Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

28. aprilli teisipäevaseminar

Teisipäeval, 28. aprillil kl 12 toimub Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis seminar, kus Märt Läänemets kõneleb mütoloogilistest bodhisattvatest mahajaana budismis. Kõik on oodatud!
Seminaris tutvustatakse olulisemaid mütoloogilisi bodhisattvaid, nende nimesid ja ikonograafiat, nende tähendust budismi erinevatel mõistmise tasanditel ning nendega seotud uskumusi ja kultusi.
Bodhisattva (sõna-sõnalt 'virgumisolend': bodhi 'virgumine' + sattva 'olend') tähendas varajases budismis Buddhat tema varasemates eludes, kui ta ei olnud veel buddhaks ehk virgunuks saanud, vaid alles sinnapoole teel. Mahajaana budismis mõiste bodhisattva tähendus laienes ja nõnda hakati nimetama kõiki inimesi, kes olid asunud budismi teele ehk siis valinud buddha õpetuse, et seda järgides jõuda ise ja aidata teisi kõrgemasse vaimsesse seisundisse (ülimasse täielikku virgumisse), kus ei ole kannatust. Sellistes inimestes pidid olema ülimal määral välja arenenud omadused, nagu kaastunne, tarkus-mõistmine, sõbralikkus, võrdne suhtumine jt. Mahajaana õpetuse üheks väljundiks sai mütoloogia, kus koos ikonograafia arenguga kujunesid (kujundati) välja visuaalsed personifitseeritud tüübid, kes väljendasid ühte või teist sellist kõrget omadust. Igaüks neist sai oma kindla kuju, nime ja atribuutika ning neid hakati samuti nimetama bodhisattvateks. Olulisemad on kaastunde bodhisattva Avalokitešvara, tarkuse bodhisattva Mandžušri, väe bodhisattva Vadžrapani, sõbralikkuse bodhisattva Maitreja, kõikide bodhisattvaomaduste koondkuju Samantabhadra jt. Filosoofilises ja mõtlusbudismis mõistetakse neid kui nimetatud kõrgemate omaduste visuaalseid sümboleid, nn rahvalikus budistlikus religioonis aga kui jumalikke olendeid, kelle poole palvetatakse ja kellele tuuakse ka ohvriande. Mõnes budismi harus, eriti tiibeti budismi koolkondades, peetakse kõrgeid vaimulikke ja ka mõjukaid ilmalikke tegelasi mõne sellise mütoloogilise bodhisattva kehastuseks.
Tuntuimaks "kehastuseks" on dalai-laama kui kaastunde bodhisattva Avalokitešvara maine ilming.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO