Ajalooline traditsioon: Viru-Nigula.

Arhiivid - Kalvi valla arhiiv


Arhiiv asub Kalvi vallamajas pööningul. Pööning on kuulu järele kuiv. Arhiivi paigutamiseks on kapid. Need on osalt tühjad, nii on raske arhiivi suurust määrata. Võib olla umbes 1 1/2 - 2 kord suurem kui Pada valla oma. Arhiiv on just käesoleval aastal korraldatud, kindlas järjekorras ja vallaarhiivi kohta võrdlemisi eeskujulik. Üldiselt on V.-Nigulas sellele tähelepanu juhitud. Igas vallamajas on arhiivid korraldatud. Ei ole midagi lahtiselt pööningul hunnikus jm. Arhiivi kontrollisin osalt. Kuna see töö juba enne käiku täpne oli, saatis härra seketär Voormansik mulle oma allkirjaga õigeks tunnistatud arhiivinimestiku, mis sisaldab järgnevad raamatud ja paberid.

1-19 Vallakohtu aktid 1900-1917
20-31 Vallakohtu lauajuhend 1901-1913
32-38 Vallakohtu aktide tähestik 1901-1927
39 Otdelnõh schjetov 1. -
40 Kohtu poolt karistatute raamat 1896
41 Trahviraha raamat
42 Aasta v/val väljaläinud kirjade raamat. 1826
43 Kalvi vallakohtu protokolli raamat 1884-1890
44-56 Vallakohtu raharaamat 1900-1924
57-64 Vallakohtu väljaläinud ja sissetulnud kirjade raamat 1849-1922
65-75 Vallakohtu väljaläinud ja sissetulnud kirjade kaustad 1907-1917
76-77,78 Vallakohtu väljaläinud ja sissetulnud kirjade juhtnöörid ja aktide raamat 1891, 1916, 1917.

Vallavalitsuse arhiiv (eelnev oli kohtuarhiiv)

1-8 Zhurnal ishodjashih bumag 8.1900-1907
9-11 Nastolnqj reestr 1908-1911
12-19 Zhurnal vhodjashih bumag 1900-1907
20 Vallamaksu raamat 1893-1897
21 Kalvi jsk. vallamaksu raamat 1898-1899
22-24 Kniga platelshikov 1899-1904
35 Karistute raamat 1.
36. Kniga platelshikov 1. 1910

Kvitantsionnaja kniga. 17. 1896-1912
Kassovaja kniga po volostnimi kapitali ob Peddes. 2. 1903
Vaschel. 1. 1903
Unukse 1. 1903
Vanad perekonnaraamatud kimbus. 1
Unukse perekonnaraamat. 1. 1885
Koogu jsk. perekonnaraamat. 1. 1874
Koogu-Aseri perekonnaraamat. 1. 1885
Vasta perekonnaraamat. 2. 1874,1885
Kalvi perekonnaraamat. 1. 1885
Zurnal generalnõi poverki premõal. zad. 1. 1905, 1915
Kniga prigovorov obata. vol. shod. ishod. võb. 5. 1894-1909 tühikutega
Alfavit zapasnõh niznitaiju. 2. 1906-1907
Nastolnõi pasportn. reestr. 7. 1899-1907 tühikutega
Kniga dlja zapimzajavnenõi i prizrjenõi. 1. 1904
Zurnal ob ospoprivivani. 1. 1900, 1907
Povodnaja kniga. 1. 1906, 1907
Magazinnaja kniga. 1. 1894, 1906
Kniga o vrem. otl. zapnish. 9. 1887
Alfit. zapasn. nishn. Peddes. 1
Alfit. zapasn. nishn. Kook. 1
Nastolnõi reestr. 4. 1911-1914, 1916/17
Kniga o vr. prosh. o zai. nishn. gin. 6. 1895, 1906
Kvitantsionnaja kniga. 7. 1907-1916 tühikutega
Protokolnaja kniga. 1. 1910, 1913
Kniga prigovorov. 2. 1913, 1915, 1917
Kassovaja kniga. 1. 1899, 1912
Prihodo-Razhodnaja kniga po vol. kapitalu. 1. 1916
Kniga platelataikov. 2. 1911, 1913-1915
Kasovaja kniga. 1. 1910, 1911
Nastolnõi reestr. 1. 1917, 1918
Nast. pasportn. reestr. 2. 1909, 1912-14
Alfvit dlja famili mts. no mts. vidõ
Izhodjaata. zurnal. {na shitelstva. 2. 1918, 1912, 1913
Izhodjaata. zurnal. 1. 1872
Magazinnaja kniga. 2. 1894, 1907/08, 1910
Kniga dlja zapis. administ. Szõskami. 1. 1897
Kniga dlja zapis. Opt. pasiorjunõh snakov. 1
Kniga depositov. 1
Kniga dlja zapis. potst. poveshikov. 1. 1903. 1912
Kniga aressantov. 1897, 1908
Rannu koolimaja ehitamise kassaramat. 1. 1909
Kalvi vallavolikogu valimiskomisjoni tegevus. 1. 1919
Reestrbol. nahhodjashih naizlednje v boln. jestl. prek. obsh. 1.
Alfavit polutaajushih vidõ na shitelstva. 1. 1917 /1916/
Nastolnõi pasportnõi reestr. 1. 1916 /1915/
Delo o zapasn. nishn. zhin. 1. 1909
Alfavit kniga poluta. bezr. vidõ na shitelstv. 1. 1916
Kniga dlja zap. past. znakov i poluta zanih summõ. 1917
Delo komissara ostrahov stroni. 1. 1917
Kniga prigovorov. 1. 1917
Kniga petshatelshtikov. 1. 1916
Eesti asutava kogu valimise vihik. 1. 1917
Kassovaj kniga prihhodjasht. summõ. 1. 1902, 1919
Püssi-, sõidu- ja tempelmaks. 1. 1917
Nastolnõi reestr. 1. 1918, 1919
Kassovaja kniga shkolnovo kapitala obsh. Peddes.
Kassovaja kniga Ranna v. utsh. 2
Otrevdaln. dokumentõ. 1
Kassovaja kniga po shkolnim summam. 1. 1918 /1894/
Zurnal ob ostrivivani. 1904
Kvitantsionnaja kniga. 1. 1912, 1916, 1929/30
Kassovaja kniga prodovolst. kapitala. 1. 1911
Üleminevate summade raamat. 1. 1919
Kassovaja kniga. 1. 1916, 1920
Kniga dlja zak. potsht. povest. 1. 1918, 1919
Piirituse ostulubade raamat. 1. 1920
Laua register 1. 1920
Isiku, veski ja jalgrataste maksuraamat 1. 1920.
Raamat kõiksugu paberit. 1. 1919, 1920
Inventari raamat. 2. 1918
Raamat talukohtade üle. 1. 1916
Kniga depositov. 1. 1914, 1915
Rasnosnaja kniga. 1. 1920
Podvodnaja kniga 1. 1920
Kviitungi kontsade raamat. 2. 1920, 1921
Piirituse kontsade tshekid. 1. 1921
Kirjavahetuse vihikud. 3. 1920-1922
Kniga tsemeinõh piskov. 1. 1894
Kassaraamat. 1. 1920
Abiraamat. 1. 1920
Nõukogu protok. raam. 1. 1917, 1920
Inventari raamat. 1. 1922
Kassaraamat. 1. 1922
Podvodnaja kniga. 1. 1915
Hobusepasside tähestik. 1. 1922
Lauajuhend. 2 1921, 1922
Liikumata varand. maksuraamat. 2. 1920, 1921, 1922
Isikumaksuraamat. 1. 1921, 1922
Kulude eelarve raamat. 1. 1920
Eelarveliste kulude raamat. 1. 1923
Eelarveliste tulude raamat. 1. 1923
Pearaamat. 1. 1922
Kassaraamat. 1. 1923
Abiraharaamat. 1. 1923
Liikumata varanduse maksuraamat. 1. 1923
Valla varanduse raamat. 1. 1923
Isikumaksuraamat. 1. 1923
Sissetulekute eraldamise raamat. 1. 1924
Materjalide arveraamat. 1. 1924
Muude maksude raamat. 1. 1924
Kassaraamat. 1. 1924
Liikumata varand. maksuraamat. 1. 1924
Isikumaksuraamat. 1. 1924
Veneaegne abirahade vihik. 1. 1914, 1917
Kirjade kaustikud. 2. 1918, 1919
Toitluskomitee kirjavahetus ja raamatud. 4
Pidupiletite kontsud. 6. 1923-1930
Vallavalitsuse kirjakogud. 6. 1923-1928
Vallavalitsuse kirjavahetus ja raamatud. 1.
Kalvi laadamaksu kviitung. raamatud. 2. 1926, 1930
Kalvi vallavalitsuse kviit. kontsad. 1922
Virumaa valitsuse kasuks kviitungi raamatu kontsud
Kalvi vallavalitsuse kviit. kontsad 1923-1928
Rahvaväelaste registreerimise raamat 2. 1921
Pidupiletite registreerimise raamat 1. 1924, 1927
Lauajuhend 1. 1925, 1926
Küüdiraamat 4. 1924-1927
Postiraamat 3. 1929, 1923, 1920, 1926
Vangide veoraamat 1. 1908, 1926
Vallakirikuga protokolli raamat 1. 1922, 1925
Lauajuhend 1. 1922
Komissari revideerimise raamat 1. 1911
Mitmesugused valijate nimekirjad
Kalvi vallavalitsuse reskontro 1. 1924
Kalvi vallavalitsuse isikumaksuraamat 1. 1925
Liikumata varanduste maksuraamat 2. 1925
Mitmesuguste isikute ja asj. arveraamat 1. 1925
Edasiantavate summade arveraamat 1. 1925, 1926
Karistute raamat 1. 1925
Vangide raamat 1. 1926
Üksik arveraamat
Lühendatud nõukogu protokollide väljavõtted 1. 1921
Lauajuhend 6. 1923-1929
Piirituse tsekkide raamat 3. 1923-1925
Isikumaksuraamat 4. 1926-1930
Liikumata varand. Maksuraamat 7. 1926-1930
Muude maksude raamat 2. 1927-1930
Kalvi valla kassaraamat 1. 1926, 1927
Küüdiraamat 2. 1928, 1929
Kalvi vallavalitsuse reskontro 1. 1928, 1929
Edasiantavate summade arveraamat 1. 1927, 1929
Mitmesuguste isikute ja asutuste arveraamat 1. 1929, 1930
Kalvi vallavalitsuse reskontro 1. 1929, 1930
Postiraamat 3. 1925-1930
Postilt raha vastuvõtmise raamat 2. 1926-1931
Kalvi 1931 a. märtsi laada kviitungide kontsaraamat 1931
Kalvi valla kviitungi kontsaraamatud 1. 1929, 1930
Tarvitamata kviitungi raamatud 19.
Pearaamat 5. 1924-1928
Kaitseliidu maksuraamat 1. 1925
Sissetulekute eraldamise raamat 3. 1925-1927
Kassaraamat 5. 1928-1930
Eelarveliste tulude ja kulude raamat 4. 1925-1928/29
Vallavalitsuse protokolli raamat 1907, 1923
Popsiseadusse puutuv kirjavahetus ja raamatud 1926
Vanad küüdiraamatud jaoskondade järgi 20. 1893-1917 (alul mõni tühik)
Vallavalitsuse kirjakogud

EKLA, f199, m49, 78/88 < Viru-Nigula khk. - H. J. Kõrge (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!