Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Rahvusteaduste loengusari Tartu Ülikoolis

2013.–2014. aastal tutvustavad rahvusteaduste loengusarja raames oma professuuri olemust kõik Tartu Ülikooli rahvusteaduste professorid. Tartus toimuvad loengud Philosophicumi (Jakobi 2) ringauditooriumis. Igale loengule järgneb aktiivne ühisosa - seminar, aruteluring, viktoriin, filmivaatamine või midagi muud põnevat.
Tartu Ülikooli kui rahvusülikooli ülesanne on edendada eesti keele ja kultuuri säilimise ja arengu eesmärgil Eestit ja tema rahvast uurivaid teadusi ning eestikeelset haridust, samuti säilitada ülikooli omandis olevat rahvuslikku kultuuripärandit. 2012. aastal loodi Tartu Ülikooli juurde kümme rahvusteaduste professuuri, mille tegevuse kaudu sellega sihipäraselt tegeleda.
2013
19.09.13 kell 14.00 prof Art Leete: Mis teeb rahva suureks? Eestlastest ja soome-ugrilastest
03.10.13 kell 14.00 prof Tiit Rosenberg: Eesti ajalugu - rahvusajalugu, maa-ajalugu või regionaalajalugu?
17.10.13 kell 14.00 prof Ülo Matjus: Uitamisi Eesti mõtteloos
14.11.13 kell 14.00 prof Valter Lang: Kuidas, miks ja millal said meist läänemeresoomlased?
05.12.13 kell 14.00 prof Birute Klaas-Lang: Eesti keel maailmas – keele kestlikkus ja suhted teiste keeltega
2014
14.01.14 kell 16.00 prof Helle Metslang: Kuhu kuulub eesti keel?
25.02.14 kell 16.00 prof Arne Merilai/dots Leena Kurvet-Käosaar: Eesti kirjandus ja eesti isedus
18.03.14 kell 16.00 prof Juhan Maiste: Milleks eestlastele kunstiajalugu?
08.04.14 kell 16.00 prof Ülo Valk: Kui muistendist saab uudis: usundilise pärimuse ja Eesti ajakirjanduse suhetest
06.05.14 kell 16.00 prof Karl Pajusalu: Kas on mitu eesti keelt?

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO