Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Riikliku programmi "Eesti keel ja kultuurimälu (2009-2013)" kultuurimooduli aruandekonverents Eesti Kirjandusmuuseumis

Riikliku programmi "Eesti keel ja kultuurimälu (2009-2013)" kultuurimooduli eesmärgiks on olnud aidata kaasa eesti kultuuri uurimisele ja arendamisele. Kõnesolev programm on lõpusirgel, mis lubab teha kokkuvõtteid ja hinnata enne uue programmi algust, kuhu oleme jõudnud ja missugused on riikliku programmi abil saavutatud tulemused.
Kokkuvõtete tegemiseks toimub kolmapäeval, 16. oktoobril 2013. a algusega kell 10.00 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42) kultuurimooduli projektide konverents. Esitlemisele tulevad kultuuri erinevate valdkondadega seotud ning programmist rahastatud rakendusprojektide tulemused.
Ettekannetes demonstreeritakse ka humanitaaria digimegaprojektide arengusuundi ning uuemaid andmekorpusi.
Olete oodatud kuulama!
Konverentsi teesid asuvad aadressil: http://www.folklore.ee/pubte/teesid/ekkm09/

KAVA
10.00-10.15 Sissejuhatus -– Mart Velsker, Renate Pajusalu
10.15-10.30 Õnne Kepp, Elle-Mari Talivee - Friedebert Tuglase, Marie Underi ja Artur Adsoni vaimne pärand
10.30-11.00 Malle Ermel, Kaspar Kolk - Ülevaade kahest Tartu Ülikooli raamatukogu käsikirjakogusid hõlmavast projektist
11.00-11.15 Kristina Pai - Estica/Baltica ajalooliste täistekstide digitaalne kättesaadavaks tegemine (2009-–2013)
11.15-11.30 Merike Kiipus - Vanem eestikeelne ajakirjandus kui rahvusliku kultuurimälu kandja digitaalajastul
11.30-11.45 paus
11.45-12.00 Irina Külmoja -Vanausulised kultuurimälu kandjatena
12.00-12.15 Anu Korb - Eestlased Venemaal: asustuslugu ja pärimus
12.15-12.30 Risto Järv - Eesti muinasjuttude teaduslikud väljaanded
12.30-12.45 Mari-Ann Remmel - Eesti kohapärimuse andmebaas ja piirkondlikud publikatsioonid (2009–-2013)
12.45-13.00 Janika Oras - Eesti regilaulude avaldamine
13.00-14.00 lõuna
14.00.14.15 Arvo Krikmann - Eesti ja Ida-Euroopa huumor ja mõistatused: globaliseerumine, lokaliseerumine ja žanriuuendused
14.15-14.30 Mare Kõiva - Eesti muistendid ja loitsud
14.30-14.45 Renata Sõukand, Raivo Kalle - Historistlik Eesti Rahvameditsiini Botaaniline Andmebaas (HERBA) ja satelliitandmebaasid
14.45.-15.00 Andres Kuperjanov, Piret Voolaid - Folkloristlikud rakendused elektroonilistel infokandjatel
15.00-15.10 Anneli Baran - Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas ja fraseologismide allikpublikatsioon “Monumenta Estoniae Antiquae” sarjas
15.10-15.30 paus
15.30.-15.45 Eve Annuk, Kristi Metste - Kirjandus- ja kultuuriloolised allikapublikatsioonid EKLA kogudest
15.45-16.00 Rutt Hinrikus - Eesti elulood suulise ja kirjaliku traditsiooni vahel
16.00-16.15 Roosmarii Kurvits - Eesti ajakirjanduse biograafiline leksikon (kuni 1940. aastani)
16.15-16.30 Marin Laak, Marju Mikkel - Peatus mineviku kiirteel: teabekeskkond “Kreutzwaldi sajand. Eesti kultuurilooline veeb”
16.30-16.45 paus
16.45-17.00 Urve Lippus - Eesti muusikalugu
17.00-17.15 Tiit Lauk - Eesti džžäss “raudse eesriide” taga
17.15-17.30 Liina Lukas - Balti kirjakultuuri ajalugu
17.30-18.00 Kokkuvõtted, arutelu
Vaatmikud:
Piret Viires - Monograafiasari “Heuremata”
Marin Laak - Humanitaarajakirja Methis rahvusvahelise taseme tõstmine
Lähem info konverentsi kohta: Mare Kõiva, mare@folklore.ee, tel 7377 740

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO