Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Radar -– Ida-Virumaa kohapärimus digitaalselt kättesaadav

Tasuta veebiväljundina on kättesaadav projekti Radar 2005. aastal ilmunud
CD modifitseeritud veebiversioon http://www.folklore.ee/radar/idaviru/.
Ida-Virumaa kultuurilooline kaart on interaktiivne pärimuspõhine materjal Eesti kultuuriloost. Kaardi peamiseks allikaks on kohapärimus Eesti Kirjandusmuuseumi arhiividest. Kohapärimuse – lugude ja legendidega konkreetsetest paikadest maastikul – abil on elanikud ennast sajandite vältel identifitseerinud oma lähimas ümbruskonnas ja kujundanud selle abil meie-nemad“ tunde, mis on oluline iga ühiskonna säilimiseks ning (enese)määratlemiseks. Viimaste aastakümnete jooksul toimunud elustiili muudatused on endisi identiteedimäärangute põhimõtteid suuresti muutnud.
Kunagiste paikadega seotud lugude asemele on tulnud uued, osa pärimusega seotud paiku on unustatud, samas on pärimusega rikastatud uusi kohti.
Arhiividest pärit kohapärimus näitabki ilmekalt mida on kunagi peetud oluliseks, millised paigad maastikul olid orientiiriks või milliste inimestega seondus enam lugusid. Nii ongi selline kaart vajalik õppevahend ennekõike koolidele ja oluline infokogu kõigile neile, kes tunnevad huvi oma mineviku ja juurte vastu.
Kaardi põhiallikaks on rahvajutud, mille toimumiskoht on maastikul taas üles otsitud, pildistatud ja GPS-koordinaatidega mõõdistatud. Pärimusandmete struktureerimisel otsustati jääda ajaloolise kihelkondliku ja maakondliku jaotuse juurde. Ajaloolised kihelkonnad moodustasid omaette kultuuritervikud, mis on jätnud jälje nii vaimsesse kui materiaalsesse kultuuri. Samuti on vanemat kihelkondade jaotust arvestatud rahvaluule-, keele- ning etnoloogiakogude komplekteerimisel 19. sajandi keskpaigast alates.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO