Hüperajakiri Mäetagused

Toimetaja: Mare Kõiva
Kaastoimetaja: Andres Kuperjanov
Tegevtoimetaja ja keeletoimetaja: Asta Niinemets
Tõlgete toimetamine ja kokkuvõtted: Tiina Mällo
Uudiste ja tutvustuste toimetaja: Asta Niinemets, Piret Voolaid
Kujundus ja fototöötlus: Andres Kuperjanov
Küljendus: Diana Kahre

    Eelnevad toimetajad    


Toimetuskolleegium 2015-2020

Juri Berezkin (Peterburi Etnograafiainstituut, Venemaa),
Janina Kursite (Läti Ülikool, Riia),
Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool, Eesti),
Pauliina Latvala (Helsinki Ülikool, Soome),
Kazuto Matsumura (Tokio Ülikool, Jaapan),
Tatiana Minniyakhmetova (Innsbrucki Ülikool, Austria),
Diarmuid O'Giollain (Corki Ülikool, Iirimaa),
Péter Pomozi (Eötvös Lorándi Ülikool (ELTE), Budapest, Ungari),
Tiiu Salasoo (Estonian Learning Materials, Sydney, Austraalia),
Urmas Sutrop (Eesti Kirjandusmuuseum),
Guntis Shmidchens (Washingtoni Ülikool, Seattle, USA),
Piret Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseum).

    Eelmised kolleegiumid    


Kontakt:

Mäetagused
Vanemuise 42-235
Eesti Kirjandusmuuseum
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372-737 7740; faks: +372-737 7706
e-post: folklore@folklore.ee

Mäetagustest Bibliograafiline informatsioon Juhendid kaastööks Index


© Eesti Keele Instituudi USN (kuni nr12)
© Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi ja meedia töörühm, Andres Kuperjanov, Eesti Folkloori Instituut,
     vastavalt CC litsentsile BY-NC-ND 4.0

© cps '04