Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Konverents "Noorte hääled" Eesti Kirjandusmuuseumis ja Eesti Rahva Muuseumis

Igakevadine folkloriste, etnolooge ja nende lähierialade esindajaid koondav konverents "Noorte hääled" toimub 23. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis ja 24. aprillil Eesti Rahva Muuseumis. Konverents pakub head võimalust tutvuda noori kultuuriuurijaid huvitavate küsimuste ja valdkondadega.
Konverentsi kava on mitmekesine, selles kajastuvad nii ühiskonnas laiemalt aktuaalsed teemad kui ka uurijaid erialaselt või isiklikult köitnud ainestik. Ettekannetes vaadatakse refleksiivse pilguga noorteadlaste konverentside ajaloole ning üksikuurija kujunemisele, arutletakse grupiidentiteedi hoidmise ja tajumise küsimuste üle ning tehakse sissevaateid unenäomaailmadesse. Ka analüüsitakse kodumaale jäänute ja välismaale lahkunute vahelisi suhteid nii kaasajal kui ajaloolises perspektiivis, mõtiskletakse kultuuritraditsioonide dünaamilisuse üle ja vaadeldakse erinevate vähemuste esindajate toimimist ja hakkamasaamist enamusühiskonnas.
Konverentsi kava ja ettekannete teesid on tutvumiseks veebis: http://www.folklore.ee/era/nt/ ja http://www.erm.ee/et/Teadus-ja-kogud/Konverentsid/Noorte-haaled/Noorte-haaled-2014.
Kõik on oodatud kuulama ja kaasa arutama!
Konverentsi toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tartu Nefa Rühm.
Lisainfo:
Jaanika Hunt, Eesti Rahvaluule Arhiivi assistent, jaanikah@folklore.ee
Piret Koosa, Eesti Rahva Muuseumi teadur-kuraator, piret.koosa@erm.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO