Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

21. oktoobri teisipäevaseminar

Seekordsel teisipäevaseminaril kõneleb Kadri Tüür heeringast rahvaluules.
Heeringas on kala, keda Läänemere ääres elavad inimesed kohtavad üldiselt surnud ja soolatud kujul, mitte elusa kalana. Kadri huvi heeringa kui kultuurinähtuse vastu algas kirjanike Juhan Smuuli ja Evald Tammlaane loomingu kaudu, kuid on ajapikku laienenud ka rahvalauludele, mis samuti aitavad heeringa võimalikke kultuurilisi tähendusi kontekstualiseerida.
Seminaris annab ta põgusa ülevaate heeringa esinemisest regivärsilistes rahvalauludes eesti regilaulude andmebaasi põhjal; lisaks räägin pisut ka heeringa kujutamisest eesti realistlikus proosas. Vastused saab küsimustele, mis tüüpi laulude hulka kuuluvad need, kus on heeringaid mainitud? Kui vanad need laulud on? Kas me saame rahvalaulude abil teha mingeid ajamääratlusi – s.t, kas folklooritekstid võivad tulla kõne alla keskkonnaajaloo allikmaterjalidena?
Seminar toimub 21. oktoobril kell 12.00 Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis.
Kõik huvilised oodatud!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO