Ajalooline traditsioon: Viru-Nigula.

Arhiivid - Pada valla arhiiv


Pada valla arhiiv oli minu käigu puhul osalt kastides - nimelt oli neis veneaegne arhiiv. Nende kastide mahutus oli:
1 kast - 88 x 57 x 32 cm.
2 kast - 83 x 47 x 60 cm.
3 kast - 96 x 60 x 66 cm.
4 kast - 71 x 34 x 40 cm.
Kastid asetsesid kantselei eesruumis. Sel korral olid need kinni naelutatud ja traaditud. Hiljem korraldas härra sekretär Kaav need nimestiku järele ja saatis mulle vastavad teated. Veneaegse arhiivi pärastist paigutust ei tea - arvatavasti pandi osa, mis mahtus, kantseleisse kappi, osa vast mujale. Arhiivis olla viimaste sõdade ajal palju kadunud. Maja on puust, kus arhiiv asub. Niiskust ei ole. Eestiaegne arhiiv oli kapis, mis asus kantseleis. Kapp oli umbes 9 ½ jalga kõrge 7 jalga lai ja 2 jalga paks. Kapp ei ole päris täis. Siis oli veel üks kapp 6 x 4 ½ x 2 jalga, milles hilisemad jooksvad valla asjad, ja üks kapp 1930. a sissesäetud aadresslehtedega, sisse- ja välja läinud inimeste kohta. Nimeliselt sisaldab valla arhiiv järgnevad raamatud.
1. Pada kogukonna raharaamat. 1. 1863-1876.
2. Pada-Kabala-Haansalu pearaha raamat. 1. 1870-1977.
3. Pada valla kassa. raamat. 1. 1870-1877.
4. Kabala-Haansalu valla kassaraamat. 1. 1870-1891.
5. Pada-Kabala-Haansalu kogukonna pearaha raam. 1. 1878-1890.
6. Pada valla kassaraamat. 1. 1887-1892.
7. Kabala ja Haansalu valdade magasi raha raamat. 1. 1891.
8. Pada kogukonna kassaraamat. 1. 1894-1897.
9. Pada-Kabala-Haansalu passiraamat. 1. 1877-1888.
10. Pada-Kabala-Haansalu passiraamat. 1. 1888-1894.
11. Passi blankettide sissekirjutamise raamat. 1. 1889-1892.
12, 13. Pada valla rõugepanemise raamat / ja Kabala Haansalu. 2. 1871-1891.
14. Kabala-Haansalu magasiraamat. 1. 1876-1893.
15, 16. Pada valla magasiraamat. 2. 1877-1893.
17, 18, 19. Pada-Kabala-Haansalu valimiste protok. raam. 3. 1867-1892.
20. Pada-Kabala-Haansalu valdade revisjoni kirjad. 1. 1858-1859 (saksakeelsed)
21. Pada-Kabala-Haansalu perekonna kiri. 1. 1858-
22. Pada vallas elutsevate tagavaraväelaste tähestik. 1
23. Ajutiselt valla piiridest lahkunud tagavaraväelaste tähestik. 1. 1886-1902.
24. Ajutiselt vallas elutsevate tagavaraväelaste nimestik. 1. 1878-1892.
25, 26, 27. Pada-Kabala-Haansalu kog. kirjade raamat (lauajuhend) 1,1,1. 1884- 92.
28. Pearaharaamat, Varudi kogukonna. 1. 1883.
29. Varudi valla kassaraamat. 1. 1883
30. Varudi kogukonna kassaraamat. 1. 1894-1894.
31. Varudi kogukonna revisjoni lehed. 1. 1858 (saksak)
32. Varudi kogukonna perekonna kiri. 1. 1874.
33. Varudi valla passiraamat. 1. 1883-1894.
34. Sama ja pearaha maksmise raamat. 2. 1876-1882.
35, 36. Varudi valla magasi raamat. 1. 1867-1882.
37. Valla magasiaitade viljade tagavarade raamat. 1. 1891-1893.
38. Varudi valla rõugepanemise raamat. 1. 1871.
39. Varudi valla kogukonna talitaja, volimeeste ja täiekogu nõupidamise ja valitsuse protokollid. 1. 1867.
40. Varudi valla tagavaraväelaste tähestik. 1.
41, 42. Varudi valla ajutiselt lahkunud ja ajutiselt elavate tagavaraväelaste raam. 2. 1887, 1889.
43, 44. Väljaläinud paberite raamat. 2. 1881-1892.
45. Ulvi valla pasi ja pearaha raamat. 1. 1870-1872.
46. Ulvi valla passiraamat. 1. 1889-1894.
47. Ulvi valla passilehtede sissetuleku raamat. 1. 1889-1892.
48. Ulvi valla magasiraamat. 1. 1881-1886.
49. Ulvi koguduse perekonna kiri. 1.
50. Ulvi valla volimeeste protokoll. 1. 1870-1890.
51. Ulvi kogukonna rõuge panemise raamat. 1. 1864-1869.
52. Ulvi kogukonna rõuge panemise raamat. 1. 1864-1869.
53. Ulvi tagavaraväelaste raamat. 1.
54. Ulvi valla tagavaraväelaste nimekiri. 1. 1886-1890.
55. Ulvi valla ajutiste tagavaraväelaste raamat. 1. 1883
56. Ulvi valla valimiste protokoll. 1890-1891.
57. Sissetulnud paberite journal. 1. 1890.
58. Ulvi valla sissetulnud paberite raamat. 1. 1890.
59. Ulvi valla väljaläinud pbaerite raamat. 1. 1890.
60. Pada valla raharaamat. 1. 1894.
61. Samma valla laekaraamat. 1. 1870-1892.
62. Samma valla kassaraamat. 1. 1894.
63. Samma magasiaida raamat. 1. 1883-1893.
64. Samma valla passiblankettide raamat. 1. 1889-1894.
65. Samma koguduse perekonna kiri. 1. 1874.
66. Samma vilja magasi arve. 1. 1873-1878.
67. Samma kogukonna volimeeste nõupidamise raam. 1. 1869-1876.
68, 69. Samma tagavaraväelaste raamat. 2. 1886.
70. Samma valla sissetulnud kirjade raamat. 1. 1891-1892.
71, 72. Samma valla väljaläinud kirjad. 1. 1890-1892.
73. Samma (valla) mõisa politsei pikettide laiali kandmise raamat. 1. Puhas.
74. Samma mõisa politse sissetulnud paberid. 1. 1891-1892.
75. Samma mõisa politsei sissetulnud paberite raam. 1. 1891-1892.
76. Pada-Kabala-Haansalu valla maksude raamat. 1. 1891-1892.
77. Pada ühendatud valdade kassaraamat. 1. 1891-1897.
78. Kviitungide kontsud. 1. 1896-1897.
78A. Kviitungide kontsud. 1. 1896-1897.
79. Kviitungide kontsud. 1. 1897-1898.
80. Üldine Pada valla kassaraamat. 1. 1892-1899.
81, 82. Ühendatud Pada valla passide raamat. 2. 1892-1894.
83. Passide register. 1. 1895-1898.
84. Passide vastuvõtmise raamat. 1. 1895-1898.
85, 86. Pada vallavolikogu koosolekute protokolli raamat. 2. 1890-1895.
87, 88, 89, 90. Pada ühendatud valla sissetulnud paberite raam. 4. 1892, 1894, 1895, 1897.
91,92,93,94. Väljaläinud kirjad. 4. 1892-1893.
95,96,97. Väljaläinud paberite register. 3. 1893-1895.
98. Vallavanema määruste raamat. 1. 1905-1916.
99. Küüdi kohustuste raamat. 1. 1906-1914.
100. Äri ja tööstuse ülessekirjutamise raamat. 1. 1893-1917.
101, 101a, 102. Väljaläinud kirjade raamat. 3. 1896-1900.
103. Vallamaksude märkimise raamat. 1894-1895.
104. Vallamaksude märkimise kviitungid. 1. 1898.
105, 106. Üldine valla kassaraamat. 2. 1894-1902.
107. Pada valla maksuderaamat. 1. 1899-1901.
108, 109. Kviitungide kontsud. 2. 1898-1902.
110. Lahkunud tagavaraväelaste nimekiri. 1. 1892.
111. Tagavaraväelaste arveraamat. 1. 1893-1900.
112. Tada valla täiskogu ja volikogu protokollide raamat. 1. 1898-1902.
113. Magasi vilja arveraamat. 1. 1894-1902.
114. Pada valla passide register. 1. 1897-1902.
115. Passi registri tähestik. 1. 1895-1902.
116. Väljaläinud paberite register. 1. 1900-1902.
117, 118, 119. Sissetulnud paberite register 1899-1906.
120. Valla täiskogu ja volikogu protokolliraamat. 1902-1904.
121,122. Väljaläinud paberite register. 2. 1903-1907.
123. Valla maksude raamat. 1. 1902-1904.
124, 125. Kviitungide kontsud. 2. 1902-1906.
126. Vallakapitalide sissetulekute ja väljaminekute raamat. 1. 1903-1906.
127. Kviitungide kontsud. 1. 1906-1907.
128. Pada valla täiskogu ja volikogu protokollide raamat. 1. 1905-1907.
129. Passide register. 1. 1903-1908.
130. Läbikäivate summade kviitungid. 1. 1901-1908.
131. Läbikäivate summade kassaraamat. 1. 1904-1908.
132. Väljaminevate paberite register. 1. 1907-1908.
133. Sissetulnud paberite register 1. 1906-1908.
134, 135. Tagavaraväelaste tähestik. 1893-1906.
136. Maksjate nimekirjaraamat. 1. 1907-1908.
137. Sõjaväkke kutsutute naiste, laste ja vanemate avalduste raamat abiandmise asjus.
138. Pada vallavalitsuse raharaamat. 1892-1908.
139. Rõugepanemise raamat. 1. 1907.
140. Kviitungide raamat. 1. 1907-1909.
141. Tagavaraväelaste raamat. 1. 1901-1905.
142. Lahkunud tagavaraväelaste raamat. 1. 1902-1907.
143. Vallamaksude raamat. 1. 1909.
144. Pada-Kabala-Haansalu perekonna kirjad. 1. 1805.
145. Varudi kogukonna perekonna nimekiri. 1. 1885.
146. Ulvi kogukonna perekonna nimekiri 1. 1885
147. Samma koguduse perekonna nimekiri 1. 1885
148. Pada valla isikumaksu maksjate nimekiri. 1. 1910.
149. Kviitungide kontsud. 1. 1909-1910.
150. Passide tähestik. 1. 1903-1910.
151. Lauajuhend. 2. 1909-1910.
152. Üleminevate summade kassaraamat. 1. 1908-1910.
153. Pada valla täis- ja volikogu koosolek. protok. raamat. 1. 1907-1911.
154. Vallavalitsuse passide register. 1. 1908-1911.
155. Üleminevate summade kassaraamat.
156. Pada valla isikumaksude raamat. 1. 1911.
157. Valla kapitalide sissetulekute ja väljaminekute raamat. 1. 1907-1911.
158. Valla toitluskapitali raharaamat. 1. 1895-1911.
159. Raha ja väärtkirjade raamat. 1. 1908-1911.
160. Magasiraamat. 1. 1894-1910.
161. Pada v/v. trahvide raamat. 1. 1892-1905.
162. Magasi laenude raamat. 1. 1902-1912.
163. Toitluskapitali sissetuleku , väljamineku raamatud: Pada koguk. 1899-1912.
164. Varudi koguk. 1899-1912
165. Kabala koguk. 1899-1912
166. Samma koguk. 1899-1912
167. Ulvi koguk. 1899-1912
168. Kviitungide kontsud. 1. 1910-1912.
169. Läbikäivate vangide raamat. 1. 1897.
170. Isikumaksu raamat. 1. 1912.
171. Lauaraamat. 1911.
172. Vallaküütide raamat. 1. 1824-1906.
173. Pada vallas elavate võõraste isikute nimekiri.1. 1890-1898.
174. Vaeste abiraha nimekiri. 1. 1894-1895.
175. Varudi kooli sissetulekute ja väljaminekute raamat. 1. 1911-1913.
176. Kviitungide kontsud. 1. 1912-1913.
177. Isikumaksu maksjate raamat. 1. 1913
178. Ulvi-Samma ministeeriumikooli sissetulekute ja väljaminekute raamat. 1. 1902-1908.
179. Pada valla täiskogu ja volikogu koosolekute protokollide raamat. 1. 1911-1914.
180. Ilmasõjaaegsete sõdurite perekondade abiraha saamise aruanded. 1. 1914-1917.
181. Koolide kapitalide summa raamat. 1899-1917.
182.. Vallavanema määrustuste ja otsuste raamat. 1.1893-1894.
183. Valla kogukonna maksude raamat. 1. 1914.
184. Määramatu aja passide tähestik. 1. 1906.
185. Pada valla kapitalide raamat. 1. 1912-1915.
186. Laua register.1. 1913-1915.
187. Passide register. 1. 1912-1915.
188. Passide tähestik. 1. 1911-1915.
189. Üleminevate summade raamat. 1.1912-1915.
190. Isikumaksu raamat. 1. 1915.
191. Laste rõugepanemise raamat. 1. II pool 1907-1917
192. Mitmesuguste summade kviitungi raamat. 1. 1912-1916.
193. Lauajuhend. 1. 1915-1919.
194. Kviitungi raamat. 1. 1915-1918.
195. Valla kapitalide raamat. 1. 1915-1919.
196. Pada kooli kapitaliraamat. 1. 1913-1915.
197. Varudi kooli kapitaliraamat. 1. 1913-1917.
198. Vallavalitsuse laua register. 1. 1915-1917.
199. Kviitungi raamat. 1. 1913-1915.
200. Üleminevate summade raamat. 1. 1916-1919.
201. Mitmesuguste summade kviitungid. 1916-1919.
202. Isikumaksu raamat. 1. 1916.
203. Passide tähestik. 1.1916-1917.
204. Isikumaksu raamat. 1. 1917.
205. Kulude eelarve raamat. 1. 1916.
206-230. Tõendavad dokumendid. 25. 1899-1918 /puudub 1916/
231. Vallanõukogu koosolekute protokolli raamat. 1. 1914-1919.
232. Vallavalitsuse kviitungide raamat. 1. 1918-1919.
233. Pada valla toitluskapitali sissetulekute ja väljaminekute raamat. 1. 1912-1919
234. Padavalla kodanikkude nimekiri kategooriate järgi. 1. 1919.
239. Riigi teatajad. 1-108. 1919.
240. Kirjavahetuse kaustikud. 5.
241. Lauajuhend. 1. 1920.
242. Isikumaksu maksjate raamat. 1. 1920.
243. Riigi teatajad. 1-222. 1920.
244. Kviitungi kontsud. 1.
245. Kaustikud. 30.
246. Lauajuhend. 1. 1920-1921.
247. Vallavanema kassaraamat. 1. 1921.
248. Rahvaväelaste registreerimise tähestik.
249. Üleminevate summade arveraamat. 1.
250. Piirituse kaartide tähestik.1.
251. Vallavalitsuse protokolli raamat. 1.
252. Vallavanema kassaraamat. 1. 1921-1922.
253. Sissetuleku ja isikumaksumaksjate nimestik. 1.
254. Kulude eelarve raamat. 1. 1920-1921
255. Liikumata varade maksu raamat. 1. 1920-1921.
256. Vallavalitsuse postiarved. 1921.
257. Kviitungi kontsud. 1921.1.
258. Riigi teatajad. 1921.1-120.
259. Kaustikud. 1921.16.
260. Valla toitlusosakonna asjaajamise raamat. 1921.8./1919-1921/.
261. Toitlusosakonna asjaajamise ja kirjavahetuse kaustikud. 6.1919-1921.
262. Laua juhendid. 2. 1921-1922.
263. Pada valla nõukogu protokolli raamat. 1. 1919-1922.
264. Kulude eelarve raamat. 1. 1921-1922.
265. Liikumata varanduste maksuraamat. 1. 1922.
266. Liikumata varanduste abiraamat. 1. 1922.
267. Tulu ja isikumaksu raamat. 1. 1922.
268. Viinalubade tähestik. 1. 1922.
269. Vangide raamat. 1. 1922.
270. Palga-abiraha saajate nimekiri. 1. 1922.
271. Maksude jaotuse raamat. 1. 1922.
272. Riigi teatajad. 1-160. 1922.
273. Kviitungi kontsud. 1922.
274. Kaustikud. 14. 1922.
275. Lauajuhend. 2. 1922-1923.
276. Vallavanema kassaraamat. 1. 1922-1923.
277. Demobiliseeritud rahvaväelaste register. 1. 1923.
278. Elanikkude registreerimise raamat. 1. 1923.
279. Immobili ja vallasvara arveraamat. 1. 1923.
280. Mitmesuguste isikute ja asutuste arveraamat. 1. 1923.
281. Vallavalits. pearaamat. 1. 1923.
282. Edasiantavate summade arveraamat. 1. 1923.
283. Mitmesuguste isikute ja asutuste edasiant.s.arve. 1. 1923.
284. Sissetulekute eraldamise raamat. 1. 1923.
285. Liikumata varanduste maksuraamat. 1. 1923.
286. Isikumaksu raamat. 1. 1923.
287. Hobusepasside tähestik. 1. 1923.
288. Isikutunnistuse tähestik. 1. 1923.
289. Postiraamatud. 2. 1923.
290. Vangide raamat. 1. 1923.
291. Liikumata varanduse maksuraamat./.abiraam./. 1. 1923.
292. Küüdiraamat. 1. 1923.
293. Isikutunnistuste talongid. 9. 1919-1922.
294. Hobusepasside talongid. 5. 1919-1922.
295. Riigi teatajad. 1-150. 1923.
296. Kviitungi kontsud. 1923.
297. Kaustad. 14. 1923.
298. Lauajuhendid. 2. 1923-1924.
299. Riigi teatajad. 2. 1924.
300. Vallanõukogu protokolliraamat. 1. 1922-1924.
301. Edasiantavate summade raamat. 1. 1924.
302. Muude vallamaksude ja sissetulekute arvete raam. 1. 1924.
303. Eelarveliste kulude raamat. 1. 1923-1924.
304. Piirituse kaartide raamat. 1. 1923-1924.
305. Küüdiraamat. 1. 1924-1925.
306. Rahanõude juhend. 1. 1923-1925.
307. Kinnisvarade maksu raamat. 1. 1923-1925.
308. Kinnisvarade maksu abiraamat. 1. 1924.
309. Isikumaksu raamat. 1. 1924.
310. Lisamaksu raamat. 1. 1924.
311. Pearaamat. 1. 1923.
312. Postiraamat. 1. 1924-1925.
313. Kviitungi kontsud. 24. 1924.
314. Riigi Teatajad. 1. 1925.
315. Kaustikud. 1024.
316. Sissetulekute eraldamise raamat. 1924.
317. Vallavanema kassaraamat. 1924.
318. Maa omavalitsus. 1. 1925.
319, 320. Lauajuhend. 1924-1926.
321. Isikumaksu raamat. 1. 1925.
322. Vallavanema kassaraamat. 1. 1925.
323. Kinnisvara maksuraamat. 1. 1925.
324. Eraldamise raamat. 1. 1925.
325. Pearaamat. 1. 1925.
326. Kviitungi kontsud. 1. 1925.
327. Materjalide raamat. 1. 1923-1925.
328. Vallavaranduste raamat. 1. 1923-1925.
329. Muude valla sissetulekute, muude valla maksude,
mitmesuguste isikute ja asutuste ja edasiantavate s.2. 1925/26.
330. Vaeste abiraha ja nõukoguliikmete päevaraha raam. 1. 1925/26
331. Eelarveliste kulude raamat. 1. 1925/26.
332. Pearaamat. 1. 1926.
333. Lauajuhend. 1. 1926/27.
334. Küütide raamat. 1. 1926/27.
335. Vallavanema kassaraamat. 1. 1926.
336. Isikumaksu raamat. 1. 1926.
337. Kinnisvara maksuraamat. 1. 1926.
338. Rahaliste kirjavahetuste juhend. 17. 1924-1926.
339. Postiraamat. 2. 1925-1926.
340. Kviitungite kontsud. 17. 1926.
341. Riigi teatajad. 1926.
342. Kaustad. 26. 1926.
343. Eraldamise raamat. 1. 1926.
344. Isikumaksu raamat. 1. 1927.
345. Kinnisvara maksu abiraamat. 1. 1927.
346. Pearaamat. 1. 1927.
347, 348. Eelarveliste kulude ja tulude raamat. 2. 1926/27.
349. Eraldamise raamat. 1. 1927.
350. Kinnisvara maksude raamat. 1. 1927.
351. Tagavaraväelaste arvepidamise raamat. 1. 1927.
352. Vallavanema kassaraamat. 1. 1927.
353. Korralduskomisjoni protokolliraamat. 1. 1926-1927.
354. Kviitungi kontsud. 25. 1927.
355. Kaustikud. 18.
356. Riigi teatajad. 1927.
357. Lauajuhend. 1. 1927-1928.
358. Hobusepasside register. 1. 1922-1928.
359. Isikutunnistuste register. 1. 1922-1928.
360. Vallanõukogu protokolliraamat. 1. 1924-1928.
361. Vallavalitsuse protokolliraamat. 1. 1922-1928.
362. Raharaamat. 1. 1920-1928.
363. Kinnisvara maksuraamat. 1. 1928/29.
364. Isikumaksu raamat. 1. 1928/29.
365, 366. Kassa sissetulekud ja väljaminekud. 2. 1928/29.
367. Pearaha raamat. 1. 1928/29.
368. Eelarveliste kulude raamat. 1. 1928/29.
369. Lauajuhend. 1. 1928/1929
370. Edasiantavate summade raamat. 1. 1928/29.
371. Reskontro. 1. 1928/29.
372. Kaustad. 10. 1928/29.
373. Kviitungi kontsud. 17. 1928/29.
374. Riigi teatajad. 1928.
375. Kinnisvara maksu raamat. 1. 1929/30.
376. Isikumaksu raamat. 1. 1929/30.
377, 378. Kassa sissetulekud ja väljaminekud. 1. 1929/30.
379. Eelarveliste kulude raamat. 1. 1929/30.
380. Postiraamat. 1. 1926-1929.
381. Raharaamat. 1. 1928-1929.
382. Vaeste abirahade raamat. 1. 1927-1929/30.
383. Kaitseväele kõlbulikkude hobuste registreerimise leht. 1. 1925-1929.
384. Kaustad. 17. 1929/30.
385. Kviitungi kontsud. 1929/30.
386. Riigi teatajad. 1929.
387. Lauajuhend. 1. 1929/30.
388. Postiraamat. 1. 1929/30.
389. Vallavalitsuse protokolliraamat. 1. 1928/30.
390. Isikumaksu raamat. 1. 1930/31.
391. Kinnisvara maksu raamat. 1. 1930/31.
392, 393. Kassa sissetulekud ja väljaminekud. 2. 1930/31.
394, 395. Eelarveliste kulude ja tulude raamat. 2. 1928-1931.
396. Pearaamat. 1. 1929-1931.
397. Pidupiletite ja lõbustusmaksu aruande raamat. 1. 1924-1931.
398. Riigi teatajad. 1930.
399. Kviitungite kontsud. 12. 1930/31.
400. Kaustad. 1930/31.

EKLA, f 199, m 49, 110/29 < Viru-Nigula khk. - H. Kõrge (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!