Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

12. märtsi teisipäevaseminar usundilistest esemetest

Eesti keskaegsest religioonist rääkides on tihtipeale keskendutud kas ametlikule kristlusele või paganlikule rahvausundile. Ehkki pea alati on rõhutatud kristluse mõjusid rahvausundis, siis enamasti on need jäänud deklaratiivseteks väideteks.
Seminari algtõukeks on kaks ühesugust "kriipsujuku Kristusega" tinaripatsit, mida Tõnno Jonuks tutvustas juba novembris 2012 Mäetagusel toimunud seminari ettekandes "Usundilised esemed Eesti arheoloogiakogudes" (http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2012/mtseminar/teesid.pdf).
Praeguseks on selgunud, et samalaadseid on tegelikult enamgi. Tõnno on hakanud neid kontekstualiseerima ja pakub välja tõlgendusi, miks rahvalikud meistrid on valmistanud sedasorti ripatseid ja miks seniteadaolevad on kõik levinud Virumaal. Üheks ilmseks keskuseks näib olevat Maarja kabel Viru-Nigulas ja üheks tõenäoliseks seletuseks, et tegemist on rahvalike palverändude märkidega.
Seminar algab 12. märtsil kell 12.00 Kirjandusmuuseumi toas nr. 304
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO