Ajalooline traditsioon: Viru-Nigula.

Suuline traditsioon - Sõjad - Krimmi sõda


Krimmi sõja ajal on kolm korda aastas nekrute võetud. Ka jutustaja isal võetud kiirel ajal sulane, lastud ta hobusega Tallinna viia. Inglased olnud Nigula all merel just heinaajal. Mõned sõdurid tulnud maale. Malla mõisas paar tüdrukut võtnud siis loogu, nähes sõdureid püssidega tulevat, pistnud nad jooksma. Sõdurid on lasknud järele - teine tüdruk saanud surma, teine kannast haavata. (Gustav Ohmann)
Inglisman tulnud Kalvis maale, on kuni Sämisillani läinud, siis olnud venelased vastas. Sellle lahingu järele, mis sääl siis peetud, läinud inglisman ja sõda andnud järgi. (Willem Klaoks)
Krimmi sõja ajal on Lontõva pommitamise ajal inglismann 1-2 päeva maale tulnud. Elanikud on vedanud siin ümbruses kraami sohu. Vene väeosadest olnud kasakad Rakveres - need tulnud sissetungijale vastu. Lastud suurtükke. Kunda mõisa ligi on suurtükikuulid langenud hoonete ligi. (Jaan Ruberg)
Krimmi sõja ajal on vene väed Koila külas olnud. Nende seas oli ka türke. Viimastel olnud hästi peened valged riided, neid riideid olnud kolmed kaasas, igaühel. Krimmi sõtta on võetud vägisi. Koilast ei tea jutustaja osavõtjaid. (Mai Andest)
EKLA, f 199, m 49, 180/181 (4) < Viru-Nigula khk. - H. J. Kõrge < (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!