Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Avalik loeng sapoteekide kaasaegsest religioossusest

Neljapäeval, 11. aprillil kl 16.15 peab Helsingi Ülikooli sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia lektor Toomas Gross Tartu Ülikoolis ettekande "Kogukond, religioossed muutused ja konflikt: Protestantide ja katoliiklaste vahelistest suhetest Mehhiko sapoteekide näitel".
Loeng toimub Jakobi 2–109.
Protestantlike kirikute võidukäik "traditsiooniliselt" katoliiklikus Ladina-Ameerikas on kestnud mitu aastakümmet. Paraku on religioosse mitmekesisuse suurenemisega kaasnenud ka erinevat tüüpi konfliktid katoliiklaste ja "uute" usurühmade vahel.
Käesolev ettekanne käsitleb kujunenud vastasseise Lõuna-Mehhiko sapoteekide külade näitel ning tugineb autori pikaajalistele antropoloogilistele välitöödele neis külades alates 1998. aastast.
Ettekanne vaatleb konflikte nii kogukonna kui ka indiviidi tasandil.
Usulisel pöördumisel sapoteekide kogukondades on kõrge sotsiaalne hind, mis muuhulgas seletab sagedast apostaasiat protestantide seas.
Ettekanne toimub Eesti akadeemilise usundiloo seltsi loengusarja "Religioon ja konflikt" raames.
Lisainfo: Madis Arukask, EAUS-i president, madis.arukask@ut.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO