Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Folkloristide kümnes talvekonverents "Mälu. Meenutamine. Muistend" Taevaskojas

26.-27. veebruaril toimub Taevaskoja Puhkekeskuses kümnes folkloristide talvekonverents, mis seekord kannab pealkirja "Mälu. Meenutamine. Muistend" ja on pühendatud keele- ja rahvaluuleteadlase Aino Laaguse ((22.11.1944–17.02.2004) 70. sünniaastapäevale.
Eesti folkloristide kümnendat korda toimuv talvekonverents on pühendatud teemadele, mis kajastusid tema uurijahuvides ja on üldisemalt folkloristliku kultuurianalüüsi keskmes. Kolm konverentsi pealkirja hõlmatud märksõna puudutavad pärimusprotsessi eri tasandeid. Mälu on kultuuriuuringute üks kesksetest kontseptsioonidest, mille folkloristlike uurimisaspektidena kerkivad esile näiteks individuaalne ja sotsiaalne mõõde. Meenutamise kaudu modelleeritakse sündmused ja kogemused kultuuris kõnekateks üksusteks, mis osutab folkloori protsessuaalsusele.
Konverentsi kava vt http://www.ut.ee/folk/index.php/et/syndmused/441-talvekonverents-2015-kava ja teesid http://www.ut.ee/folk/files/talvekonverentsi_teesid_2015.pdf
Talvekonverentsi korraldab Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond. Konverents toimub Eesti Teadusagentuuri projekti IUT2-43 “Traditsioon, loovus ja ühiskond: vähemused ja alternatiivsed diskursused” raames. Selle korraldamist ja teesikogumiku väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital ja Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria tippkeskus).
Lähem info: e-post kristel.kivari@ut.ee, tel. 5111290, Ergo-Hart Västrik, e-post ergo-hart.vastrik@ut.ee, tel. 7376214.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO