Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Oodatakse ettekandeid interdistsiplinaarsele konverentsile "Medica IX"

MEDICA IX. Interdistsiplinaarne konverents
Tervis, linn ja loodus
Aeg: 26.-27. märts 2014
Koht: Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, Tartu
Konverents kutsub arutlema tervise, ravimise ja toitumisega seotud mõtteviiside, tavade ja uskumuste muutumise üle. Linnastumine kujundab hoiakuid ja elulaade, kus linna looduse seosed ilmnevad uutes ja huvitavates vormides. Mõjukad uusmentaalsuse juhid ja rühmitused on seotud linnadega, nende elukoht ja kogukonna sakraalne paik asuvad sageli aga looduskeskkonnas. Linlased sõidavad loodusesse ja väljaspool linna asuvatesse pühapaikadesse kogema erilist osadust, lõõgastuma, aga ka ennast ravima, rituaali läbi tervenema, tutvuma permakultuuriga ja palju muud. Ümbritsevas (linna)keskkonnas ja toidus peituvate terviseriskide maandamiseks püütakse leida nii loodusest kui traditsioonist pärinevat tarkust: „puhast" kohalikku toitu ning alternatiivseid raviviise.
Urbanistlikus tarbimiskultuuris on leidnud kindla koha öko- ja mahetooted. Meedia edastab hulgaliselt eksperthinnanguid tervisliku toitumise kohta, millele sekundeerivad internetikommentaarid ja keskkonnad. Isegi kümne või paarikümne aasta lõikes näib, et kogukondade toidulaud on muutunud, samuti nagu toitlustusasutustes pakutav valik.
Missugused need muutused on?
Mida peetakse rahvuslikeks toitudeks ja kuidas seostuvad need tajuga tervislikkusest?

Paljude linnainimeste jaoks on atraktiivsed õpetused, mis juhivad suuremale sidustatusele looduse või inimese enda „loomuliku" olemusega.
Ravimine, energiate ammutamine ning pingete maandamine seovad pühapaigad ja jõukeskused urbaniseerunud elustiilidesse. Millised praktikad kuuluvad tänapäevaste „loomulikkust" ja tervislikkust taotlevate elustiilide juurde? Milliseid resursse näevad linnaelanikud loodusel nende tervise ja heaolu parandamiseks?
Loetletud teemade kõrval on teretulnud on ka muud teoreetilised ja rakenduslikud etnomeditsiini ja meditsiiniantropoloogiat puudutavad ettekanded.
Ettekande teese ootame hiljemalt 20. märtsiks aadressil: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaIX või e-mail: mare@folklore.ee, subjekt "MedicaIX teesid".
Korralduskomitee: Mare Kõiva ja Marko Uibu
Kontakttelefon: 372-7377740

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO