Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Mäetagused 54 – rännud ajas ja ruumis

Mäetaguste 54. number esitleb rände nii ajas kui ka ruumis, arutlusi juurte juures käimise tähendusest ja põikeid eelkristlike rahvaste kirjasõna uurimisse.
Värske numbri avaartikkel teeb Eesti Rahvaluule Arhiivile kraapsu 85. sünnipäeva puhul, pakkudes Anu Korbi analüüsi ühe kogu kujunemisest Siberi kaastöölise Rosalie Ottessoni ja teadurite-arhivaaride dialoogina aastail 1969–1976. Kummalgi poolel on oma nägemus talletamist väärivast pärimusest, jõulisemalt tõuseb esile rahvaluule osakonna kui institutsiooni positsioon. Samas määrab arusaamise konteksti aeg, tõlgendaja kultuuriline taust, tema põhimõtted ja kogemused, konkreetne praktika.
Aivar Jürgenson ja Liivo Niglas on võtnud analüüsida Ülem-Suetuki juurtega seltskonna paarinädalase reisi kodukülla 2010. aasta suvel. Koduküla väisamist vaadeldakse kui sekulaarset palverändu ja analüüsitakse Victor Turneri siirderiitusliku mudeli abil. Näidatakse, kuidas aitavad sellised reisid viia kooskõlla kahte lahusolevat kultuurilist identiteeti: päritolu- ja uue asukohamaa oma. Ühtlasi käsitletakse artiklis videokaamera võimalusi reisil osalejate emotsionaalse ja kehalise kogemuse uurimisel ja representeerimisel.
Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov jätkavad sekulaarse palverännaku teemat, kõrvutades külastatavaid sihtpunkte Bulgaarias ja Sloveenias ning võrreldes sealseid rände Eestiga.
Ajas kaugemale juhatab meid Marge Rennit, kes tutvustab 18. ja 19. sajandi reisikirjanike kuvandit eestlastest. Veel kaugemasse aega ja ruumi viib aga Vladimir Sazonov, kes on võtnud vaatluse alla sumerikeelse kirjandusliku teksti Tummali ajalugu, mis on väga oluline Sumeri ajaloo ja kuningavõimu ning religiooni ajaloo seisukohast, sest see peegeldab teksti koostajate ideoloogilisi suunitlusi ja ideid.
Guldžahon Jussufi on vaatluse alla võtnud kunagise tantsuviisi “Vana polka Saaremaalt”, mida on mänginud kandlevirtuoos Johannes Rosenstrauch (Kandle-Juss) ning mis on inspiratsiooni pakkunud kogunisti Eduard Tubinale. Kristel Kivari käsitleb esoteerilist pärimust Kirna mõisas.
Ajakiri annab ülevaate konverentsidest, ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest, artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.
Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO