Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ilmus artiklikogumik šamanismist, etnosemiootikast jm

Mihály Hoppál "Шаманы – Культуры – Знаки"
Toimetaja Nikolai Kuznetsov
Ilmus EKM folkloriostika osakonna sariväljaande Sator 14. number. Kogumik koosneb M. Hoppáli artiklitest ja ettekannetest vene keeles. Nendes käsitletakse šamanismi ja etnosemiootika küsimusi, räägitakse müütidest, rahvaluulest jne. Muuhulgas tuuakse raamatus esile šamanismi põhiolemus, räägitakse valu tähendusest initsiatsioonirituaalides, tõestatakse uskumuste uurimise kasulikkust, mõtestatakse lahti hauamärkide keelt ja palju muud.
Samuti sisaldab kogumik M. Hoppáli ungarikeelse pildiraamatu «Sámánok. Lelkek és jelképek» (1994) tekstiosa tõlget vene keelde. Vene keeles avaldatakse see esimest korda.
Lisaks akadeemilisele osale on väljaandes ka intervjuu autoriga, milles M. Hoppál räägib oma elust ja teadlaskarjäärist, jagab mõtteid šamanismist ja etnosemiootikast, arutleb kultuurinähtuste uurimise kasulikkuse üle jne.
Mihály Hoppál on ungari folklorist ja etnoloog, kes on avaldanud rohkelt publikatsioone võrdlevast mütoloogiast, šamanismist, rahvaluulest, etnosemiootikast jm ning teinud filme Siberi, Korea, Hiina rahvaste šamanismist.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO