Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti digitaalhumanitaaria Ao 2013

25. oktoobril 2013 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis seminar „Eesti digitaalhumanitaaria Ao 2013: IT-rakendused humanitaarteadustes“.
Digitaalhumanitaaria on valdkond, mis hõlmab humanitaarteaduste ja infotehnoloogia ühisosa, seda nii humanitaarala andmekogude loomises ja haldamises kui ka allikate ja uurimistulemuste esitamises ning uurimistöös.
Seminaril räägivad arheoloogid, keele- ja kunstiteadlased, rahvaluule- ja kirjandusuurijad, tutvustatakse digiarhiive, veebinäituseid ning koosloomerakendust. Esmakordselt tutvustatakse publikule interaktiivse andmebaasifilmi projekti „The East“ (Raivo Kelomees, Hille Karm).
Kava:
9.00-9.20 Mari Sarv, Kaisa Kulasalu (Eesti Kirjandusmuuseum, ERA) - Avasõnad + Teel rahvaluule digiarhiivi poole
9.20-9.40 Liina Lindström, Grethe Juhkason, Pärtel Lippus (Tartu Ülikool) - Eesti murrete digitaalne arhiiv
9.40-10.00 Raivo Kelomees (Eesti Kunstiakadeemia) - Interaktiivne andmebaasifilmi projekt „The East“
10.00-10.10 Paus
10.10-10.30 Veronika Varik (Tallinna Ülikool) - TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi digitaalarhiiv Hariduslooline e-varamu
10.30-10.50 Priit Laanoja - Professionaalne kretinism ja moodsad tehnoloogiad
10.50-11.10 Jaanus Kõuts (Eesti Rahvusraamatukogu) - Ülevaade Eesti veebiarhiivist
11.10-11.20 Paus
11.20-11.40 Hembo Pagi (Southamptoni Ülikool / MTÜ Arheovisioon) - Kuidas fotod ja andmed ellu ärkavad: Arheovisiooni kolm aastat
11.40-12.00 Kadri Muischnek (Tartu Ülikool) - TÜ kirjaliku keele korpused ja nende baasil tehtud ressursid
12.00-12.20 Mari-Liis Posti (Tallinna Ülikool) - TLÜ Ajaloo Instituudi arheoloogiakogude infosüsteem
12.20-13.20 Lõunapaus
13.20-13.40 Vallo Kepp - Audiovisuaalse-digitaalse kirjanduse võimalikkusest meie kultuuriruumis
13.40-14.00 Andres Kuperjanov (Eesti Kirjandusmuuseum, FO) - Skriptoorium - tekstimassiivi automatiseeritud kiirtöötlus ja selle väljundid folkloristika osakonna sisestuste näitel
14.00-14.20 Allar Haav (Tartu Ülikool) - Muistse asustuspildi uurimine digitaalsete meetoditega
14.20-14.40 Hilkka Hiiop ja Meelis Pärjasaar (Eesti Kunstimuuseum/Eesti Kunstiakadeemia ja Wiseman Interactive OÜ) - Graafilise dokumentatsiooni tarkvara (konserveerimine, muinsuskaitse)
14.40-14.50 Paus
14.50-15.10 Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum, FO) - Sakraaltekstide digikorpus
15.10-15.30 Pille Eslon, Mart Laanpere (Tallinna Ülikool) - IT-rakendused humanitaarteadustes: eesti vahekeele korpus
15.30-15.50 Elle-Mari Talivee (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus) - Digitaalsed kirjandusmaastikud
15.50-16.00 Paus
16.00-16.20 Andres Uueni ja Kaimar Karu (Ennistuskoda Kanut) - virtuaalmuuseum.ee lahendusest
16.20-16.40 Marju Mikkel (Eesti Kirjandusmuuseum, EKLA) - Kreutzwaldi sajand. Eesti kultuurilooline veeb: uue versiooni tutvustus
16.40-17.00 Vahur Puik, (MTÜ Eesti Fotopärand / Ajapaik.ee) - Ajapaik.ee – mängustatud koosloomerakendus ajaloolistele fotodele pildistamiskohtade ja ülepildistuste kogumiseks
17.00-17.20 Kadri Vider (Eesti Keeleressursside Keskus) - Eesti Keeleressursside Keskuse tutvustamine
17.20-18.20 Lõpudiskussioon
Vaatmikud:
Piret Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseum, FO) – Paröömilise grafiti andmebaas folkloristliku infoallikana
Liisi Laineste (Eesti Kirjandusmuuseum, FO) – MediaWiki potentsiaal digitaalhumanitaarias: eksperiment anekdootidega kolme rahvuse kohta

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO