Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ilmunud on sariväljaande Reetor 9. number „Uurimusi tänapäevasest kujundkeelest“

Käesoleva kogumiku Reetor 9. numbrisse pealkirjaga „Uurimusi tänapäevasest kujundkeelest“ (koostaja ja toimetaja Anneli Baran) on koondatud artiklid nii Eestist kui mujalt, milles leiavad kajastamist nii mõnedki tänapäeva fraseoloogia ja parömioloogia aktuaalsed teemad ja olulisemad uurimisküsimused. Kõiki neid uurimusi ühendab üks ja sama temaatika – kujundlikkuse koht nüüdisaegses keelekasutuses. Kesksel kohal on internetikeskkonna mõju traditsiooniliste väljendite kasutamisele, aga ka keeletarvitusele üldisemalt.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO