Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Haridus- ja teadusminister annab kätte preemiad parimatele rahvaluulekogujatele

Reedel, 24. aprillil 2015 kell 13 annab haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis kätte Eesti Vabariigi Presidendi preemiad 2014. aasta parimatele rahvaluulekogujatele. Pidulikul aktusel tunnustatakse ka teisi Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastöölisi.
2014. aastal laekus arhiivi kokku üle 6500 lehekülje kirjapanekuid, 2000 fotot ja 351 audiovisuaalset säilikut, suur osa neist kaastööliste vabatahtliku panusena. Kaastööd sisaldavad muuhulgas üliõpilastraditsiooni, pärimust nii Kihnust, Karjalast kui Setomaalt. Arhiivi 2014. aasta kogumisteema oli "Millest tunnen oma kodu? Lood meie kodudest". “Laekunud võistlustööd näitavad ilmekalt, kuidas erineb eestlaste kodu-kogemus ja -tunnetus eri vanuserühmades,” ütles kogumisaktsiooni peakorraldaja Mari Sarv. “Kodulugudes kajastub ka eestlaste liikuvuse suurenemine 20.–21. sajandi muutlikes ühiskondlikes oludes,” tõdes Sarv. Aktusel kuulutatakse välja uus, 2015. aasta kogumisaktsioon "Minu maastikud", mille keskmes on kohapärimus. Arhiivi oodatakse tähenduslike paikade või maastikega seotud lugusid, mälestusi ja muljeid.
Küsitluskava on kättesaadav Eesti Rahvaluule Arhiivi kogumismoodulis Kratt:http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/8; lisainfot saab ka facebooki-lehelt www.facebook.com/minumaastikud.
Esitletakse värsket väljaannet "Head eesti vanasõnad" ning avatakse näitus ERA kogudest ja kohapärimusest.
Rahvaluulearhiivi kaastööliste päeva lõpetab väike kontsert Andre Maakerilt.
Kodupärimuse kogumisaktsiooni on toetanud Eesti Rahvuskultuuri Fond ning Eesti Kultuurkapital.
Lähem info: ERA teadur Astrid Tuisk ja arhivaar Kadri Tamm 7377 730, ERA juhataja Risto Järv 51 904 371
Kava:
11.00 Mall Hiiemäe: Rahvaluule kogumise ideed ja ideoloogiad
11.25 Mari Sarv: kogumisvõistluse "Millest tunnen oma kodu? Lood meie kodudest" ülevaade
12.00 Kaastööliste sõnavõtud
12.25 Galeriinäituse tutvustus
12.30 Hingetõmbepaus
13.00 Janika Kronbergi tervitus
13.05 EV haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi annab kätte EV Presidendi rahvaluule kogumise preemiad 2014
13.15 Laureaatide tänukõne
13.25 Astrid Tuisk - Eesti Rahvaluule Arhiiv 2014
13.50 Arhiivi kaastööliste tänamine
14.05 Kogumisvõistluse "Minu maastikud" väljakuulutamine - Lona Päll
14.15 Väljaande "Head Eesti vanasõnad" esitlus - Piret Voolaid
14.25 Andre Maakeri kontsert
15.15 Arhiiviekskursioon (soovijatele)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO