Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Kirjutame üles kõik Eestis mängitud lastemängud, kogumisvõistlus pikendatud kuni 17. jaanuarini!

Lastemängude kogumisvõistlus ei ole sel korral suunatud ainult lastele, oodatakse ka mängukirjeldusi täiskasvanutelt ja noortelt, kel kõige tegusam mänguaeg seljataga.
Eesti Rahvaluule Arhiiv tänab kogumisvõistlusele laekunud toredate mänge ja mängimist käsitlevate kaastööde eest! Kellel seni pole kiire pühadeaja tõttu või muudel põhjustel olnud mahti oma pooleliolevat tööd lõpetada, saab seda teha veel 2014. aasta 17. jaanuarini. Kellel pole olnud mahti veel alustadagi, siis nüüd on tõesti viimane aeg seda teha.
Oodatakse nii meenutusi oma lapsepõlve mänguvõimalustest, -paikadest ja -seltskondadest kui ka mängukirjeldusi ja -õpetusi. Sobivad kõik mängud, olgu need siis pallimängud, viskemängud, jooksumängud, peitusmängud, hüppemängud, tasakaalumängud, plaksutamismängud, sõrmemängud, pandimängud, kaardimängud, lauamängud, paberimängud, sõnamängud – või hoopis arvutimängud.
Meenutamist abistava küsitluskava leiate kogumismoodulist Kratt http://kratt.folklore.ee/ või ERA kodulehelt http://www.folklore.ee/era/kysitlus/index.html.
Töid saate esitada ERA uue kogumismooduli Kratt kaudu aadressil http://kratt.folklore.ee/ või kirja teel kratt@folklore.ee ja „Lastemängud“ Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Vanemuise 42, Tartu, 51003.
Lisainfo mängukogumise kohta:
Eesti Rahvaluule Arhiiv
7377730, 7377737
Kadri Tamm, Astrid Tuisk
kratt@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO