-1903
IV B.28. Verzeichniss der Geborenen u. Getauften vom Jahre 1868-1897
IV B. 29. Verzeichniss der Geborenen u. Getauften i/russish. Sprache vom Jahre 1892-1898
IV B.30. Verzeichniss der Geborenen u. Getauften vom Jahre 1899-1905
IV B.31. Verzeichniss der Getrauten 1886-1901
IV.B.32. Verzeichniss der Getrauten i/russisch. Sprache 1892-1927
IV B.33. Verzeichniss der Verlobten und Getrauten v. Jahre 1889-1900
IV B.34. Verzeichniss der Verlobten u Getrauten in russisch. Sprache 1892-1905
IV B.35. Verzeichniss der Communicanten 1883-1889
IV B.36. Verzeichniss der deutschen Communicanten u später allgemeines Commun. B. 1889-1917
IV B.38. Verzeichniss der Confirmirten 1888-1895
IV B 39. Verzeichniss der Confirmirten in russisch. Sprache 1892-1905
IV B.39. Verzeichniss der Verstorbenen 1869-1883
IV B.41. Verzeichniss der Verstorbenen 1883-1898
IV B.42. Verzeichniss der Verstobrenen in russisch. Sprache 1892-1903
IV B.43. Verzeichniss der Verstobrenen in russisch. Sprache 1903-1923
IV B.44. Missivprotokoll 1904-1915
IV B.45. Personalstatus der Pastoren (hävitatud enamlaste poolt)
IV B 46. Punschell -Choralbuch v. Jahre 1903
IV B.47. Verzeichniss der Geborenen v. Jahre 1905-1922
IV B.48. Verzeichniss der Proclamirten v. Jahre 1905
IV B.49. Verzeichniss der Confirmirten v. Jahre 1906-1927
IV B. 50. a) Personalbuch I 1908-1927
b) Personalbuch II 1911-1927
IV B.51. Alphabetisches Register Der Familiennamen in IV B.50
IV B.52. Verzeichniss der zu Er. Luth. Kirche Übergetretenen 1911
IV B.53. Missivnõi protokollj otj 26. oktabrja [venekeelse pealkirjaga arhivaal] 1915
IV B.54. Peakassa raamat 1919. alates
IV B.55. Sündimiste ja ristimiste raamat 1923. alates
IV B.56. Surnute ja matmiste raamat 1924. alates
IV B. 57. Personalraamat 1927. alates
C3. Kirchenconverents Protokolle v. Jahre 1806-1915
C4. Kirchenvisitatsions Protokolle a) v. Jahre 1698
b) v. Jahre 1717
c) v. Jahre 1738
d) v. Jahre 1745
f) v. Jahre 1753
g) v. Jahre 1776
h) v. Jahre 1798
i) v. Jahre 1810
j) v. Jahre 1818
k) v. Jahre 1820
l) v. Jahre 1839
C5. Introductions Protokolle vom Jahre 1864 (26 Januar)
C6. Introductions Protokolle vom Jahre 1903 (30 Nov.)
D3. Rescripte u. Consistorial Verfügungen v. Jahre 1864
F11. Das Kirchen-Kassen Conto von 1836-1889
F12. Schnurbuch der Wittwen u Weisen Casse zu Mahrbu. 1826-1902
F13. Kirchenrechnungen u. Quottungen
F21. Acte über die Schenkung der Herrn H. v. Winkler 1000 Rubl. Zum Besten der Verteuschen Schulkinder.
G5. Pawchialischeine wie pastorale Zeugnisse nach Jahrgängen gerechnet bis zum Jahre 1902
A1. Convolut: Unterstützungs-Cassen Papiere
2. Convolut: Visitations und Introductions Protokolle v. J. 1864
3. Verzeichniss des Vermögens d. Kirche v. Jahre 1897
V.12. Kirchenkronik v. Jahre 1866-1919
V.13. Ein Kirchen gesetz v. Jahr 1898
V.14. Deutsche Agende v. Jahr 1897
V.15. Estnische Agende v. Jahr 1902
V.16. Geschichte der Unterstützungs Casse 1909
V.17. Gutes Agende 1909
A10. Statuten der Maholmschen Prediger- Wittwen u. Waisen Casse 1851
A14. Hexenprocesse der Ann w. Gherdt
A25. Ein Buch Predigen Gerechtigkeits Leistunge v. J. 1907
EKLA, f 199, m 49, 71 Viru-Nigula khk. - H. Kõrge(1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!