Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Kultuuriteooria tippkeskuse aastakonverents „Elav teooria ja elatud kultuur: mõisted ja visioonid“

22.–24. aprillini toimub Tartu ülikoolis kultuuriteooria tippkeskuse aastakonverents „Elav teooria ja elatud kultuur: mõisted ja visioonid“. Konverentsi fookuses on erisugused kultuuripraktikad ja nende uurimisel tõstatuvad teemad ning kultuuri teoreetilise mõtestamise keerdküsimused.
Kultuuriteooria tippkeskuse rahvusvaheline konverents kutsub humanitaar- ja sotsiaalteaduste vaatepunktist arutama kultuuriteooria ja -praktika dünaamiliste suhete üle.
„Konverentsi teema keskendub kindlas aeg-ruumis kogetavale ja praktiseeritavale kultuurile ning praeguses hetkes aktuaalsele ja arenevale kultuuriteooriale,“ selgitas konverentsi peakorraldaja, Tartu ülikooli professor Anne Kull.
Konverentsi igal päeval astub üles üks rahvusvaheliselt tunnustatud peaesineja: uususundite ja kultuste uurija Eileen Barker, kultuurigeograaf ja kogemuslik kirjutaja Hayden Lorimer ning antropoloog ja folklorist Charles L. Briggs, kes kõneleb teadmusloomest liikidevahelises suhtluses. „Osavõtjatel on kindlasti põnev kuulata kogenud uurijate ja praktikute vaateid kultuuri teoreetilistele käsitlusvõimalustele, olenevalt esineja valdkonnast ja isiklikest eelistustest,“ lisas Anne Kull.
Üritusel esinevad kultuuriteadlased Eestist ja välismaalt, kes mh käsitlevad teemasid nagu rahvapärased vastupanuvormid poliitilisele ja religioossele võimule Venemaal, Eestis ja Indias; reaalsed ja kujuteldavad ruumid; kultuuripiiride alahoidmine ja loomine; arusaamad ajast ja ruumist ning elu korrastavatest rütmidest; Eesti kultuuriajalooliste nähtuste ja perioodide, aga ka üldiselt kultuuripraktikate uurimisvõimalused.
22. aprillil esitletakse konverentsi avavastuvõtu raames kultuuriteooria tippkeskuse Akadeemia erinumbrit. Erinumbri kohta leiab lähemat infot kodulehel http://www.akad.ee.
Tippkeskuse kaheksas aastakonverents toimub Tartus Ülikooli 16. Täpsema info ajakava ning ettekannete kohta leiab kultuuriteooria tippkeskuse kodulehel cect.ut.ee.
Üritus toimub inglise keeles ja sellest osavõtt on tasuta. Ettekanded ja arutelud on avatud kõigile huvilistele.
Kultuuriteooria tippkeskus on Euroopa Liidu Euroopa regionaalarengu fondi projekt, mille moodustavad kaheksa humanitaar- ja sotsiaalteaduste uurimisrühma Tartu ja Tallinna ülikoolist. Tippkeskuse eesmärk on edendada kultuuriuurimist ning erialade vahelist koostööd Eestis.
Lisainfo: Monika Tasa, kultuuriteooria tippkeskuse projektijuht, Tartu ülikool, tel: 737 6534, e-post: monika.tasa@ut.ee.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO