Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Rahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni aastaraamatutes alates 2008. aastast ilmunud artiklite bibliograafia on Internetis kättesaadav

Lõuna-Portugali väikelinnas Taviras on peetud alates 2007. aastast iga-aastaseid parömioloogia-uurijate kogunemisi , esimesel kollokviumil asutati vanasõnahuvilisi ühendav assotsiat­sioon AIP-IAP ((Associaēćo Internacional de Paremiologia / International Association of Paremiology), mille mootoriks on olnud algusest peale Tavira kohalik vanasõna-aktivist Rui J. B. Soares. Kollokviumide põhikorraldaja suur töö on lasunud peale Rui Soarese ka Outi Lauhakangase (Soome) õlul.
Eriala ühe tippfoorumi eesmärgid on mitmekesised - luua laia erialavõrgustiku kaudu kultuuridevahelist dia­loogi, soodustada ulatuslikku parömioloogia-alast koostööd, arutleda vanasõnauurimise uute suundade üle praegusel tehnoloogilise kommunikatsiooni ajastul, tutvustada ja teadvustada kaasaegseid parömioloogia käsitlusviise, avardada vanasõnade õpetami­se ja omandamise strateegiaid hariduses, tugevdada põlvkondadevahelisi sidemeid ja motiveerida noori hoidma kultuurilist järjepidevust.
Assotsiatsioonil on tava igaks kollokviumiks anda välja aastaraamatuna ilmuv artiklikogumik eelmisel aastal peetud ettekannete põhjal. Kõikide aastaraamatus ilmunud artiklite bibliograafia SOARES, RUI & LAUHAKANGAS, OUTI (EDS). INTERDISCIPLINARY COLLOQUIUM ON PROVERBS, ACTAS ICP07-ICP13 PROCEEDINGS. TAVIRA: AIP-IAP, 2008-2014 (koostanud Liisa Granbom-Herranen ja Outi Lauhakangas) on nüüd leitav Interneti-aadressil http://www.folklore.ee/rl/fo/koostoo/tavira/proceedings.htm
Assotsiatsiooni ja kõigi seni toimunud kollokviumide kohta leiab infot veebiaadressil http://www.colloquium-proverbs.org/icp/en.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO