Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Kultuuriteooria tippkeskuse VI sügiskonverents Tartu Ülikoolis

30. oktoobrist 1. novembrini toimub Tartu ülikoolis (Ülikooli 16) Kultuuriteooria Tippkeskuse VI sügiskonverents „Embodiment, expressions, exits: Transforming experience and cultural identity”, mis keskendub teiseneva kogemuse ja kultuurilise identiteedi eri aspektidele. Konverentsi viis paneeli käsitlevad alateemasid nagu kultuuri-uurimise metodoloogia, kehalisuse vahendamine, maastike kogemine ja tundmaõppimine, avaliku ja privaatse vaheline dünaamika ning surm kui isiksuse teisenemine.
Konverentsi ühe peakorraldaja Monika Tasa sõnul arutletakse konverentsil muuhulgas selle üle, kuidas põimuvad kehalisus, intellekt ja tundeelu inimese igapäevases elus, suhetes teiste olendite ja maailmaga: „Konverentsil käsitletakse kultuuri-uurija suhtumist neisse kolme aspekti – nii enda kui teiste vaatlemisel ja analüüsil, andmete kogumisel kui ka uurimuse kirjapanekul.“
Konverentsi peaesinejad on tunnustatud uurijad, kes lähtuvad oma ettekannetes eneserefleksiivsusest, maastiku tajumisest, kehapärimusest ning isiksuseloomest elus ja surmas.
Kolmapäeval, 30. oktoobril kell 12.15 peab Umeå ülikooli etnoloogia professor Billy Ehn ettekande „Making the familiar strange: Autoethnography and reflexivity in the cultural analysis of home”.
Neljapäeval, 31. oktoobril kell 11.30 peab sõltumatu uurija ning California Berkeley ülikooli ja San Francisco riikliku ülikooli külalislektor Katharine Young ettekande „The mimetic series of the body: Narrative, memory, and time in somatic psychology”. Samal päeval kell 17.00 saab kuulata Exeteri ülikooli kultuurigeograafia dotsendi John Wylie ettekannet „Eye-opener: The phenomenologies of landscape drawing”.
Reedel, 1. novembril kell 11.30 peab Newcastle’i ülikooli arheoloogia lektor Chris Fowler ettekande „Death as the transformation of personhood: Relationality beyond the grave”.
Konverents toimub Ülikooli 16 ruumides. Täpsem info programmi, peaesinejate ja konverentsi paneelide kohta saab tippkeskuse kodulehelt (http://www.ut.ee/CECT/).
Konverentsi ettekanded ja paneelid on avatud kõigile huvilistele!
Kultuuriteooria tippkeskus on Euroopa Liidu Euroopa regionaalarengu fondi projekt, mille aluseks on transdistsiplinaarne Tartu ja Tallinna ülikooli uurimisrühmade vaheline koostöö.
Lisainfo: Monika Tasa, kultuuriteooria tippkeskuse projektijuht, tel: 737 6535, 533 14 613, e-post: cect@ut.ee.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO