Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Rodopi kirjastuses ilmus Eda Kalmre ingliskeelne monograafia Tartu sõjajärgsetest kuulujuttudest

Amsterdamis ja New Yorgis tegutsevas mainekas Rodopi kirjastuses ilmus Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur Eda Kalmre inglisekeelne monograafia „The Human Sausage Factory. A Study of Post-War Rumour in Tartu“. Raamat ilmus spetsiaalses Baltikumi uurimustele pühendatud sarjas „On the Boundary of Two Worlds. Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics“.
Teatud tingimustel võivad mõned kuulujutud, mida on ammugi peetud osaks folkloorist, jääda mitmete põlvkondade inimeste alateadvusse ja mällu. Nii juhtus ka sõjajärgse Tartu kuulujutuga vorstivabrikutest. Tartus omandas see kuuldus sümboolse tähenduse ja jõu tänu totalitaarsele nõukogude režiimile. Läbi ajastu dokumentide, fotode ja inimeste meenutuste pakub Eda Kalmre raamat pilguheitu sõjajärgsele Tartule, ühtlasi avab uurimus selle kuulujutu mitmeid tekkepõhjusi, tähendus- ning tõlgendusvõimalusi.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO