Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Oodatakse ettekandeid Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverentsile

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi tänavune kogumiskonverents toimub 28. novembril Eesti Kirjandusmuuseumis ning seekordseks teemaks on "Välja piiritlemine: kus kohtuvad uurija ja uuritav?"
Ootame konverentsile esinema pärimuse, suulise ajaloo, keeleainese jm kogujaid. Kutsume arutama hiljutiste või minevikus toimunud välitööde üle.
Tänavune teema puudutab välitööde jaoks olemuslikke metoodilisi küsimusi.
Küsime uurija ja uuritava suhte ning selle imaginaarsema või reaalsema välja kohta, milles kogumistöö toimub. Kas väli, kus intervjueerija ja intervjueeritav suhtlevad, on eikellegimaa või uurija ja tema institutsiooni poolt paika pandud mängumaa? Kuidas toimusid välitööd varasematel aegadel ja kuidas nüüd, kas ja kuivõrd on kogumismeetodid muutunud?
Ootame ettekandeid välitöödest ning arutelusid, mis seonduksid konverentsi teemaga.
Teesid saata hiljemalt 31. oktoobriks Merili Metsvahile (merili.metsvahi@ut.ee) või Andreas Kalkunile (andreas@folklore.ee).
ARS-i juhatus

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO