Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Folkloristide teisipäevaseminar 29. aprillil

Kaunases peeti 24.-27. aprillini 2014 konverentsi, mis oli pühendatud religioonide uurimise empiirilistele ja teoreetilistele probleemidele järk-järgult sekulariseeruvas maailmas.
Usundinähtuste kirjeldamisel lähtuvad erialateadlased siiski pigem religioosse mitmekesistumise teesist. Sellest lähtuvalt olid vaatluse all usundite suhted riiklike institutsioonidega ja usuelu kajastus meedias, religioosne sallivus ja diskrimineerimine, usulised vähemused, usukuuluvuse ja inimõiguste seosed, samuti vaimsuse mõiste.
Kevadistest õppetundidest Kaunases annab ülevaate Mare Kõiva.
Seminar algab kell 12.00 Kirjandusmuuseumi uusimas seminariruumis.
Kõik huvilised on oodatud.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO