Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Oodatakse ettekandeid 57. Kreutzwaldi päevade teaduslikule konverentsile

Ootame ettekandeid 57. Kreutzwaldi päevade teaduslikule konverentsile 17.-18. detsembril teemal "Transmeedialised siirded". Üldteema hõlmab tekstide/motiivide liikumist algsetest folkloori- või kirjandusžanridest teistesse meediumidesse, nagu näiteks teater, film, televisioon, internet, kujutav kunst ja muusika, aga ka tagasi tekstikesksesse vormi ja suulisse pärimusse; sh vastuvõtjate suhet varasemast tuntud ainese uute mugandustega. Konverentsi avab Indrek Hargla sõnavõtt.
Eri kunstiliikide ja meediumide omavahelised suhted, üksteise väljendusvahendite ja elementide kasutamine ning siirded ühest meediumist teise on tänapäeva humanitaarias üha populaarsem uurimisteema. Kindlasti tingib seda üha uute meediumide lisandumine ning kasutusvõimaluste laienemine seoses tehnoloogia arenguga, samuti meediaproduktide ja -tarbimise üldine kasv. Elemendid, mis korduvad ühest tekstist teise, moodustavad intertekstuaalse ja -meedialise võrgu, mis muutub koos ajaga, aga kannab endas ühtlasi nende elementide tekkimise aegse konteksti jälgi.
Massimeedia ja üleilmastumine loob eeldused selliste võrkude levimiseks üle keele- ja kultuuripiiride, kuid osa neist jääb ikkagi n-ö koduseinte vahele, mängides sealjuures olulist rolli kultuurikogukonna kujunemisel.
Kõige mõjuvõimsamaks meediumiks meie kultuuris peetakse filmi. Peamiselt TV vahendusel levivad tekstid, mille ühine tundmine määrab inimeste kogukondlikku kuuluvust. Populaarse filmi või saate kaudu on tekstil potentsiaal jõuda väga suure hulga vastuvõtjateni. Teisest küljest võib see mõju nt kirjandusega võrreldes jääda ajaliselt piiratumaks, eriti teleseriaalide puhul, mis ei pruugi pärast esimest esitust enam ekraanile tulla. Aktualiseerides uues teoses juba tuntud kultuuritekste, saab selle ajalist dimensiooni laiendada. Samuti võivad siirded elitaarsemate ja populaarsemate žanride vahel ühendada erisuguste ootustega publikut.
Kutsume üles arutlema küsimuste üle:
- Kui palju tänapäeva Eesti loovisikud transmeedialisi siirdeid kasutavad ja millised võivad olla nende kaalutlused algmaterjali valikul?
- Kas inimese esimene kokkupuude mõne rahvauskumuse või kirjandusklassika motiiviga võib tänapäeval tulla näiteks teleseriaali vahendusel?
- Kas film ja televisoon võib avaldada mõju mingite motiivide taaselustumisele folklooris, see omakorda ajendada neist uuesti kirjutama või neid lavastama/ekraniseerima?
- Millised on eri kunstiliikide ja meediumide vaheliste siirete eripärad Eesti kultuuriruumis?
Neid ja sarnaseid teemasid käsitlevate 30-minutiliste ettekannete esialgseid pealkirju ootame 21. oktoobriks, teese 25. novembriks aadressile kanni@folklore.ee (Kanni Labi).
Teesid eelretsenseeritakse; konverentsiettekannete põhjal kirjutatud artiklid ilmuvad kirjandusmuuseumi aastaraamatus 2014. aasta esimeses pooles.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO