Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ajakirja Mäetagused 59. numbris on vaatluse all tervis ja toit

Mäetaguste 59. numbris avaldatud artiklite aluseks on Medica IX interdistsiplinaarse konverentsi “Tervis, linn ja loodus” ettekanded. Artiklites käsitletakse keha tähendust uue vaimsuse õpetustes ja nende õpetuste järgijate seas (Marko Uibu), samuti arutletakse, mida tähendab loomulikkus, eriti kui tantsijaile öeldakse, et tantsida tuleb loomulikult (Sille Kapper).
Reet Hiiemäe on võtnud vaatluse alla internetifoorumid, täpsemalt painajakogemustest rääkimise neis.
Intrigeeriv on Eda Kalmre käsitlus kaubandusega seotud kuulujuttudest tänapäeval. Ta keskendub kahele Eestis levinud kuulujututsüklile, uurides nende teket ja algupära. 2006. aastal suhtlusvõrgustikes ja ajakirjanduses tähelepanu äratanud kuulujutt salatipesust ning tõenäoliselt USAst alguse saanud kettkirjana levinud hoiatusjutt beebiporgandite kahjulikkuse kohta, mis tekitas Eestis elevust 2013. aastal.
Raivo Kalle, Ester Bardone ja Renata Sõukand on võtnud vaatluse alla kolm levinud taime (sibul, kadakas ja küüslauk), analüüsides nende toel, kuidas saab üks piirkond määratleda end konkreetse taime kaudu nii kultuuriliselt kui ka majanduslikult.
Anu Korb käsitleb Krasnojarski krai Minussinski piirkonna eestlaste toidukultuuri, keskendudes piirkonna Siberi eestlaste suhtumisele oma toitu.
Ajakiri annab ülevaate vahepealsetest konverentsidest, ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted. Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://folklore.ee/tagused/nr59/

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO