Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts alustab uue loengusarjaga „Püha ja paik“

Loengusarja "Püha ja paik" keskmes on püha ja paiga seosed erinevates religioonides ja rituaalides, ettekanded viivad meid erinevatesse traditsioonidesse ajas ja ruumis. Teisipäeval, 25. veebruaril 2014 peab esimese loengu etnoloog Aimar Ventsel, kes kõneleb teemal „Pühad paigad kui rahvusluse markeerimine Jakuutias“. Loeng toimub aadressil Ülikooli 16 – 212 algusega kell 16.15.
TÜ etnoloogia vanemteadur sõnas loengut kirjeldades, et viimastel aastatel saab rääkida Jakuutia (Vene Föderatsiooni Kaug-Ida) religioossest taassünnist. Ettekande tuttvustus: Tegemist on huvitava ja mitmetahulise protsessiga, kus erinevad riiklikud ja mitteriiklikud grupid taastavad oma arusaama järgi traditsioonilist usundit. Paralleelselt võib täheldada mitmete rahvusluse vormide esiletõusu, kusjuures osa mitteriiklikest gruppidest on registreeritud kui religioossed kultuuriliikumised, spordiklubid või looduskaitseseltsid. See protsess on seotud ka pühapaikade, rituaalimajade ja templite loomisega.
Oma ettekandes asetab Aimar Ventsel selle protsessi laiemasse konteksti ja vaatleb, kuidas on religioosne taassünd seotud poliitika, majanduse ning sotsiaalsete vastuoludega.
Loengusarja iseloomustuseks võib öelda, et religioon ja religioossus ei ole vaid idee, otsing või vaimsus, vaid on tegelikus elus tihedalt seotud füüsilise reaalsusega. Religioonidest ja religioossetest praktikatest kõneldes ei saa me mööda pühakohtadest ja sakraalehitistest, pühadest esemetest ning rituaalidega seotud parafernaaliast. Käegakatsutava abil saab modelleerida igavikulist ja kosmilist, kasutades tegelikkuse vorme vahendina millegi kõrgema mõistmisel ja sellega suhtlemisel.
Lisainfo: Madis Arukask, EAUS-i president, madis.arukask@ut.ee.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO