Ajalooline traditsioon: Viru-Nigula.

Arhiivid - Kunda-Malla vallaarhiiv


Kunda-Malla valla arhiiv asub vallamajas, ühes kohtusaalis kapis. Vallamaja on paaskivist. Kuulu järele mitte just niiske. Arhiiv kapp oli enne Kuuda mõisa sõiduhobuste riistade hoiukoht. Kapi suurus on 270x235x70 cm. Osalt on selles veel tühja ruumi. Arhiiv on hiljuti korraldatud ja revideeritud, sisaldab osa Malla kohtuarhiivist jm. Palju olla kadunud, vist viimaste sõdade ajal. Arhiivi massilist hävitamist või üleviimist kuhugile ei tea.
Vallakohtu arhiiv - (Malla kohta).
Kohtu protokolliraamat 1875
Kohtu trahvi, päranduse, magasivilja raha raamat 1870-1890
Deneshnaja kniga Mallaskago volostnago suda 1892-1915 (tühikutega)
Hasholnyj registr Mallaskago volostnago suda 1892-1921 (tühikutega)
Zurnal ishodjash. bumag Mallaskago volostnago suda 1894-1920 (tühikutega)
Aktovaja kniga 1891-1920
Kniga otdelnyh szeshov. Mallaskago volostnago suda 1874-1916
Reestr otkunskih del Mallaskago volostnago suda
Narjad vhodjashih bum. Mallaskago volostnago suda 1892-1917 (tühikutega)
Kohtu aktid 1892-1923 (tühikutega)
Instrukts. I cirkuljary Mallask. Volostn. S.
Delo o revizij nasledshtv. Opekunek. Summ.
Kohtu ringkirjad

Vallavalitsuse arhiiv
Revisionsliste 1855/1855
Malla perekonna kiri 1874
Kunda magasilaene 1878
Kunda pearaha raamat 1878
Malla rõugeraamat 1871-1891
Kunda valla väljaläinud kirjad 1884-1890
Zurnal ishodjashih bum. (Kunda) 1890/91
Zurnal vhodjashih bum. (Kunda) 1890/91
Malla laekaraamat 1876-1891
Malla sissetulnud kirjade raamat 1887-1891
Kunda lauaregister 1883-1891
Malla valla täiskogukonna volinikkude kogu ja kogukonna nõuheitmise ja valitsuse protokoll 1864-1891
Pravl. kniga o vremenno otlutsivauhsja zapasn. nishn. tsinov 1892
Malla passi raamat 1867/92
Kund. nastolnõj reéister 1892
Malla valla väljaläinud kirjad 1890-1892
Ratniki 1892/93
Valla kohustused 1893-1894
Passide kohta 1893-1894
Kohtu asju 1893-1894
Talurahva asjade komissarile 1893
Politsei asjad 1893
Narjad bumag ne ispolnitelnõh 1893-1897
Väljaande 1893/94
Ishodjashij reéister Kund.-Mall. 1895
Kniga o bremenno .. nishnih tsinov 1887-1897
Malla pearaha raamat 1875/95
Kassa nöörraamat 1888-1895
Nastoljnõi peester Kund.-Mall. 1893-1895
Ratniki 1895
Valla kohustused 1895-1897
Sõjakohustusi 1895
Kunda tsemendivabriku asju 1895
Politsei asju 1895/96
Passiasjad 1895/96
Raha 1895,1896, 1897/98
Narjad s rasporjashenijami T. kommissara po krestjanskimdelam 1895, 1896, 1898
Väljaläinud kirjad
Passilaua register 1896, 1898
Manifest 14 mai - 1896
Kohtuasjad 1896-1897
Kviitungi raamat 1896/1898
Sissetulnud register 1895-1898
Alaline register 1875-1897
Passi asju 1897
Posti asju 1897
Kunda tsemendi asju 1897
Politsei asju 1897
Sõjakohustusse puutuv. asju 1897
Komissari ja talupoeg. asjad 1897
Klade Grünbergile makstud raha üle 1897/98
Elamisload 1898/99
Väljaläinud paberid 1898
Kauplustesse ja tööstusesse puutuvad asjad 1899
Kohtu asjad 1899
Raha asjad 1900
Kunda tsemendivabrikusse puutuv. asjad
Prizõvnõj spisok 1899
Post 1892-1900
Väljaläinud paberid 1899-1900
Kniga dlja zapis. mirskih sborov 1894-1900
Prihodo. Rashodnaja kniga po otdeljn. kassam. 1900
Ratniki 1900
Hobuväe asjad 1900
Posti - küüdi asjad 1900
Priznvnyj spesok 1900, 1901
Ratsaväe asjad (hobuste). Kuuda mõisa 1900
Ratsaväe asjad. Post Kunda kohta 1900
Ratsaväe asjad. Malla mõisa kohta 1900
Ratsaväe asjad (hobuste) Malla kogukonna kohta 1900
Ratsaväe asjad (hobuste) Port Kunda kogukonna kohta 1900
Smeta na 1901
Narjad s porugenijami T. podatnago Inspektora. 1901
Posti raha asjad 1901
Komissari ja talurahva asjad
Raha asjad 1901
Kaitseväe asjad 1901
Sõja hobuväe asjad 1901
Kviitungi raamat 1901-1901
Sisse ja väljaläinud paberid 1900
Passilua register 1898-1902
Smeta 1092
Nimestik hääleõiguslistest (na vol. shou)
Raha asjad 1902
Vallamaja ehitisest 1902
Svidet. na shitelj. i ratniki.
Valla valitsuse asjad 1902
Posti asjad 1902
Äri ja tööstusettevõtted 1902
Talurahva komissari asjad 1902
Delo s rasporjashnijami T. Mladaih pomoshnikov-
Nagaljnika Vezenb. Uezda 1902
Dela k Priztvnomy stisku 1902
Politsei ja kreisi natsalniku asjad 1902
Ratniki 1902
Kviitungi raamat 1902-1903
Sissetulnud paberid 1902-1903
Protokolliraamat (shoda)
Narjad o zastrahovanij 1903
Politsei ja Rakvere kreisi natshalniku asjad
Narod stiskam % bumag
Tööstusettevõtted
Väljaläinud paberid 1903
Dela neispolnõm bumagam 1903
Posti ja küüdi asjad 1903
Sõja ülema asjad 1903
Vallavalitsuse asjad 1903
Dela Podatnago inspektora 1903
Dela s otnoshenijami sud. 1903
Talurahva komissari asjad 1903
Dela o prizõnõm spiske 1903
Dela po rashodovaniju deneg 1903
Sisse- ja väljaminek ja kogukondlikud kohustised 1903
Elamis load 1903
Ratniki 1903
Passilaua register 1902- 1904
Kniga mirskih sborov 1901-1904
Kniga osporrivivanija 1903-1904
Sissetulnud kirjad 1904
Vallavalitsuse asjad 1904
Dela o zastrahovanii 1904
Dela s bumagam ne ispolnennõm 1904
Dela podatnago Inspektopa 1904
Talurahva komissari asjad 1904
Elamisload 1904
Kviitungid 1904
Ratniki 1904
Kohustused 1904
Vallavanema asjad 1904
Posti asjad 1904
Kviitungid 1905
Delo spisk. % bumag. 1905
Zastrahovanie domov. 1905
Isikud kellel hääleõigus ( na shod) 1905
Delo o prizõvnom spiske 1905
Delo snasporjashenijami g.g. mladshih pomoashn. natsalnika.
Vidõ na shitelstva. 1905
Kohustused. 1905
Sissetulnud paberid. 1905
Ratniki. 1905
Delo ne ispolnitelnõmi bumagami. 1905
Komissari asjad. 1905
Rakvere sõjanatsalniku asjad. 1905
Rakvere kreispolitsei asjad. 1905
Delo o nishnih tsinov. 1905
Valla valitsuse asjad. 1905
Delo podatnago inspektora. 1905
Posti ja raha asjad. 1905
Samasisulised korduvad kuni Eesti valitsuseni- 1919.
Eraldi on vaid mõned sunniviisil võtmise kirjad segaduste ajal.

1919.
Sunniviisil võetud liha, kanga ja võitoojate nimekiri. 1919.
Maa ja hoonetemaksu laekaraha ja tururaha paberid 1919.
Kunda-Malla v. toitlusosak. kassaraam. tõendav. dokum. 1919.
Viru Maakonna rekvireerimise komisjoni paberid. 1919.
Maapidajad, kes peavad mune ja võid andma sõjaväele. 1919.
Kunda-Malla valla toitlusosakond. 1919.
Viru maakonna maksuameti paberid. 1919.
Sunniviisil põhu, heinte, õlgede toojad. 1919.
Mitmesugused paberid. 1919.
Täitmata kirjad. 1919
Enamlaste tegevuse uurimise komisjoni paberid. 1919.
Kunda- Malla valla hoiukoguliikmete päevaraamat. 1919.
Sõjaväelaste register. 1919.
Laskeriistade lubade nimekiri. 1919.
Sissetuleku maksu maksjad. 1919.
Kütteainete komitee paberid. 1919.
Sunniviisil vilja võetud. 1919.
E. asutava kogu valijad. 1919.
Mobiliseeritud rahvaväel. 1919.
Kunda rajooniülema paberid. 1919.
Kunda-Malla valla kassa tõendav. dokumendid. 1919.
Lauaregister sõidulubadest. 1919.
Tervishoiu osakonna paberid. 1919.
Põllutööministri esitaja paberid. 1919.
Koolivalits. 1919.
Kohalistest koolidest. 1919.
Kuulutused, määrused, teadaandmislehed. 1919.
Hoolekande osak. Paberid. 1919.
Rahvaväel. Perekond. Abiraha nimestikud. 1919.
Haridus hoiukogu protokolli raamat. 1919.
Läbikäivate summade tõend. Dokumendid. 1919.
Rekvireerim. ja sõjakahju hindamise paberid. 1919.
Riigivarad mis Kunda-Malla vallas. 1919.
Sunniviisil võetud loomade nimekiri. 1919.
Sõjaväelaste ja perekondade abiraha tarvitus. 1919.
E. asutava kogu valimiste juhatuse kirjad. 1919.
Mitmesisulised paberid. 1920.
Enamlaste rüüstamisest. 1920.
Rakvere rentei paberid. 1920.
Siseministeeriumi omavalitsuse asjade peavalits. pab. 1919.
Toitluskomitee lehed inimeste ja loomade arvu kohta. 1919.
Kassarevideerim. protokollid. 1919.
Rahvaväel. registreerimise büroo paberid. 1919.
Sõjaväele kartuli toojad. 1919.
Maakorralduse peavalitsuse paberid. 1919.
Toitlusosakonna kraami väljaandmise raamat. 1919.
Lauaregister. 1919.
Mall. vaeste kassaraamat. 1913- 20.
Kvimancionnaja kniga. 1917- 1920.
Raznosn. Kniga. 1919- 1920.
Prihodo rashodnaja kniga perehodjaacih summ. 1919- 1920.
Toitlusosakonna arveraamat. 1920.
Kulude eelarve raamat. 1920.
Postiraamat. 1920.
Isikutunnistuste tähestik.
Toitlusosakonna lauajuhend. 1920.
Vallavanema kassaraamat. 1920.
Piirituslubade nimestik. 1920.
Arvustik. 1920.
Riigikaitse. 1920.
Ringkirjad. 1920.
Hobuste nimekiri. 1920.
Põllundus. 1920.
Valla inventar. 1920.
Revideerimise nimekiri ( ärid, ettevõtted). 1920.
Põllumajandus osakonna eeskirjad. 1920.
Piiritus, viina tsekid. 1920.
Muude maksude raamat. 1920.
Küüthobuste kohustused. 1920.
Toitlusasjad. 1920.
Teed. 1920.
Hoolekanne. 1920.
Mitmesugu maksud. 1920.
Kassaraam. tõendavad dokumendid. 1920.
Maavalitsus asjad. 1920.
Koolivalitsuse paberid. 1920.
Maa ja hoonete maksu maksjad. 1920.
Normi või ja kanamunade andjad. 1920.
Hobuste nimekiri sõjaväele. 1921.
Lauajuhend. 1921.
Tulumaksu arveraamat. 1921.
Tagavaraväes rahvaväelased. 1920- 1921.
Varanduste pealt võetavate maksude raamat. 1921.
Sissetulnud ja isikumaksu maksjad. 1921.
Juhtnööre. 1921.
Väärtpaberid. 1921.
Kassa sissetulnud dokumendid. 1921.
Kassa väljaminekuid tõendavad dokumendid. 1921.
Rahvaväel. ja nende perekond. ja veneaegsete pensionääride nimed. 1921.
Isikutunnistused. 1921.
Liikumata vara maksud. 1921.
Vaeslaste hoolekanne. 1921.
Kohtukaristused. 1921.
Väeteenistus. 1921.
Tervishoid. 1921.
Mitmesugused aruanded. 1921.
Mitmesisulised paberid. 1921.
Koolide korraldus. 1921.
Ametnikud ja valimised. 1921.
Talumaks. 1920- 1922.
Põllundus ja statistika. 1921.
Toitlusasjad. 1921.
Teed. 1921.
Ringkirjad kümnikele. 1921.
Rahvaväkke võetavad. 1921.
Valla maksud. 1921.
Isikumaksu maksjad ja jalgratta omanikud. 1921.
Piiritus lubade kontsud. 1921.
Viina tsekkide väljaandmise tähestik. 1921.
Liikumata varand. omanikud. 1921.
Sisserännanud isikud. 1921.
Mitmesugust. 1921.
Piiritus load. 1922.
Sõjaväe hobused. 1922.
Talumaks. 1922.
Lisa isiku- ja talumaksu nimekiri. 1922.
Tagavaraväelased. 1921-1922.
Lauajuhend. 1922.
Pearaamat. 1921-1922.
Juhtnööre. 1922.
Kassaväljaminekuid tõendav. dokumendid. 1922.
Kassasissetulekuid tõendav. dokumendid. 1922.
Aruandeid. 1922.
Tööhoolekanne. 1922.
Liikumata varade maksud. 1922.
Muud maksud. 1922.
Mets, põllundus. 1922.
Post, teed, telefonid. 1922.
Tervishoid. 1922.
Kool, haridus. 1922.
Isikutunnistused, registreerimine. 1922.
Mitmesisulised asjad. 1922.
Riigikaitse. 1922.
Ringkirjad kümnikele. 1922.
I Rahvalugemine. 1922.
Kutsealused. 1874-1916.
Vallanõukogu protokollid. 1920-1921.
Valla kooliõpet. registreerimise raamat. 1922.
Haridusosakonna kirjad. 1920-1922.
Vallavalits. pearaamat. 1923.
Vallavalits. lauajuhend. 1923.
Piiritusload. 1923.
Isikumaks. 1923.
Liikumata varad 1923.
Tulumaks. 1923.
Muud maksud. 1923.
Kassaväljaminekuid tõend. dokumendid. 1923.
Juhtnööre. 1923.
Mitmesugu aruanded. 1923.
Töö, hoolekanne, tervishoid. 1923.
Mets, põllundus. 1923.
Post, teed, telefon. 1923.
Valla koolivalits. paberid. 1923.
Kool, haridus. 1923.
Isikutunnist. ja hobupasside registreerimine. 1923.
Mitmesugust. 1923.
Kohtupidamine. 1923.
Riigikaitse. 1923.
Ringkirjad kümnikele. 1923.
Memoriaalid. 1923.
Pearaamat. 1924, 1925, 1926, 1927, 1928.
Lauajuhend. 1924.
Isikumaks. 1924-1929.
Lisa isikumaks. 1924.
Liikumata varade maks. 1924-1930.
Lisa liikumata varade maks. 1924/26.
Sissetulnud summade eraldamine. 1923/24, 1925.
Vallavalits. protokollid. 1927, 1928, 1921, 1924.
Piiritusload. 1924, 1925.
Kassaväljamin. tõendavad dokumendid. 1924-1930.
Juhtnööre. 1924-1930.
Aruandeid. 1924/25, 28/29730.
Töö, hoolekanne, tervishoid. 1924-1930.
Liikumata varade maksupaberid. 1924.
Tulumaks. 1924-1930.
Muud maksud. 1924-1930.
Metsa ja põllumajandusse puutuv. 1924-1930.
Post, teed, telefon. 1924-1930.
Koolivalits. paberid. 1925/26.
Kool, haridus. 1924-1930.
Isikutunnistuse ja registreerimise paberid. 1924-1930.
Mitmesisulist. 1924-1930.
Kohtu paberid. 1924-1930.
Vaeslaste kohtupidamine. 1924/26, 1927.
Riigikaitse. 1925/26, 1927.
Ringkirjad kümnikele. 1924-1930.
Memoriaal dokumendid. 1924-1930.
Vallavanema kassaraamat. 1929.
Blanketid.
Raharaamat. 1920-1924.
Kantselei märgid. 1921-1924.
Tulumaks. 1924-1925.
Kassa sissetulek. kontsud. 1924-1925.
Alfavit o sudimosti k. Malla Vol. Prav. 1909-1925.
Sõjaväe hobused. 1925.
Kaustad.
Vallanõukog. ja valits. puutuvad paberid. 1925-1930.
Kassaraamat. 1926-1929.
Kaitseliidu maksuraamat. 1925/26.
Tulumaksu võlglased. 1920-1929.
Kassasissetul. tõend. dokumendid. 1926-1929.
Vallanõukogu valimisi. 1926.
Lauajuhend. 1927-1930.
Tagavaraväelasi. 1927.
Kogukonna asut. ja era rendimaade korrald. protok. 1927.
Haridusnõukog. protok. raamat.
Pankade teadaanded. 1927-1930.
Eelarvelised tulud. 1923-1928.
Eelarvelised kulud. 1924-1928.
Edasiantavad summad. 1925/27.
Vallavalits. reskontro. 1923/1928.
Valla varad. 1924/1928.
Raharaamat. 1924/1928.
Kutsealused. 1928-1930.
Kaitseväe suhtes kirjavahetus. 1929-1930.
Bilansside tabelid. 1928-1930.
Vallavolikog. määrat. maksuraam. ja nõukog protok. 1929-1930.
Postiraamat ja kviitungi kontsud. 1928-1930.

EKLA, f 199, m 49, 89/109 < Viru-Nigula khk. - H. J. Kõrge (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!