Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Artiklikogumik "Maailm ja multitasking" on kättesaadav e-väljaandena

Sarjas "Tänapäeva folkloorist" ilmunud 10. artiklikogumiku "Maailm ja multitasking" e-versioon on leitav veebiaadressilt href="http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/cf/multi/.
Missugused tekstid levivad interneti kogukondades, mida kogukonnad väärtustavad, kuidas nad toimivad ning kuidas neid tõlgendavad uurijad? Neile ja teistele ambitsioonikatele küsimustele pole võimalik anda lõplikku vastust, küll aga heita valgust, kuidas on teksti- ja kogukonnaloome arenenud Eestis. Kuigi senised veebinähtuste uuringud on rõhutanud sulanduva meedia sarnasusi ja kokkupuutepunke, kohtame ridamisi eripäraseid jooni. Rozália Klára Bakó, László Attila Hubbesi sissevaade Rumeenia ja Ungari etnopaganlike organisatsioonide veebiretoorikasse osutab näiteks, kuidas veebikogukonnad sõltuvad laiemast sotsiaalpoliitilisest ja etnilisest raamistikust. Usundiosas on avaldatud veel Reet Hiiemäe käsitlus “Rollid ja rollikäitumine interneti esoteerikafoorumites” ja Mare Kõiva “Naistepühad ja riitused – etnilistest kultuuritavadest uusreligioossete rituaalideni.”
Põhjaliku ülevaate 21. sajandi ülemaailmselt levinud geopeituse–harrastusest ja selle teoreetilistest tõlgendustest annab Mare Kalda. Hoopis üldisemaid kogukondlikke probleeme valgustab Maili Pilt, vaadeldes erinevate virtuaalrühmade kollektiivsuse loomise võimalusi ja mehhanisme.
Kahest eesti populaarsemast sotsiaalmeedia keskkonnast vaadeldatakse nähtusi Facebook ja YouTube.com. Piret Voolaid jätkab Facebookiga: seekordne uurimus puudutab varateismeliste identiteeti ja väärtusi Facebooki ahelpostituste näitel. Mare Kõiva ja Liisa Vesiku artikkel käsitleb populaarset YouTube klippi “Yurop according to Estonians”. Teoreetilise raamistuse visuaalsuse kui laieneva trendi ühele küljele annab Anneli Baran, näited on valitud fraseologismipõhistest reklaamidest.
Koostaja ja toimetaja Mare Kõiva
Keeletoimetaja Asta Niinemets
Eessõna Mare Kalda
Kunstnik Lilli-Krõõt Repnau
Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2014

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO