Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Konverents "Soouuringud Eestis: hetkeseis ja arengud"

3. ja 4. oktoobril toimub Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis konverents "Soouuringud Eestis: hetkeseis ja arengud", mis käsitleb soolist temaatikat erinevatest vaatenurkadest. Soouuringud on Eestis uudne interdistsiplinaarne valdkond, mis uurib sugu, soolist identiteeti seostatuna teiste identiteedi aspektidega ja soolisust ühiskonnas ja kultuuris laiemalt nii tänapäeval kui ka ajaloolises perspektiivis.
Konverentsi ettekanded räägivad meeste ja naiste erinevustest, naisteadlaste karjäärivõimalustest humanitaarteadustes ning meesjuhtide karjääriprivileegidest, soostereotüüpidest hariduses ning soost ja meediaharidusest, feministlikust teooriast ja soouuringute võimalikkusest Eestis, soost ja kunstipraktikatest, naistest kirjanduses, elulugudes ja anekdootides, seto naiste usundist, meestest ja seksismist meedias ning mässavatest meestest eesti punkmuusikas.
Konverents püüab saada ülevaadet Eesti soouuringute hetkeolukorrast. Eesmärk on vastata küsimustele, kuivõrd on sooline vaatepunkt esindatud erinevatel teadusaladel, nagu sotsioloogia, meediauuringud, kunsti- ja kirjandusteadus, folkloristika, ajalugu jm. ning kui nähtavad on soouuringud laiemas ühiskondlikus kontekstis ja millises rollis?
Konverentsi korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloo allikate ja kirjanduse uurimise töörühm. Konverentsi toetab Eesti Teadusfondi uurimisgrant "Sooküsimus Eestis: kohalik olukord ja rahvusvahelised mõjud" (ETF 8875).
Kava
Neljapäev, 3. oktoober
10.00 – 10.20 Avasõnad. Eve Annuk (Eesti Kirjandusmuuseum). Miks soouuringud?
10.20 – 10.30 Mari-Liis Sepper (võrdõigusvolinik). Milline on eesti nais- ja meesuuringute ideaal?
10.30 – 11.00 Mare Ainsaar (Tartu Ülikool). Kas mehed ja naised on erinevad? Kokkuvõte mõnede sotsioloogiliste uuringute tulemustest Eestis
11.00 – 11.30 Endla Lõhkivi (Tartu Ülikool). Naisteadlaste karjäärivõimalustest humanitaarteadustes
11.30 –12.00 Kohvipaus
12.00 – 12.30 Kairit Kaur (Tartu Ülikool). Fantaasiast tegelikkuseks – kuidas sai võimalikuks Balti naiskirjanik
12.30 – 13.00 Tiina Kirss (Tallinna Ülikool). Uue naise eellased: küsimused 19. sajandi teise poole nais- ning soouurimuseks Eesti kontekstis
13.00 – 13.30 Andreas Kalkun (Eesti Kirjandusmuuseum). Jumalaema kodustamine. Seto naiste usundist ja rahvapärasest marioloogiast
13.30 – 15.00 Lõuna
15.00 – 15.30 Redi Koobak (Linköpingi Ülikool). Feministlik teooria Ida-Euroopa kontekstis: pinged ja paradoksid
15.30 – 16.00 Rebeka Põldsam (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus). Soo- ja seksuaalsuse kriitilised kaasaegse kunsti praktikad Ida-Euroopas
16.00 – 16.30 Hannaliisa Uusma (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia). Romantiline macho: mässav mees eesti pungis?
16.30 – 17.00 Kohvipaus
17.00 – 17.30 Tiiu Kuurme (Tallinna Ülikool), Gertrud Kasemaa (Tallinna Ülikool). “Poisid saavad andeks”. Eesti haridustegelaste arusaamad nn. sugude korrast (Gender order) ja selle soostereotüüpe taastootvast mõjust koolikontekstis
17.30 – 18.00 Gertrud Kasemaa (Tallinna Ülikool). Õpetajate ja õpilaste sooesitlused Eesti üldhariduskoolis etnograafilise uuringu põhjal
Reede, 4. oktoober
9.30 – 10.00 Johanna Ross (Tartu Ülikool). Nõukogude eesti naisarenguromaan?
10.00 – 10.30 Leena Kurvet-Käosaar (Eesti Kirjandusmuuseum Tartu Ülikool). Armastus ja nõukogude aeg eesti naiste elulugudes
10.30 – 11.00 Eda Kalmre (Eesti Kirjandusmuuseum). Omaloomingulised armastusjutud romantilises tüdrukutekultuuris. Ajaloost ja arengutest
11.00 – 11.30 Liisi Laineste (Eesti Kirjandusmuuseum). Naise roll eesti anekdootides
11.30 – 12.00 Kohvipaus
12.00 – 12.30 Mirjam Hinrikus (UTKK, Tallinna Ülikool). Kust otsida Tammsaare “uut naist”: kas femme fragile’i ja femme fatale’i vahelt?
12.30 – 13.00 Kai Stahl (Turu Ülikool). Kastreeriv Juudit eesti kujutavas kunstis 1910.–1920. aastatel
13.00 – 14.30 Lõuna
14.30 – 15.00 Barbi Pilvre (Tallinna Ülikool). Otsustajad, kurjategijad, sporditähed ja tolad. Eesti meedia mehelikkuste spekter Jürgen Ligist strippar Marconi
15.00 – 15.30 Katrin Seppel (Eesti Kultuuri Koda). Seksism eesti meedias Heidi Vilu juhtumi näitel
15.30 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 16.30 Andra Siibak (Tartu Ülikool), Kristi Vinter (Tallinna Ülikool). “Ma tahaks olla Bond 007“ ehk meediahariduse ja sootundliku kasvatuse võimalikkusest lasteaias
16.30 – 17.00 Kadri Aavik (Tallinna Ülikool). “Mulle pakuti seda töökohta”: sotsiaalse kapitali roll intersektsionaalse privileegi loomisel eesti meesjuhtide karjäärinarratiivides
17.00 Kokkuvõte
Vt ettekannete teesid http://www.folklore.ee/pubte/teesid/teesid_soouuringud_Eestis.pdf
Lisainfo: Eve Annuk, eve@kirmus.ee Tel. 7377 725

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO