Ajalooline traditsioon: Viru-Nigula.

Arhiivid - Mitmesuguseid teateid arhiividest


a., b). Peale kiriku ja vallaarhiivide ei ole palju märkimisväärset. Pea igas koolis on kroonikad, mis koostatud hilisemal ajal ja mõned juhuslikud õpilaste nimekirjad ja kooli vm raamatud. Mainida võiks siin eraldi Rannu algkooli. Rannu algkoolis on säilunud vana koolimaja ehitamise dokument 1856. aastast. See dokument oli lambiklaasis, mille ümber veel metalltoru, kinnijoodetult, vana maja vundamendi nurgakivi juures, kust see maja lammutamisel välja tuli. Arhiivis on säilunud poolteist sada numbrit umbes - mitmesugustest veneaegsetest raamatutest jm, vene keisrite ajalood, õpilaste päevikud, pilte, õpperaamatuid, veneaegseid kirju 1893-1917. a., ja hilisemaid kassaaruandeid ja protokolle. Kõik see arhiiv säilub eluruumis kapis. Samas koolis on koridoris kastis käputäis Koolgu vallaarhiivist - mitmesuguseid pabereid.

c). Mõisaarhiividest ei olevat säilunud pea midagi. Mitmes mõisas on küll veel endised omanikud, kuid nad väidavad, et sõdade ajal olla kõik hävitatud või ära viidud. Ka kõrvalt kuuldud teated on samasugused - läbiminevad väed teinud neist kaminais tuld. Nii põletatud Sammas Stall v. Holsteini kuldköitelised luksuseksemplarid jm. Osa, vist ainult Kunda mõisa, arhiivist olevat Lontovas härra Lentholdi hoiul - see leitud mõisa pööningult kastist. Mina olude tõttu härra Lentholdi kõnetada ei saanud ega tea selle osa kohta lähemaid andmeid, kuna mu kaudsele kirjalikule järelepärimisele seni ei ole vastatud.

d). Seltsi arhiividest olla säilunud Malla kooliõpetaja Krickmanni asutatud laulu-mängu seltsi asutamisajast protokolli- ja seltsi tegevuse aruande raamatuid. Need säiluvad Kunda-Malla vallamajas. Sekretär teatas neist mulle siis, kui ma säält ära olin. Lähemaid teateid ta mu järelpärimisele pole saatnud. Seltsi üle on teateid suulises traditsioonis, vastavas seltsiellu puutuvas osas.

e). Eraarhiividest on Nortmannil ./. talupidajal ./. säilunud rendi kontrakt. Selle sisu on olulisemas osas toodud samas töös.

EKLA, f 199, m 49, 130/131 (a-e) < Viru Nigula khk. -H. Kõrge (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!