Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

ARSi kogumiskonverentsile oodatakse ettekandeid

23. oktoobril 2014 toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42) Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents „Kehalisus ja tunded välitööde kontekstis“.
Välitöödele pühendatud ühepäevaseid eri erialade esindajaid ühendavad sügisesi Akadeemilise Rahvaluule Seltsi korraldatud konverentse on toimunud seni juba üheteistkümnel järjestikusel aastal. Selleaastane järjekorras juba 12. konverents kannab pealkirja „Kehalisus ja tunded välitööde kontekstis“
Folkloristlikke, antropoloogilisi ja etnoloogilisi välitöid on enamasti suunanud ja mõtestanud Lääne mõtlemisele iseloomulik keha ja teadvust (resp tundeid ja mõistust) vastandav lähenemine. Põhitähelepanu on pööratud teadvuse väljendustele, kehaline kogemus seevastu on jäänud tagaplaanile. Juhul, kui tunded või kehalisus on välitööde analüüsi hõlmatud, on neid mõtestatud eelkõige mõistusest juhitud väljaütlemistele lisavärvingu andjatena. Samas võivad just emotsioonid, kehaline kogemus ja eri meeltega saadud teave otsustada selle üle, kas kontakt leiab aset või mitte, samuti määrata kohtumiste kulu ja sisu.
Konverentsile ootame ettekandeid, kus küsitakse tunnete ja kehaliste kogemuste tähendusliku rolli järele. Lähtekohaks võiksid olla näiteks järgnevad küsimused (kuid loomulikult ei pea vaid nendega piirduma):
Kuidas hõlmata välitööde analüüsi mõlema osapoole tunded nende rolli alahindamata? Kuidas dokumenteerida eri meeltega saadud andmeid (lõhnad, maitsed, helitaust), nii et neid saaks hilisema uurimistöö käigus kasutada? Millist uut teavet pakuks lähenemine, mis tähtsustab tunnete ja kehalisuse rolli välitöödel senisest hulga suuremal määral? Kuidas käituda välitööolukorras, mil kas küsitleja või küsitletava tunded keevad üle? Kas ja kuivõrd kajastuvad tunded ja meelelisus välitööpäevikutes?
Konverentsile on oodatud nii hiljutiste välitöökogemuste analüüsid, kui ka arhiiviainesele keskenduvad ettekanded.
Ettekannete teese ootame 1. oktoobriks aadressil katreki@folklore.ee.
ARSi juhatus

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO