Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Arvo Krikmann pälvis Eesti Teaduste Akadeemia Paul Ariste nimelise medali

23. aprillil toimus Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek, kus anti kätte Akadeemia nimelised medalid (Harald Kerese nimeline medal, Paul Ariste nimeline medal ja Wilhelm Ostwaldi nimeline medal), mis on Akadeemia kõrgeim tunnustus vastava ala teadlastele.
Iga nelja aasta tagant välja antav kõrgeim autasu sotsiaal- ja humanitaarteaduste alal on Paul Ariste medal, mille sai sel aastal Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur, Eesti Teaduste Akadeemia liige Arvo Krikmann.
Arvo Krikmanni hingelähedasimad uurimisteemad on olnud aja jooksul eesti ja läänemeresoome folkloori lühivormide allikalugu, historiograafia ja tekstoloogia (sh eesti fraseoloogia ja rahvaretoorika vanemate allikate uurimine); folkloori lühivormide struktuuritasandid ja nende seosed: süntaks, loogika, modaliteedid, kujundisemantika; parömioloogilised klassifikatsioonid; kujundkõne teooria, huumoriteooria; folkloori ja murdeleksika geograafiline levik jne.
Paul Ariste medalit antakse välja alates 2005. aastast, varem on selle saanud 2005. aastal Tiit-Rein Viitso ja 2009. aastal Huno Rätsep.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO