Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Seminar 8. mail 2015 Kirjandusmuuseumis

Järgmine teisipäevaseminar toimub reedel, 8. mail kell 12 Eesti Kirjandusmuuseumi 4. korruse seminariruumis.
Nõukogude ajast ja postkolonialistlikust lähenemisviisist kõneleb Epp Annus.
Ettekandes arutleb esineja, kas ja mil määral võiks nõukogude perioodi Eestis (ja teistes NSVLi äärealadel ja NSVLi mõjupiirkondades) käsitleda kolonialistlikuna. Epp Annus alustab konkreetsetest näidetest, siis liigub teoreetilise raamistiku juurde. Käsitlusele tulevad mõisted nagu koloniseerimine vs kolonialism, koloniaalne võimumaatriks, koloniaaldiskursus, koloniaalpraktikad, koloniaalsed subjektipositsioonid, hiliskolonialismi eripära, sotskolonialism jpt.
Annus väidab, et ühiskonna kõigi sfääride traumaatiline ümberorganiseerimine, mis on ühiskonnale pealesurutud väljaspoolt, on mõistetav püüdena kehtestada koloniaalne võimumaatriks. NSVLi läänepoolsetes ääremaades, kus sotskolonialistlikud manöövrid põrkusid rahvuslike huvidega, ei õnnestunud koloniaalsete alluvussuhete kehtestamine kunagi täielikult ning vabamatel perioodidel eelistas ka keskvõim anda ääremaadele suuremat tegutsemisvabadust. Koloniseerimis- ja dekoloniseerimisprotsessid arenesid paralleelset, kord oli Vestman all ja Piibeleht peal, siis jälle Piibeleht all ja Vestman peal.
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO