Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ilmunud on ajakirja Folklore: EJF 55 - pühaduse arheoloogia erinumber

Folklore: Electronic Journal of Folklore 55. number (külalistoimetajad Tõnno Jonuks ja Ester Oras) koondab artikleid 2012. aastal Oulus toimunud Nordic Theoretical Archaeology Groupi konverentsi sessioonist „Pühaduse arheoloogia“ („Archaeology of Holiness“), mille seitsmest ettekandest ilmus artiklitena viis. Anne Carlie ja Maria Peterson analüüsivad Rootsi muistiseid ning nende religiooniga seonduvaid tõlgendusi. Sonja Hukantaival uurib rahvausundit ning selle avaldumisi arheoloogilises materjalis. Tõnno Jonuksi ja Tuuli Kurisoo artikkel keskendub kristianiseerimise probleemidele, selle allikatele ja ’kristlike mõjude’ tõlgendusele. Ester Oras analüüsib kahe keskse religiooniarheoloogia termini – sacrifice ja offer – tähendusi ja erinevusi.
Ühtlasi esitatakse numbris esimesed kokkuvõtlikud järeldused teadusgrandi ETF 8956 „Religiooni materiaalsus – usundilised esemed Eesti arheoloogiakogudes“ kohta.
Ajakirja lõpuosas on jooksvad kroonikad, ülevaated konverentsidest, ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest.
Eelretsenseeritav teadusajakiri Folklore ilmub järjepidevalt aastast 1996, pühaduse arheoloogia erinumber on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/folklore/vol55.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO