Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

EV Presidendi rahvaluule kogumispreemiate pidulik kätteandmine

Pärandiaasta emakeelepäeval tehakse Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis kokkuvõtteid 2012. aasta kogumistööst, mis oli kirju ja mitmenäoline. Oma koha rahvaluulekogudes leidsid mitmete eri paikkondade lood, Kihnust ja Jõelähtmelt, Võrtsjärve äärest ning Jüri ümbrusest.
Arhiivi lisandus ainest nii eesti kui vene, aga ka võru, muhu ning vadja keeles, üleandjateks nii vabatahtlikud kui kutselised pärimusekogujad, õpilased ja tudengid ning naljalugude kogumisaktsioonis osalejad. Kokku lisandus ERA kogudesse 2012. aastal üle 4000 lk käsikirjalist materjali, üle 4200 foto, üle 500 helisäiliku ning 82 videosäilikut.
14. märtsil kell 14 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis pidulik aktus, kus Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves annab üle rahvaluule kogumispreemiad. Tänukirjade ning meenetega tunnustatakse parimaid kogujaid ja naljalugude üleskirjutajaid. Muusikalisi vahepalu esitavad pärimusmuusikud Eva Väljaots ja Annika Oselin. Esitletakse ERA Toimetuste 29. väljaannet, artiklikogumikku "Regilaulu müüdid ja ideoloogiad" (toimetanud Mari Sarv).
Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemia on rahaline autasu, mis on mõeldud rahvaluulearhiivi vabatahtlike kaastööliste tunnustamiseks. Preemia eelkäijaks on aastatel 1935-1940 jagatud Riigivanema autasu parimatele rahvaluulekogujatele.
Kogumisvõistlus "Minuga juhtus üks naljakas lugu" viidi läbi koostöös huumoriajakirja "Pilkaja" väljaandja Andrus Tammega. Lugusid saatsid 87 inimest ning neid kogunes kokku 791 lk. Osalejaid oli erinevatelt elualadelt, töödes kirjeldatakse värvikaid juhtumusi nii tänapäeval kui minevikus ning hästi tuleb nähtavale Eesti inimeste hinnang lähimineviku elule, edastatuna läbi huumoriprisma.
Võistluse korraldamist toetasid raamatukauplus Rahva Raamat, Ajakirjade Kirjastus, kirjastused Hea Lugu, Koolibri, Tammeraamat ja kohvik DuNord.
Lähem info: rahvaluule arhiiv 7377-730, Astrid Tuisk 5212-457, Risto Järv 51904-371, või e-postiga era@folklore.ee.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO