Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

2014. aasta Eesti folkloristika preemia kätteandmine

2014. aasta Eesti folkloristika preemia antakse välja 29. mail kell 16.15 algaval Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Tartu, Vanemuise 42).
Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.
Varasematel aastatel on preemia pälvinud Tiiu Jaago (2011), Madis Arukask (2012) ja Janika Oras (2013).
Sel aastal esitati preemiakomisjonile kolm kandidaati: Reet Hiiemäe, Eda Kalmre ja Piret Voolaid. Kõigi mainitute 2013. aasta oli viljakas ja laiahaardeline - valminud on nii teadusartikleid kui ka populaarteaduslikke väljaandeid.
Reet Hiiemäel ilmus 2013. aastal laiale lugejaskonnale suunatud raamat ennetest eesti rahvausundis ning artiklid ohuallikate kognitiivsest kaardistamisest, virtuaalidentiteedi kujundamisest ja uskumusolendite nimede tõlkimisest.
Eda Kalmre avaldas rahvusvahelisele publikule suunatud monograafia kuulujuttudest teise maailmasõja järgses Tartus, ning artiklid nn Münchauseni lugudest tänapäevases ja minevikulises aineses ning kuulujuttudest ja tänapäeva muistenditest identiteedi loomise protsessis.
Piret Voolaid on 2013. aasta jooksul avaldanud artikleid identiteediloomest internetis, rahvus- (ja spordi-) kangelaste konstrueerimisest ning paröömilisest ainesest ajalehtedes ja grafitis.
Viimase teemaga seonduvalt valmis tal ka grafiti andmebaas (http://www.folklore.ee/Graffiti); lisaks ilmus noortele suunatud mõistatuste kogumik.
Info: Katre Kikas, katreki@folklore.ee, Pihla Maria Siim pihla.siim@ut.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO