Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Suri etnoloog ja kultuuriloolane Ants Viires (23. XII 1918 – 18. III 2015)

18. märtsil 2015 lahkus meie seast eesti etnoloogia suurmees, ajaloodoktor Ants Viires.
Ants Viires sündis 23. detsembril 1918 Tartus. Pärast Hugo Treffneri gümnaasiumi lõpetamist astus ta Tartu ülikooli õppima eesti filoloogiat, kuid lõpetas ülikooli etnoloogina 1946. aastal. Rahvakultuuri uurides möödusid ta sisukad tööaastad Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis aastail 1956–1996, kus ta juhtis ka etnograafide töörühma ning etnoloogiasektorit.
Ants Viires on süvitsi uurinud eesti talurahva ainelist kultuuri, nii selle traditsioonilist kulgu kui ka murranguperioode. 1955. aastal kaitses ta kandidaadiväitekirja „Eesti rahvapärane puutööndus“ ja 1979. aastal doktoriväitekirja „Eesti talurahva veovahendid“. Mõlemad monograafiad on ilmunud ka trükis.
Viljaka rahvateadlase sulest on ilmunud mitmed olulised käsiraamatud, näiteks „Puud ja inimesed“, „Meie jõulude lugu“, „Vana eesti rahvaelu“, tema koostatud-toimetatud on koguteosed „Eesti rahvakultuuri leksikon“ ja „Eesti rahvakultuur“ (koos Elle Vunderiga). 2001. aastal ilmus „Eesti mõtteloo“ sarjas valikuna ta teadustööde paremikust „Kultuur ja traditsioon“.
Ajaloodoktor Ants Viires oli hinnatud õpetlane ja kolleeg. Oma välisliikmeks olid ta kutsunud Ungari Etnograafia Selts, Kalevala Selts, Soome-Ugri Selts, Soome Kirjanduse Selts, Soome Arheoloogia Selts ja Soome Teaduste Akadeemia, oma audoktoriks olid ta valinud Helsingi ja Tartu ülikool ning oma auliikmeks Kuningliku Gustav Adolfi Akadeemia Rootsis.
Silmapaistvate uurimuste ning suure panuse eest eesti teadusse on Ants Viirest tunnustanud Avatud Eesti Fond, Rahvuskultuuri Fond ja Eesti Kultuurkapital. Viljaka elutöö eest pälvis ta riigi kultuuripreemia 2007. ning Tartu ülikooli rahvusmõtte auhinna 2009. aastal. Aastast 1996 oli ta ka Riigivapi IV klassi teenemärgi kavaler.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO