Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Sergei Abašini raamatu "Nõukogude kišlakk: kolonialismi ja moderniseerumise vahel" esitlus

19. veebruaril kell 16 toimub Tartu Ülikoolis (Ülikooli 16-214) Sergei Abašini raamatu "Nõukogude kišlakk: kolonialismi ja moderniseerumise vahel" esitlus.
Autor on üks Venemaa silmapaistvamaid Kesk-Aasia uurijaid. Viimastel aastatel on tema peamiseks uurimisteemaks Kesk-Aasia migratsiooni uurimine Venemaal.
Raamatus käsitletakse muutusi Kesk-Aasias XIX sajandi lõpust Nõukogude Liidu kokkuvarisemiseni. Lugu jutustatakse läbi ühe kišlaki ajaloo. See küla elas üle nii vallutusi, repressioone ja kultuurimuutusi kui ka tormilise majandusliku arengu.
Raamatus on kasutatud hulgaliselt dokumente ja suuliseid allikaid, mis jutustavad regiooni vallutamistest, koloniaalse ja nõukogude valitsusaparaadi funktsioneerimisest, võitlusest nõukogudevastaste basmatšidega, kollektiviseerimisest ja puuvillakasvatuse forsseerimisest, meditsiinist ja islamist, kogukonnast ja kohalikest abielustrateegiatest. Välitöödel ja arhiivides kogutud materjalide analüüsiks on kasutatud postkolonialismi, kultuurihübriidsuse ja nõukogude subjektiivsuse teooriaid. Nende abil selgitab autor Vene impeeriumis ja NSVL-s valitsenud ühiskondlike suhete vastuolulisust.
Sergei Abašin, sündinud 1965. aastal, on lõpetanud Moskva Riikliku Ülikooli ajalooteaduskonna ning NSVL TA Etnograafiainstituudi aspirantuuri (doktorantuuri). 1997. aastal kaitses ta teaduste kandidaadi kraadi ja 2009. aastal teaduste doktori kraadi. Aastatel 1990–2013 töötas ta Venemaa TA Etnoloogia ja Antropoloogia instituudi Kesk-Aasia osakonna teadurina, alates 2013. aastast on Sergei Abašin Peterburis asuva Euroopa Ülikooli migratsiooniantropoloogia professor.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO