Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Lahkus folklorist Veera Pino-Gubin (26. VI 1925 – 29. VI 2015)

29. juuni õhtul suri 90 aasta vanusena rahvaluuleteadlane Veera Pino-Gubin. Veera Pino lõpetas 1950. aastal Tartu ülikooli eesti filoloogia osakonna, oli aastail 1950–1953 aspirantuuris. 1954. aastal kaitses ta filoloogiakandidaadi kraadi, väitekirja teema oli "Sotsiaalsed vastuolud eesti külaühiskonnas rahvalaulu andmete põhjal". Aastail 1953–1957 töötas Veera Pino Tartu ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri vanemõpetajana, 1956–92 Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluule sektori teadurina. Ta on lugenud erikursusi rahvalauludest ja vanemast kirjandusest, osalenud mitmetel uurimisekspeditsioonidel. Veera Pino peamised uurimisvaldkonnad olid rahvaluule historiograafia ja rahvalaul, ta osales teadusliku väljaande "Kalevipoeg. Tekstikriitiline väljaanne" (I-II kd, 1961–63), antoloogia "Eesti rahvalaulud" (I-IV kd, 1969–74) ja kogumiku "Eesti vanasõnad" (I–V kd, 1980–88) koostamistöös. Meenutamist väärib Veera Pino eriline seos seto rahvaluulega ja suur teadmus seto rahvaluule alal.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO